Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 08.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der det kan ligge vedvarende svake lag under fokksnøen. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange steder er fokksnøflakene så harde at det er vanskelig å løse ut skred, men vær obs der fokksnøflakene er tynne og myke, slik som i tregrensen eller i åpne partier i skogen. Her kan det være lettere å påvirke svake lag av kantkorn og rim som ligger under fokksnøen. Mange steder er det lite snø og snødekket er ujevnt. Det gjør at vi stort sett venter små skred, men i lesider høyt til fjells kan det ikke utelukkes at et og annet skred kan bli middels stort. Husk også at konsekvenser av små skred kan bli mer alvorlig på grunn av oppstikkende steiner.
Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind den siste tiden. Snøoverflaten består i hovedsak av harde fokksnøflak og noen steder er det avblåst til skare/bakken. Under skoggrensen ligger det 15-30 cm løs snø rett på bakken uten noe særlig "såle".
Det er observert omvandling til kantkorn og nedføyket kantkorn i snødekket. Der snødekket er tynt er det observert mer utviklet vedvarende svake lag av kantkorn enn der snødekket er tykkere. I skogen består noe av den løse snøen også av kantkornet snø.
Det er generelt mer snø i indre deler av regionen enn ut mot kysten.
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst.
-25 °C til -14 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om kvelden.
-25 °C til -15 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / WxSkistua

Snø

07.12.2021 kl. 07:52

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -14,2 °C 0 m/s Tmax: -13,7 °C, Tmin: -16,3 °C, RH: 48 %, Sky: CLR

Snødekke

22 cm totalt 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr PF: 15 cm

Notater

Nytt batteri i termometeret/hygrometeret.

Snøprofil

FCsf 1 mm -10,1 °C @ 10 cm

ObsID: 279510

Ofoten / Narvik

Snø

06.12.2021 kl. 13:00

677 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Pent lys kompensere litt for mindre pent snødekke og skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 720moh i NNV vendt heng i indre strøk. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Utsatt område er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt meget vindpreget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø fordeling i nordvendt heng (ca. 500-800moh) i indrestrøk.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -20 °C 4 m/s fra SØ ↖ Kaldt!! Litt daltåke. Vind sterkest ned i dalbunnen hvor luft blir trykket gjennom som en flaskehals.

Faretegn

Ferske sprekker Meget kort skytende sprekker der tynt fokksnøflak hvile på kantkorn.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Det finnes litt mer snø her i indre strøk enn ute ved kysten, men også her kan snømengdene generelt beskrives som magert. Vinden har flyttet på snø og skapt fokksnøflak. Utsatt område avblåst til bakken/skare. Disse fokksnøflakene ligger stedvis på nedføyket kantkorn. Det er store lokale variasjoner i hardhet og lagdeling i snødekket. Der snødekket er tynt er det observert mer utviklet vvsl av kantkorn.

Tester

ECTPV@17cm Gikk på FC 1,5mm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh Det svake lag har så klart en meget stor utbredelse- så å si alle himmelretninger og høyde over hele regionen antagelig. Men som et skredproblem så er det generelt få steder hvor den overliggende flak har de rett egenskaper (passelig tykkelse og mykhet). Det forventes hovedsakelig str.1 skred i tilknytning til dette svaklag siden det er generelt magert snødekke og relativt små lommer med fokksnø flak. Men jeg hadde ikke blitt overrasket hvis det gikk noe str. 2 på rett plass høyt til fjells.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens obstur gikk hovedsakelig i nord vendt terreng i indre strøk nært grensen med sverige. Som forventet har pågående kulde ført til videre oppbyggende omvandling i snødekket siden siste obstur. Sterk vind i høyden frem til lørdag har herjet med overflate og dannet fokksnøflak. Noen steder ligger dette fokksnø oppå vedvarende svake lag av kantkorn. . . . Det ble ikke observert noe nedføyket overflaterim på dagens tur, men det er vanskelig å utelukke at det ikke finnes noen små lommer rundt omkring. Men eksposisjon/ høyde og ferdselsråd er likt for skredproblem med nedføyket kantkorn, så jeg mener ikke det er nødvendig å sette det som egen skredproblem Oppbyggende omvandling fortsetter, men det ventes ikke noe stort endring i skredfare før neste snøfall. Det er likevel verdt å nevne at det finnes mer snø tilgjengelig for vind transport enn man skulle forvente 12 dager siden siste snøfall av betydning og med masse vind i mellomtiden. Det virker som om kulde har begrenset sintring prosessen i overflaten og at det dermed fortsatt finnes litt snø å flytte på hvis vinden øker eller dreier på nytt. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm, 14 cm P RGwp 0 mm, 19 cm 4F- FC 2 mm, 23 cm P+ MFpc, 23 cm 1F- RGxf 1 mm, 8 cm I IFbi -22,5 °C @ 0 cm, -22 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279467

Ofoten / Narvik

Snø

06.12.2021 kl. 10:55

10 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø fordeling i NNØ vendt fjellside ved kysten (bilde viser Rombakstøtta og Jiekŋanjunni).

Snødekke

Generelt tynt snødekke, men sammenhengende nok for skikjøring. Sterk vind frem til lørdag har herjet med overflate og dannet fokksnøflak av ulik hardhet ovenfor skoggrensen. I lavlandet er det 10-25cm løs ubundet snø under oppbyggende omvandling som følge av kalde temperaturene.

ObsID: 279431

Ofoten / WxSkistua

Snø

06.12.2021 kl. 06:41

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -15,8 °C 0 m/s Tmax: -12,9 °C, Tmin: -17,0 °C, RH: 55%, Sky: CLR

Snødekke

22 cm totalt 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr PF: 15

Snøprofil

FCsf 1 mm Tapte snøtermometeret mitt i lørdags, så det blir ikke noe T10 målt før jeg finner meg en ny.

ObsID: 279412

Ofoten / Narvik

Snø

05.12.2021 kl. 11:59

447 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Widforss
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Widforss

Skredhendelse

4. des 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 455 moh 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Nær rygg Det er en del fokksnø i glideyten, så den har ikke gått i dag. Brottkanten är ~30 cm på mitten, men ökar åt sidorna. På vänstersidan har ~130 cm lossnat i toppen.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Meget små rim på overflaten her.

ObsID: 279316

Ofoten / WxSkistua

Snø

05.12.2021 kl. 08:01

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -13,3 °C 0 m/s Tmax: -7,8 °C, Tmin: -14,0 °C, RH: 56%

Snødekke

23 cm totalt 0 cm nysnø Tørr PF: 15 cm

ObsID: 279297

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org