Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 24.10.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

23.10.2020 kl. 15:08

1258 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ThomasN
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasN

Vær

Ikke nedbør -2 °C

Tester

LBT@15cmQ2 Bryter på sjikt i nysnøen.

CTN God Ikke så veldig representativ for der skredet gik

ECTX God Ingen tegn på ustabilitet eller forplantningsevne denne plassen. Nysnø ned til bakken. Ikke gammelsnø slik som der skedet gikk.

Notater

Mange skispor opp og ned henget tidligere på dagen der hvor skiløper løste ut stort skred. Kun enkel belastning på triggerpunkt mellom andre skispor var nok til å utløse. Flere personer i teig uten sender mottaker! Vær forsiktig og ta vare på hverandre. Ta egne vurderinger og ikke følg blindt andres spor.

Skredhendelse

23. okt 14:06 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst Skredet startet på 1514 moh og sluttet på 965 moh Gjengitt etter hukommelse fra utløser: Skjedde på run nr2. Hopp/hard belastning på underlaget. Løsnet derretter etter 2 svinger. Bruddkant på nedsiden av utløser. Kjøret gjennom og ut av skredet. Ikke observert personer i skredet.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 242184

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org