Snøskredvarsel for Rogalandskysten søndag 10.02.2019

4
Stor
Publisert:

Vedvarende svake lag, vind og mer nysnø gir en komplisert situasjon som kan føre til skred, både naturlig utløste og fjernutløste. Ryfylkeheiane mest utsatt.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dette varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn for varsler for faste regioner. Det utgis kun for faregrad 4 og 5. Fredag ble det observert drønn i snøen og vedvarende svake lag med kantkorn som har utviklet seg rundt skarelag. Det har kommet mye nedbør lørdag, og dette vedvarer søndag. Nedbøren kommer som regn under 800 moh og som snø i høyden. I kombinasjon med vind opp i stiv kuling, vil vi få faregrad 4 - stor skredfare, de mest utsatte områdene. Dette gjelder særlig høyereliggende strøk i Ryfylkeheiane. Der nysnøflakene legger seg oppå vedvarende svake lag med kantkorn, kan skredene bli store. Første del av dagen vil vinden være sterkest og komme fra SV. Mest utsatt himmelretning vil være nordøstvendte leformasjoner. Vær oppmerksom på at vinden dreier til NV om ettermiddagen og avtar noe.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org