Snøskredvarsel for Romsdal fredag 16.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Sol og plussgrader vil føre til løssnøskred som løsner av seg selv. Skred kan bli store. Det blir lettere å påvirke vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høydenivå og tid på døgnet. Det er fortsatt vinter i høyfjellet. I øst, sør og vest ventes løssnøskred i bratt terreng og skred kan bli store. Det er ventet lite vind og særlig i lune formasjoner der sola tar vil varmen påvirke snødekket kraftig. Det vil også være lett for skikjører å løse ut løssnøskred. Enkelte steder kan løssnøskred føre til større flakskred. Stigende temperatur kan også gi enkelte store eller svært store skred der det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er usikkert hvor utbredt de vedvarende svake lagene er. For skiløpere vil eventuelle svake lag være lettest å påvirke der snødekket er tynt. Drønn er tydelig faretegn. Vær oppmerksom på skavlbrekk når temperaturen stiger. Skavler som knekker kan løse ut skred der de lander.
Det ligger generelt store mengder snø overalt og særlig i leområder etter bygevær fra NV helt siden påske. Opp til 1100 moh ligger den siste nysnøen fra tirsdag over mildværsskare. Skaren går høyere i sør og vest der sola tok søndag og mandag. I høyden der sola ikke har tatt er snøoverflaten tørr og i varierende grad vindpåvirket.
Det ble observert flere store og svært store naturlig utløste skred på hele Nordvestlandet helgen som var, Dette tyder på at et vedvarende svakt lag i snødekket kan være aktivt. I naboregioner er det bekreftet kantkorndannelse i overgangen mellom gammelt snødekke og snøen som har kommet etter påske. Det er usikkert hvor utbredt dette laget er i Romsdal. Onsdag ble det funnet begynnende kantkorn over mildværsskare høyt i snødekket i Isfjorden. Kalde og klare netter bidrar til videre utvikling.
Det gikk et svært stort (str. 4 eller 5) skred i Øksendalen i Trollheimen lørdag ettermiddag, som løsnet helt nede ved bakken og ødela en del gammel skog. Dette tyder på at stor pålagring og/eller temperaturstigning i enkelte tilfeller kan føre til svært store eller ekstremt store skred som løsner mot bakken. Onsdag fjernutløste skiløper et lite flakskred på Blånebba.
Torsdag formiddag er temperaturen i ferd med å stige, skydekket sprekker opp og sola får tak.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stille/svak vind fra nordvest.
-15 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-12 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

15.04.2021 kl. 21:37

9 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s Klart vær gir varmeutstrålig, kaldere snødekke og økt temperaturgradient. Muligheter for økt kantkornvekst i høyden.

ObsID: 267716

Romsdal / Molde

Snø

15.04.2021 kl. 17:14

1021 moh

Halvor@NVE (*****)

Vær

100% skyer Overskyet og varmt. Lite vind. Klarnet opp på ettermiddagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Fant små kantkorn (ca0,5mm) dypere i fokksnøen fra forrige uke. Det skal mye til å påvirke laget nå når snøen er kald. bryter glatt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Løssnøskred (våte i lavere områder og tørre i høyden) vil kunne gå av seg selv med varme og sol.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Overskyet dag har gitt dyp varmgang i snødekket. Ellers mye samme vurdering som i går, men fokksnøen virker å ha stabilisert seg allerede. Fikk ingen brudd her, men i tynt lag med kantkorn dypere i snødekket. Snødekket svekkes utover dagen med varmen. Klare netter vil virke stabiliserende. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Overskyet vær har gitt varme dypere i snødekket uten sol. I ettermiddag var snøen kram i skyggesider også over 1000 moh. Fortsatt 20 -30 cm fra mandag-onsdag som har hatt en del vind i seg. Det store snøfallet fra forrige uke oppleves som fast fokksnø høyt i nordvendt terreng eller smelteomvandlet snø under den nye snøen i lavere områder eller der sola til på søndag.

ObsID: 267692

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 20:08

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Påfyll av nysnø natt til i dag. Krevende forhold grunnet vedvarende ustabile snølag og stor fare for ras i bratte solpåvirkende lesider. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fare for snøras i bratte lesider grunnet solpåvirkning på dagen.

ObsID: 267496

Romsdal / RAUMA

Snø

14.04.2021 kl. 16:00

1037 moh

Aleks (Ukjent)

Skredhendelse

14. apr 16:00 Tørt løssnøskred 1 - Små Fjernutløst 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Nær rygg Fra skredet strakk det seg en sprekk omtrent 4 meter bortover hvor snøen ikke hadde sklidd.

ObsID: 267495

Romsdal / RAUMA

Snø

14.04.2021 kl. 10:54

1223 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ectp 2
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her er begynnende kantkorn over smelteskare. Ca 25 cm ned i snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Løs nysnø under mule flak gir noen mindre drønn på utsatte plasser.

Vær

Tett skodde og snøbyger i høyden i formiddag. Begrenset sikt. Virker som været klarner opp utover dagen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Noen mindre drønn langs ryggen og et skikkelig her. Svikter både i løs nysnø under ferske flak og begynnende kantkorn over smelteskare fra søndag.

Tester

ECTP2@25cmQ2 Dårlig Ferske flak sprekker lett opp her hvor vinden har tatt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Ikke godt utviklet her, men ga likevel et drønn og oppsprekking i snøen.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store S, SV, V over 700 moh Om sola kommer frem vil det gi fare for løssnøskred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kan også tenke seg str 2 i mange heng.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet 20-30 cm ny snø siden siste store snøfall. Denne ligger nå over en smelteomvandlet overflate opp til ca 1100 og høyere der sola tok på søndag. Fant ikke kantkorn i det gamle snødekket, bare store mengder jevnt pakke fokksnø der jeg gravde. Men fant begynnende kantkorn ca 0,5 mm over smelteskare høyere i snødekket. Dette ga et drønn i snøen og kan gi problem i høyden. Vedvarer med økende varme og sol. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet 20-30 cm siden forrige store snøfall. Denne ligger nå over en mildværsskare opp til hvertfall 1100 moh og høyere der sola tok på søndag. Myke flak på vindutsatte steder løs og fin i skjermede sider.

Snøprofil

10 cm 4F/ F-4F DF D, 15 cm 4F RG, 10 cm F/4F PP, 3 cm P MFcr, 50 cm 1F RG

ObsID: 267442

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org