Snøskredvarsel for Rogalandskysten torsdag 31.01.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Rogalandskysten / Sandnes

Snø

30.01.2019 kl. 12:56

755 moh

marie@rogfk (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av lille blokktest. Bruddet går over skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Myk snø til p hard nedover i nesten 0,5 m. Deretter smelt-frys lag knivhardt ned til bakken der det er mykere smelteformer. Ikke funnet tydelige tegn til kantkorn i snøpakken.

Tester

ECTX God

ObsID: 178405

Rogalandskysten / Sandnes

Snø

30.01.2019 kl. 12:21

798 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Bildet tatt mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Fokksnø over skarelag. Smelteformer med begynnende kantkorn mellom skarelagene. Tykkelse og hardhet på fokksnøflaket varierer sterkt.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Moderat til kraftig snøfokk fra sørøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 10 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Lett snø kombinert med varierende vindstyrke og vindkast opptil 12 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 600 moh På grunn av ujevn snødekke er det store variasjoner i hardhet og mektighet av fokksnøen over smelteskare. Underliggende skareoverflate er undulerende og ru. Fortsatt mange stein som stikker ut av snøen. Noen steder ligger det nedbrutt snø mellom fokksnøen og det øvre skarelaget, men de fleste stedene fant vi fokksnøen direkte oppå skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vekselvis hardpakket og mykpakket fokksnø, har lagt seg mest i N og V sektor, mektighet varierer

Snødekke

40 cm totalt Kraftig snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Ujevn snødekke, i groper og lesider har det samlet seg mest snø. Vekselvis hard og myk vindpakka snø, samt skare. Under 600 moh lite snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren vurderes som liten i dette området. Tynt og ujevn snødekke med fortsatt mye utstikkende stein. Det er kraftig snøfokk fra SØ vind men den lokale topografien påvirker mye hvor snøen legger seg. Der fokksnøen er noe hardere kan det danne seg sammenhengende flak over smelteskaren. Vi fant begynnende kantkorn under et tynt skarelag under fokksnøen over 800 moh. Vanskelig å løse ut brudd i dette laget pga overliggende skare. Skredproblemet er dårlig binding mellom fokksnøen og underliggende skare. På noen steder er det et tynt lag med nedbrutt snø mellom fokksnøen og skarelaget. Der er noe snø tilgjengelig for vindtransport og det er meldt litt snø i morgen. Ikke nok til at skredfaren vil øke på dette stedet. Det forventes at fokksnøen vil stabilisere seg rimelig raskt. Vurderingen gjelder for dette forholdsvis kystnære området (Songesandheia opp til 800 moh). Med denne vinden og snøbyger kan det være faregrad 2 i områder som ligger høyere og der det er et mer jevn og tykkere snødekke i Rogaland.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F MF/FC 1 mm/1 mm D Begynnende fasettering av smelteformer mellom skarelag, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F/4F MF/FC 1 mm/1 mm D Mest smelteformer men noen korn har antydning til fasettering, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F MF/FC 2 mm/2 mm D Begynnende kantkorn direkte på bakken På dette stedet gikk bruddet (Q2) ved lille blokktest i det tynne laget av nedbrutt og nedføyka nysnø under fokksnøen. På andre steder fant vi ikke nedbrutt snø, kun fokksnø direkte over skare. Vi fant kun kantkorn over 800 moh, men fikk ingen bruddforplantning i disse lag med begynnende fasettering.

ObsID: 178407

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org