Snøskredvarsel for Ofoten mandag 03.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Komplekse forhold. Nytt vedvarende svake lag høyt i snødekke kan bli påvirket av enkelt skiløpere. Vær også forsiktig i soleksponert brattheng ut på ettermiddag

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes et nyutviklet kantkornlag høyt i snødekke. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkel skiløpere og skred kan bli store. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men faretegn som drønn tyder på et aktivt vedvarende svakt lag. Dreiende vindretning og litt økning i vindstyrke utover ettermiddagen kan føre til at fokksnø blir lastet inn i vestvendt leområde høyt til fjells. Temperatur stigning og solinnstråling forventes å føre til naturlig utløste våte løssnøskred, enkelte våte flak kan heller ikke utelukkes.
Det siste uken har vært preget av snøbyger med store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Natt til søndag har det lokalt kommet 10-20cm nysnø med relativt svak vind. I løpet av det siste uke er det totalt kommet ca.50cm nysnø rundt skoggrensen.
Det observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekke ovenfor ca. 600 moh. Det er foreløpig en stor grad av usikkerhet rundt utbredelsen. I høyfjellet over 800moh. er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Det ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men skred som løsner høyere i snødekke kan muligens overbelaste dette lag.
På søndag ble det observert et naturlig utløst str. 3 flakskred på nordvendt side av Sepmolla nær Ballangen
Søndag formiddag var det snøbyger til havnivå i Narvik, men det ble klar himmel og pent vær utover ettermiddagen.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-17 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 19:19

1173 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Flere løssnøskred, ett par str 3 flakskred. Usikkert når de er gått, enten igår eller idag iforbindelse med soloppvarming
ObsID: 271148

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:57

1273 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø til topp etter snøfall går. Har vært lite vindtransport og myeløssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 271126

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:10

1028 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet 20 cm nysnø men relativt lite vind. Men det er pålagret ustabile fokksnøflak i bratte leheng som lett kan løses ut mindre skred i. Kald snø i høyden gjør at stabilisering vil ta noe tid. I solvendte sider vil sola varme opp snødekket slik at det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Ikke observert ny kantkorndannelse under den ferske fokksnøen Vindøkning fra øst vil gi betydelig snøskredfare med rikelig løssnø tilgjengelig for vindtransport. Skredproblemet vil være i vestvendte brattheng hvor det vil pålagres fokksnø

Snøprofil

12 cm F PP, 18 cm 4F/1F RG D, 3 cm F+ DF, 44 cm K MFpc -5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 12 cm, -4,1 °C @ 22 cm, -3,9 °C @ 30 cm

ObsID: 271121

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

03.05.2021 kl. 13:18

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:18

Skredaktivitet

3. mai 13:19 - 2. mai 13:19 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271100

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 13:15

600 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø tørr i og ved tregrense i nordvendt side

ObsID: 271098

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 12:10

921 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 1200 moh Et eldre str 3 skred (kanskje igår). Ett str 2 gikk nå. Trolig nedføyka nysnø. Ca 4 skred totalt. Ellers Mange løssnøskred

ObsID: 271079

Ofoten / Resmålsakla

Snø

03.05.2021 kl. 11:12

676 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA Kommentar:  Resmålsakla, sørside

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5) Noen bratte heng. S. Over 900 moh

ObsID: 271123

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

764 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5) N. Over 900 moh

ObsID: 271153

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 23:20

994 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Våt

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 271008

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 16:30

760 moh

PålE (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Topptur

Skredhendelse

2. mai 15:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 740 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Svaberg Utløst før vi kom dit av tidligere skikjører som har kjørt ut av skredet. Like mange gamle spor inn som ut av skredet. Vi søkte av skredet med skredsøker.

ObsID: 270978

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:15

804 moh

micke@Obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  micke@Obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø over natten

Skredhendelse

2. mai 14:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 747 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 cm høy og 8 m bred bruddkant Brattheng Hva som er det svake laget er litt usikkert, men antar fokksnø fra de to foregående dagene. Skredtidspunkt er også noe usikkert da jeg ikke observerte skredet.

ObsID: 270970

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:06

784 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ tipper at dette skred gikk under natt til søndag når det var pågående vindtransport inn i N vendt heng (men dette er ren spekulasjon)

ObsID: 270959

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 08:48

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Ca. 10cm nysnø ved havnivå. Fuktig på obssted, men basert på temperaturen må man ikke høyt til fjells for at det er tørt.

Vær

Snø 0 °C Snøbyger siden lørdag kveld, mest intense nedbør siste 8 timer.

ObsID: 270898

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 13:10

598 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Lett snøfokk Lett nedføyket spor. En time gamle.

ObsID: 270815

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 12:54

631 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite vått flakskred. Dessverre dårlig bildekvalitet
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøvær på ettermiddagen

Skredhendelse

1. mai 12:54 Vått flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 454 moh og sluttet på 435 moh Brattheng Fikk dessverre ikke sett hva svakt lag var

Vær

100% skyer Oppholdsvær fram til ca kl 15. Skikkelig snøvær utover ettermiddagen etter det.

Snøprofil

25 cm F DF M, 1 cm P MFcr M, 3 cm 4F DF/RGxf D-M, 28 cm 1F MF M, 18 cm 4F MF W, 30 cm 1F MF M

ObsID: 270814

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:38

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:39 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 12:39 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270705

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:25

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:25

ObsID: 270698

Ofoten / Narvik

Snø

30.04.2021 kl. 11:38

1002 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vestvendt side opp mot Linken. Avblåst noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Som vanlig ekstra vindpåvirket ved Skaret
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lavt skydekke med skiftende sikt i høyden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Gløtt av blå himmel innimellom
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Linken (sørvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ved Skaret

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Fokksnø over tregrensa. Mest vindpåvirket snø i sør og vest (delvis avblåst i vest), men myk fokksnø også i nord. Mye løssnø i skogen. Lett snøfokk i de kraftigste vindkastene. Det har blitt dannet litt tåkerim både enkelte steder i skogen og på høyfjellet.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s Temperaturmåleren ved Øvre viste 0°C. -9°C i følge værstasjonen på Linken....stor forskjell i temp

ObsID: 270708

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org