Snøskredvarsel for Rogalandskysten søndag 03.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Rogalandskysten / GJESDAL

Snø

03.02.2019 kl. 13:48

910 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim på bruddskare i høyden.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster. Rimet er større i høyden
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Nedtråkket rim i skispor
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Et vindherjet, men relativt stabilt snødekke møter oss på tur i dag. Fokksnøen har bundet seg godt den siste uken og den har også bundet seg godt til underliggende skare og eller hardere fokksnøflak. Det er verdt å merke seg drønning i kantkorn ved bakken opp til like under tregrensen. Ferskt overflaterim observert i dag fra dal til topp. Meldt en god del snø i morgen, men lite vind.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 70% skyer Klarvær i natt. Inversjon. Fra -11 grader ved bilen til -1 på toppen

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket varierer grovt sett mellom avblåst skare i østre halvdel og eldre fokksnø av vekslende hardhet i vestre halvdel. Klarvær i natt har dannet overflaterim i Hunnedalen. I skjermede formasjoner er det mulig å oppdrive fint skiføre på forutsigbar fokksnø, i skog som har vært skjermet for vinden forrige helg er det løs fin snø oppå gammel porøs mildværskare. Det finnes kantkorn ved bakken i under tregrensen som stedvis gir hyppige drønn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV under 800 moh Legger inn dette skredproblemet igjen på bakgrunn av observasjoner fra gårsdagen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh

Tester

ECTX God Ved kraftig manipulering med spade åpenbarer lagdeling seg. Lille blokktest bryter Q3 ved stor tilleggsbelastning. Svakt lag er antagelig kant ifm. Skaren i bunn

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller fra dalbunn til fjelltopp i dag. 2-3mm. Verdt å merke seg med tanke på morgendagens varslede snøfall.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i dag.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm/0 mm D, 24 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 19 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 49 cm K MF 0 mm/0 mm D -6,8 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm Kantkornet på 60 cm fremstår som mer dramatisk i profil enn i virkeligheten som er noe mer diffus. Laget bryter riktignok i lille blokktest, men er haugete (Q3) og går først på stor tilleggsbelastning.

ObsID: 179039

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org