Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i soleksponert terreng, det er fare for naturlig utløste skred. Utvis varsomhet i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Effekten av stigende temperaturer og ikke minst sterk sol vil svekke snødekket utover dagen og man må forvente både naturlig utløste våte løssnøskred og våte flakskred som i enkelte tilfeller kan bli store. Høyt til fjells og særlig i indre strøk der snødekket er tørt, må man være oppmerksom på at det kan finnes vedvarende svake lag i form av nedføyka overflaterim, men utbredelsen er trolig begrenset. Disse kan også gå naturlig dersom oppvarmingen gir tilstrekkelig svekkelse.
Det kom litt påfyll av snø i kombinasjon med tidvis kraftig vind i starten av uka. I leområder ligger det fokksnø av varierende hardhet imens det på vindutsatte steder er avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyfjellet over 800-1000 moh er det trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar. Men lagene er vanskelig å påvirke, og finnes i størst omfang i indre strøk.
Det er ikke observert skredaktivitet siste tre døgn
Det har blitt observert rim i fjellet mellom Narvik og Bjørnfjell. Dette kan nå være nedføyka, men vi mangler observasjoner som bekrefter dette.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.04.2021 kl. 11:53

696 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Aspekt, bratthet og timing har alt å si for hvor hardt overflate er. Bilde viser forskjellen mellom fin svinger i litt brattere østvendt terreng øverst med 4cm Ps (ski penetration), og litt slakere nordvendt terreng i nederste sving med knapt 1cm Ps.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 700moh østvendt heng. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteomvandlet overflate, med skare som mykner opp ved sterk solinnstråling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøforholdene i nordvendt terreng. Bilde tatt på 600moh mot SØ.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt Sol og stigende temperatur gjør at vi er i en overgangsfase fra kald vinter snødekke med lagdelt tørr snø til, våraktig smelteomvandlet snødekke. . . . . . . . Enn så lenge har den prosess med smelteomvandling ikke trekket seg så dypt ned i snødekke på snaufjell, men dette er noe som er svært sted (bratthet og aspekt) og tids avhengig og stor lokale variasjon på regnes med. . . . . På obssted var det generelt bærende skare, mens mer solvendt heng var betraktelig mykere og ga god vår skikjøring. . . .

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare er økende utover dagen, men på observasjons tid var vi fortsatt godt innenfor FG2. Det er stigende temperatur og mye sol, men ingen nedbør og det spørs om det blir tilstrekkelig smelteomvandling i ettermiddag for å se naturlig utløste våte skred i mange heng. . . . Det kan være lurt å utvise ekstra varsomhet i område med mye svaberg (rundt Efjord f.eks.) der glidsprekker er tilstede. Nattefrost etterfulgt av varm dag temperatur gjør at skredfaren blir nok å variere mye ila. dagen de neste dagene. Tidlig på morgen når snødekke er frosne er skredfare noe lavere, mens øy temperatur ut på ettermiddagen øke skredfare.

Vær

Ikke nedbør 1,8 °C 4 m/s fra S ↑ Pent oppholdsvær og sterk solinnstråling. Temperatur er stigende.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred observert.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V under 1200 moh Problem forventes å øke utover kvelden. Det er spesielt bratt solvendte sider som er utsatt.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1100 moh Sannsynligheten for dette problem øker utover dagen med stigende temperatur. På observasjons sted/tid var det ikke aktuelt ennå.

Snøprofil

3 cm 1F- MFcl W, 18 cm 1F+ RG M, 3 cm 1F- RG D, 32 cm P RG, 6 cm P MFpc, 8 cm 1F RG, 10 cm K MFpc, 10 cm 4F FCxr 3 mm, 8 cm I IFbi 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm

ObsID: 267994

Ofoten / Narvik

Snø

16.04.2021 kl. 18:31

719 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Sø og Riksgränsen og Vassicohkka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig til våt snø i overflaten som er myk, delvis grunnet nysnø og delvis temperatur. Blanding av ubunden og vindpakket snø i overflaten, som er litt vanskelig å skille fra hverandre grunnet milde temperaturer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold i nå-situasjon og moderat skredfare. Høye temeraturer og klarvær med sol på dagen fra i morgen av, vil svekke bindinger og øke skredfaren. Kan også aktualisere skredproblem med kantkorn dypere i snødekket som først og fremst er å finne i høyden i indre strøk. Økning til betydelig skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 1 °C 2 m/s fra SV ↗ 95% skyer Rolig med milde temperaturer og nærmest helt overskyet på observasjonsstedet. Litt yr på begynnelsen av turen. Har registrert mer vind mot kysten ( i Narvik by) tidligere på dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Gjeldende først og fremst i høyden i indre strøk. Kan aktualiseres mer med de høye teperaturene som er varslet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh

Snøprofil

9 cm 4F/4F-1F DFdc/RG 1 mm/5 mm M-W Blanding av delvis nedbrutt og rundete korn. Laget er fra fuktig opp mot våt, og rask prosess mot avrundete korn., 36 cm P+/K- RGwp 0 mm M, 3 cm K MFcr, 7 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm M, 0,5 cm I IF, 3 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm M, 4 cm K MFcr, 26 cm P FCxr 2 mm/4 mm D-M Lag med tydelig fasseterte (striper og hulformer synlig i laget), men nå tydelig avrundete korn. Tatt i lett sydhellende skråning på ca. 720 moh.

ObsID: 267884

Ofoten / Narvik

Snø

16.04.2021 kl. 18:17

715 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot S og Bjørnfjell stasjon.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 267882

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 12:33

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 12:33

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 267810

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 06:44

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 06:45 Ingen, 3,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 267761

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 18:35

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267702

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 10:08

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Øse (100moh) kl 10:08

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Ingen nye observasjoner

ObsID: 267594

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 07:57

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 0 °C Skjellevikskare (300moh) kl 07:57 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 267571

Ofoten / Narvik

Snø

14.04.2021 kl. 13:30

875 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Utsikt fra Fagernesfjellet i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Blanding av PPgp og DF 20-25cm fra overflate som ga tydelig resultat på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i SØ vendt heng med litt ansamling av fersk vindtransportert snø.

Tester

ECTP3@24cm

LBT@24cmQ1

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekke bær preg av økende vindstyrke siden tirsdag kveld. Det er pågående vindtransport inn i leheng vendt mot NØ spesielt, og det er dette som skaper økt skredfare i dag. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere stor område, men det virker som utsatt område var generelt avblåst/hard vindpakket, mens leområde hadde samlet en del fersk snø. Snøprofil viste tydelig lag med nedføyket sprøhagl blandet med delvis nedbrutt krystaller som ga god resultat på LBT og ECT. Jeg valgte å grave på et sted som hadde fersk fokksnø, noe som gjorde at total snødybde var langt over gjennomsnitt (HS245), og jeg gravde dermed ikke ned til den dybde hvor man kunne forvente å finne kantkorn.

Vær

Snø -4,5 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Siden tirsdag kveld har det vært en trend mot økende vindstyrke, og snøbyger til havnivå. Svært dårlig sikt ovenfor skoggrensen skapte noe utfordring ift. observasjoner...

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende vind siste døgn har dannet et fokksnøproblem. Der hvor snøprofil ble gravde var det tydelig resultat på et tynn lag med PPgp og DF opp på tynn MFcr. Selvom dette sprøhagl er kanskje ikke tilstede i alle heng, så er problem med nedføyket DF troligvis tilstede over tilstrekkelig område for å begrunne FG3. Der hvor vindtransport er størst er det ikke utenkelig med naturlig utløst skred i dag. . . . Overflaterim som ble observert på Sildviktind i går ble ikke observert i dag. Det er grunn til å tro at mye av det ble ødelagt av vinden før det ble føyket ned. Men (som vanlig) er det svært vanskelig å utelukke at det ikke finnes noen lommer i skjermede område hvor det er intakt. Fortsatt nedbør og sterk vind i morgen vil opprettholde/øke skredfare relatert til fokksnø i høyden. Samtidig vil økende temperatur og regn i lavlandet skaper ny problem med våte skred av både løs og flak arten. . . . Mot helgen vil litt penere vær sannsynligvis føre til minkende skredfare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra SV på snaufjellet hele dagen i dag.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Null sikt!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh Ut ifra sted hvor snø profil ble gravde kan dagens skredproblem bedre beskrives som "nedføyket nysnø" (eller sprøhagl for å være mer presis), enn "dårlig binding mellom lag i fokksnø".

Snøprofil

23 cm 4F+/4F- DF D, 1 cm 4F- PPgp/DF D, 1 cm P MFcr D, 15 cm 4F DF, 65 cm 1F RG -4,3 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 90 cm, -3,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267485

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 12:54

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Skoglund (300moh) kl 12:54 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fokksnø. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267440

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 09:37

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:38 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 09:38 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Går over i regn framover.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 267414

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 08:12

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267398

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org