Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak i fjellet kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan gi større skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og vind gir litt økende fare for tørre flakskred i fjellet. Økende vind utover dagen kan bygge ustabile nysnøflak i enkelte heng, spesielt i fjellet hvor terrenget er mer vindutsatt. Bygeværet vil trolig gi lokale variasjoner i nysnømengde og skredfare. Lokalt kan også rimkrystaller og overflatekantkorn føyke ned og bli et svakt lag, spesielt nordvendt terreng i høyden. I fjellet er det fortsatt vinterlig lagdeling i det gamle snødekket. Under snøen som kom forrige uke kan, det finnes et vedvarende svakt lag. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, og kan variere i himmelretning og høyde. Der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Lørdag kommer det litt nysnø i overflata. I fjellet legger nysnøen seg stort sett over hard fokksnø, men i enkelte leområder kan det finnes litt mykere snø fra før. Fokksnøen stammer fra vinden på tirsdag/onsdag som flyttet rundt på snøen som kom forrige uke. I lavere høyder og i solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser - der legger nysnøen seg over en smelteomvandlet overflate.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke (avrundede korn). Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert mye skredaktivitet i solvendte sider. Både store flakskred og løssnøskred er observert.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:33

963 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ca 40 min gamle spor som har begynt å fyke igjen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lett til moderat snøfokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn over og under skarelag 15 cm ned i snøen er markert med piler. Lett vindpåvirket snø over.

Tester

ECTN12@15cmQ1 God Gikk på kant ved skarelag. Ikke bruddforplantning over hele søylen, skyldes nok at overliggende lag er for mykt ved snøprofilet. Hvis vinden øker vil fokksnøen bli hardere og danne mer sammenhengende flak.

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Våt og råtten snø i lavlandet, gradvis tørrere oppover i terrenget. Fin og tørr vintersnø fra skoggrensa. Lett til moderat snøfokk ved obspunkt. Stort sett myk fokksnø i denne fjellsida.

Notater

Utbredelsen av kantkorn i forbindelse med skarelag høyt i snødekket er usikker. Har inntrykk av det kun finnes i isolerte lommer i få heng, men pga få observasjoner er det vanskelig å si sikkert. På obsstedet er laget lett å påvirke og viser mange ugunstige egenskaper: tynt lag, bryter lett og glatt, tydelig krystall (men ikke stor). På steder der vinden har jobbet med snøen og dannet sammenhengende fokksnøflak over laget kan det potensielt gi et meget skjelvent snødekke. Varslet faregrad virker rett, men med vindøkning utover kvelden som danner mer sammenhengende fokksnøflak kan det nok i høyfjellet grense til FG3.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange skytende sprekker i brattheng. Den lengste var på sju meter.

Vær

Bygevær og litt nysnø på morgenen. Lavt skydekke og tåke på toppene.

Snøprofil

På obspunkt er det et lag med kantkorn over og under et tynt skarelag 15 cm ned i snødekket. Det er tydelige kantkorn, men ikke store krystaller. Myk og lett vindpåvirket snø over (Fist - 4F).

ObsID: 271705

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:14

876 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 271687

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

08.05.2021 kl. 12:19

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:19 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271661

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2021 kl. 15:08

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:08

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271593

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 14:20

4 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Vært pålagring i vest vendte brattheng etter vind fra øst i går. Fortsatt noe ustabilt Fokksnøflak som lett kan løses ut skred i men forventes å stabilisere seg raskt I solvendte sider er det mulig med naturlig utløst løssnøskred. Finner ikke kantkornlag i det nye fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst V, NV Str 2-3 naturlig utløst flakskred. Mest ssnnynlig pga pålagring etter østlig vind i går

ObsID: 271340

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 13:34

1214 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP9@9cmQ1

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

8 cm P RG, 10 cm F/4F- DF, 15 cm 4F RG D, 2 cm P MFcr, 6 cm 1F RG, 40 cm P RG D, 20 cm K MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271337

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 12:34

862 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Mer bundet snø og vindtransportert over tregrense. Tørr snødekke i nordvendt. Fokksnø virker godt stabilisert. Ser noen eldre flakskred vestvendt brattheng ca 1100 moh

Snøprofil

13 cm 4F RG D, 14 cm 1F/4F RG D, 60 cm P-K MFpc D

ObsID: 271335

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 11:52

528 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I nordvendte sider 4-5 cm løssnø bestående av delvis nedbrutt. Uktig snødekke og solskade i solvendte sider. Ser en del løssnøskred gått i sørvendt

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 271333

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:45

930 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  kantkorn under skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  tykt lag av kantkorn/beger i lenker. digre krystaller. disse ligger over et islag rett over bakken, iallefall på dette stedet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak dannet tirsdag er fremdeles ustabile, vær særlig oppmerksom der flakene er store. Sola ar godt i snødekket nå, vær oppmerksom på våte skred og skavelbrudd. Enkelte steder kan det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under et skarelag. Etter dumpet i helga ligger dette et godt stykke neddi snødekket, men utvis varsomhet, fravær av faretegn som drønn betyr ikke at det er trygt. vær særlig forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. Finværet fortsetter, men det ligger ikke an til temperaturstigning og man må anta at fokksnøflak dannet tirsdag fremdeles er ustabile enkelte steder. Isolerte steder finnes et svakt lag av kantkorn under skare. det skal en del til for å påvirke dette, men utvis varsomhet inntil videre. Varslet faregrad er riktig Veldig bra at vindøkningen ble fanget opp. Det har skjedd mye i snødekket i området jeg var i - fra igår ettermiddag til nå i morgens. Igår kjørte folk bratt i ubunden snø, nå er den vindpåvirka. I områder der det ikke har vært snø på flyttefot, eller der snødekket fikk satt seg en del med solpåvirkning før vinden inntraff, tenker jeg fg 2. Men i høyden der fokksnøflakene er store er vi fortsatt på en 3-er. Dette er kun basert på det jeg har sett idag. Ellers kommentar til regionen er vel at vi er ikke i vår-ski-modus ennå med dumpet som kom i helga, vindøkning igår, lave temperaturer og solinnstråling.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Er usikker på utbredelse, gikk tilbake til punktet der det ble oppdaget kantkorn under skare 23 april og kan bekrefte at det har skjedd en del siden da. Men, laget ligger nå relativt dypt og er delvis beskytta av skarelaget. Kan nok påvirkes der nysnøen fra helga er blåst vekk, men igjen - utbredelsen er usikker.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Ser ut til at den kraftigste vinden var i går kveld, fra SØ. Satte høydegrensa på 700, men i skyggeområder kan nok fokksnøflak også lavere i terrenget være ustabile. I området jeg har vært var det små ansamlinger av flak, men rundtom i nabofjellene at det absolutt finnes enkelte områder der det ligger store flak - og skred på disse kan bli større. I området jeg har vært var bruddforplantningsevnen begrenset pga tykt underliggende lag av nedføyka nysnø.

Tester

ECTP21@35cmQ2 gikk på kantkorn under skarelag. Kantkornlaget var under oppseiling 23 april, men da var kornene pittesmå. Nå er de velutviklet og fine. Men de ligger under et skarelag som bærer godt. Når jeg inkluderte denne i profilet ble hele profilet feil (!!!), derfor er den tatt ut. Temperaturer: -3,5 under kantkornlag, -4,2 over.

ECTP9@12cmQ2 Fersk fokksnø gikk lett til brudd etter 9 lette dask. Trodde den skulle gå ved frigjøring. Temperaturer: -5 under lag av nedføyka nysnø, -7 over

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm F/4F DF 1 mm, 1 cm K IF D, 3 cm 4F FC 2 mm, 4 cm P MFpc, 1 cm K IF, 4 cm 4F FC 3 mm, 15 cm P MFpc, 20 cm 4F FC 3 mm, 20 cm K IF bare et tykt, steinhardt hvitt islag oppå bakken. -2 °C @ 103 cm, -2,2 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 30 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 10 cm, -9,4 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV-heng

ObsID: 271321

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:23

827 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Ferske fokksnøflak ved ca 600 har lite oppsprekking
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Fokksnøflak i høyden (fra ca 800 moh) sprekker lett opp
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Snøoverflata ned "Sløret", venstre flanke i bildet, var ifølge bilder ubunden og fin igår. Idag er den vindpåvirka og innbyr ikke til skikjøring.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fremdeles 10-15 cm tørr løs snø i skjermede områder uten solpåvirkning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lommer med ferske fokksnøflak. Fikk null respons på fokksnflak ved 600 moh, men høyere opp i terrenget ved ca 800 var de skjelvne og sprakk lett opp. Mest skvetten var de som lå i skyggen. Temperaturmessig har det ikke vært gunstige stabiliseringsforhold (har vært 4-5 minusgrader siste døgn på denne høyden)

ObsID: 271317

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:06

1328 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ Iløpet av gårdagen under solsteiken tipper jeg

ObsID: 271313

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 09:38

498 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

0 cm nysnø Tørr Under skoggrensa er snøen stortsett gjennomfukta. Overflata lengre opp i terrenget er tørr i skyggesider, fuktig av sol ellers. Over ca 600 er det fokksnøflak av varierende hardhet, ruflesnø og i skjermede formasjoner tørr og ubunden snø.

ObsID: 271304

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org