Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 28.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Store områder har stabile forhold. Mot de høyeste toppene kan de være ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT ONSDAG MORGEN: Høyt til fjells har det lokalt kommet mer snø enn forventet siste døgn. Myke nysnøflak kan være lett å løse for en enkelt skiløper. Skredfaren er størst i leområder over ca 700 moh
Det har vært små snøbyger og vekslende vær de siste dagene. Mot de høyeste toppene ligger det ca. 30 cm med nysnø og myke flak. Ellers er det løssnø på stabilt smelteomvandlet snødekke som preger bildet. I solvendte sider er snøgrensen på vei oppover i terrenget, mens det i skyggesidene fortsatt er sammenhengende snø til havnivå.
I høyfjellet over 800-1000 moh. er det stedvis fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperioden i januar. Problemet er mest utpreget i indre strøk, men er også observert mer kystnært.
Indre strøk mot svenskegrensen har mer tørrsnø i fjellet enn ved kysten.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 18:31

1007 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 20
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye tørr løssnø i leområder (ca 20 - 30 cm på Baksia)
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 18:30
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Andretoppen

Vær

Ikke nedbør -8 °C Skiftende vindstyrke og skydekke. En del tåke som henger rundt de høyeste toppene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Når vinden skrus opp utover dagen i morgen vil det fyke godt med all løssnøen som er i terrenget. Snøvær vil bidra ytterligere til pålagringen og skredfaren vil øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leformasjoner er det mye tørr løssnø, men snøen er tydelig vindpåvirket på utsatte plasser (noe mer enn i går på samme tid).

ObsID: 270501

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 12:56

1003 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Tåke. Og null sikt men sola skimte så vidt gjennom

Skredfarevurdering

2 Moderat Kommet en del snø de siste dagene. Selv om det det har vært rolige vindforhold og mye løssnø, har det i høyden har det vært litt pålagring av fokksnøflak med vind fra NV. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg. Mest utsatte eksponering er Ø/SØ vendt brattheng. Mer påfyll av snø kombinert med vind fra SV som skal øke utover dagen vil det gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid til å stabilisere seg og skredfaren forventes å øke til betydelig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø fra tregrense. I høyden mer ujevnt fordelt i terrenget. Mer bundet og pålageret myke fokksnøflak i leformasjoner. Ingen store endringer i snødekket i høyden siden tirsdag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh

Snøprofil

14 cm F/4F- PP/DF, 2 cm F PP, 10 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F RG, 8 cm K MFpc, 3 cm 1F-P MFpc, 42 cm K MFpc

ObsID: 270468

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 19:39

1109 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Fant litt begynnende kantkorn rett over gammel mildværskare her, men små kystaller som ikke utgjør noe skredproblem. Virker også som om de bare finnes veldig lokalt, men verdt å følge med på.

ObsID: 270392

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 18:53

822 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  45 cm løssnø på det meste! Det er generelt mye løssnø i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  På de aller mest vindutsatte stedene er det avblåst til skare eller bakke
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  I noen få heng er det litt flakdannelse med fokksnø

Vær

Bygevær. Stort sett opphodsvær, men kom noen lette snøbyger innimellom.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er generelt mye løssnø i terrenget. I enkelte områder er det opp til 45 cm (!) løssnø. I sør er snøen veldig lett vindpåvirket, i nord er den helt løs. På noen få vindutsatte områder er det avblåst til fjell eller skare. På de mest vindutsatte områdene er det dannet litt flak, men problemet er begrenset til få heng.

ObsID: 270391

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 13:26

607 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm løssnø ved tregrense. I høyden har snøen kommet med vind og ligg mer ujevnt fordelt i terrenget med pålagring av myk fokksnø i leområder

ObsID: 270451

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 12:14

84 moh

Kaj@obskorps (*****)

Vær

Snø 1 °C

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Snøbyger under natt til tirsdag.

ObsID: 270338

Ofoten / Narvik

Snø

26.04.2021 kl. 15:09

988 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5-10cm løssnø på snaufjellet i kystnære strøk, tørr i skyggesiden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5-10cm løssnø på snaufjellet i kystnære strøk. Noe fuktig i solvendte sider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1000moh i S vendt terreng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Intakt kantkorn ved bakken. Se vedlagt profil.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Tester

ECTN14@16cm

Vær

Ikke nedbør -4 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger siste døgn og lett vind fra V sektor. Det har kommet mer snø i høyden enn i lavlandet pga. særdeles uttalt orografisk effekt siste dagene.

Faretegn

Ferske sprekker Fokksnø sprekker opp rundt skispor.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabil forhold med litt nysnø opp på stabil snødekke som er smelteomvandlet fra tidligere. Men snøbyger de siste 4 dager har skapt myke flak i enkelte leområde høyt til fjells (>800moh). Det virker som det har vært ganske stor lokale variasjoner i nedbørsmengde de siste dagene og dette gjør at utbredelsen av skredproblemen er noe diffus. Kantkorn er observert igjen i dag- også høyt til fjells i kystnærstrøk- ikke bare i indrestrøk. Litt mer snøbyger neste dagene er trolig nok til å opprettholde samme FG og skredproblem. Varslet temperatur svingninger vil være gunstig for stabilisering av fokksnø problemen.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Dette problem er mer potent enn antatt hjemmefra. Mulig å utløse med bare liten tilleggsbelastning, men det forventes generelt str. 2.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø. I solvendte sider er det nok mulig å ser naturlig aktivitet hvis solen skulle titte frem.

Skredaktivitet

26. apr. 12-18 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ. Over 800 moh Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø.

Snøprofil

6 cm F PP, 10 cm 4F+/4F- DF, 1 cm 1F MFcl, 2 cm 4F DF, 4 cm K MFcr, 32 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 27 cm 1F MFcl, 28 cm P MFpc, 6 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270257

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

26.04.2021 kl. 13:25

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270241

Ofoten / Narvik

Snø

25.04.2021 kl. 15:57

725 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lett vindpåvirket her på ca 400 moh. Mer tydelig fokksnødannelse høyere opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Vær

Bygevær med litt snøvær.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket i utsatte områder, og flere kjappe hand shear tester viser at fokksnøen har tydelig ugunstig opp-ned lagdeling.

ObsID: 270168

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.04.2021 kl. 14:17

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund (100moh) kl 18:17

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 270149

Ofoten / Narvik

Snø

25.04.2021 kl. 12:00

1275 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Str.2 naturlig utløste flak i østvendt leområde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Gahperčohkka: Noe avblåst på sørvendt rygg, men ca. 20cm innblåst tørr løssnø i SØ vendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mot Sealggačohkka: preget av vind fra NV på lørdag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vestvendt terreng under Storfjellet: ca. 20cm med tørr løssnø.

Skredhendelse

6. apr 19:53 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1468 moh og sluttet på 1329 moh 2 cm høy og 250 m bred bruddkant Leområder Et gammel str. 3 flakskred i ØNØ vendt leområde. Fikk beskjed om dette stor naturlig utløste skred for ca. 10 dager siden, men så det første i dag selv. Det har troligvis gått i forbindelse med stor innsamling av fokksnø i østvendt terreng i begynnelsen av april (det ble observert mye annet naturlig aktivitet etter den uvær periode). Med tanke på bruddkanthøyde er det antatt at det svaklag kan har vært dypt begravd kantkorn, men dette er selvfølgelig ikke bekreftet.

Snødekke

2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I indrestrøk rundt Hunddalen er det fortsatt kaldt, lagdelt vinter snødekke. Det har kommet mer nedbør her på slutten av forrige uke enn det som ble registrert på værstasjoner, jeg tipper ca. 10cm i snitt, men enkelte heng har nærmere 20cm med tørr løssnø.

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Et fersk str.2 flak observert i øst vendt leområde.

ObsID: 270157

Ofoten / Narvik

Snø

25.04.2021 kl. 11:40

922 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 270122

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org