Snøskredvarsel for Romsdal mandag 06.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med vedvarende svake lag under den vindtransporterte snøen. Sprekker og drønnelyder i snødekket er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene som finnes i de fleste himmelretninger vil bli gradvis fastere og det skal generelt mer til for å påvirke underliggende svake lag. Fokksnøen kan ha lagt seg over vedvarende svakt lag av rim og kantkorn. Dersom vedvarende svakt lag er intakt og aktivt kan skredproblemet bli langvarig. Der fokksnøen er mykere og i overganger mellom tynt og tykt snødekke kan det være lett for en skiløper å løse ut snøskred.
I forrige uke førte vind fra nordlig og senere sørlig retning til vindpåvirket snøoverflate i de fleste himmelretninger over skoggrensa. Snøfordelinga er ujevn og i områder der det ikke ligger vindtransportert snø er det fremdeles mye terreng og fremstikkende steiner. I skogen ligger 20-40 cm løssnø, mange steder rett på bar bakke.
Før snøvær og vind på torsdag i forrige uke ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Forige ukes vind og nedbør har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Det er knyttet usikkerhet til utbredelsen og egenskapene til det vedvarende svake laget. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-23 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

04.12.2021 kl. 13:06

904 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fint vær her, tettere skydekke i sv. Frisk Vind over skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her fra smørbottn. Vindpåvirket snøoverflate. Myke og hardere flak etter som hvordan vinden har tatt. Ut mot ryggen er det nå mindre snø enn i går.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det er fortsatt mye terreng som ikke er delt av snø..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mye snø har flyttet på seg siste døgn og jeg fant ikke kantkorn eller rim i dag. Bare ferske flakdannelser over løsere snølag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Over skoggrensen er snøen generelt preget av kraftig vind siste døgn og består av flakdannelser av ulik hardhet. Mange stede ligger ferske flak over løsere snø og kan være ustabil. Det kan heller ikke utelukkes at det finnes vvsl i snødekket. Mange steder blindet være aktuelt med skredstr 2, men i større leheng er det også aktuelt med str 3. Gradvis stabiliserende etter hvert som det blir mindre løs snø å flytte på. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Vær

Snødekke

Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind siste døgn. Mange steder består overflaten av flak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

ObsID: 279223

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org