Snøskredvarsel for Rogalandskysten onsdag 06.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Rogalandskysten / GJESDAL

Snø

03.02.2019 kl. 13:48

910 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim på bruddskare i høyden.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster. Rimet er større i høyden
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Nedtråkket rim i skispor
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV under 800 moh Legger inn dette skredproblemet igjen på bakgrunn av observasjoner fra gårsdagen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Et vindherjet, men relativt stabilt snødekke møter oss på tur i dag. Fokksnøen har bundet seg godt den siste uken og den har også bundet seg godt til underliggende skare og eller hardere fokksnøflak. Det er verdt å merke seg drønning i kantkorn ved bakken opp til like under tregrensen. Ferskt overflaterim observert i dag fra dal til topp. Meldt en god del snø i morgen, men lite vind.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i dag.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 70% skyer Klarvær i natt. Inversjon. Fra -11 grader ved bilen til -1 på toppen

Tester

ECTX God Ved kraftig manipulering med spade åpenbarer lagdeling seg. Lille blokktest bryter Q3 ved stor tilleggsbelastning. Svakt lag er antagelig kant ifm. Skaren i bunn

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller fra dalbunn til fjelltopp i dag. 2-3mm. Verdt å merke seg med tanke på morgendagens varslede snøfall.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer grovt sett mellom avblåst skare i østre halvdel og eldre fokksnø av vekslende hardhet i vestre halvdel. Klarvær i natt har dannet overflaterim i Hunnedalen. I skjermede formasjoner er det mulig å oppdrive fint skiføre på forutsigbar fokksnø, i skog som har vært skjermet for vinden forrige helg er det løs fin snø oppå gammel porøs mildværskare. Det finnes kantkorn ved bakken i under tregrensen som stedvis gir hyppige drønn.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 24 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 19 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 49 cm K MF 0 mm/0 mm D -6,8 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm Kantkornet på 60 cm fremstår som mer dramatisk i profil enn i virkeligheten som er noe mer diffus. Laget bryter riktignok i lille blokktest, men er haugete (Q3) og går først på stor tilleggsbelastning.

ObsID: 179039

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org