Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 15.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø høyt til fjells. Under mildværsgrensa kan våte skred løsne naturlig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind vil føre til at det legger seg ustabile fokksnøflak i heng mot nordøst. Flakene kan være lette å løse ut for skiløpere inntil fokksnøen stabiliseres. Økt temperatur og regn kan føre til at våte skred løsner naturlig under mildværsgrensa. Stedvis kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket. Svake lag kan være lettest å påvirke der snødekket er tynt.
De siste dagene har det kommet nysnø sammen med kraftig vind. I leområder ligger det myke og hardere flak av fokksnø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyfjellet over 800-1000 moh er det trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar. Men lagene er vanskelig å påvirke, og finnes i størst omfang i indre strøk.
Det har blitt observert rim i fjellet mellom Narvik og Bjørnfjell. Dette kan bli et problem når det legger seg fersk fokksnø onsdag og torsdag.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 18:35

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267702

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 10:08

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Øse (100moh) kl 10:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Ingen nye observasjoner

ObsID: 267594

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2021 kl. 07:57

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Sludd 0 °C Skjellevikskare (300moh) kl 07:57 Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 267571

Ofoten / Narvik

Snø

14.04.2021 kl. 13:30

875 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Utsikt fra Fagernesfjellet i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Blanding av PPgp og DF 20-25cm fra overflate som ga tydelig resultat på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i SØ vendt heng med litt ansamling av fersk vindtransportert snø.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekke bær preg av økende vindstyrke siden tirsdag kveld. Det er pågående vindtransport inn i leheng vendt mot NØ spesielt, og det er dette som skaper økt skredfare i dag. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere stor område, men det virker som utsatt område var generelt avblåst/hard vindpakket, mens leområde hadde samlet en del fersk snø. Snøprofil viste tydelig lag med nedføyket sprøhagl blandet med delvis nedbrutt krystaller som ga god resultat på LBT og ECT. Jeg valgte å grave på et sted som hadde fersk fokksnø, noe som gjorde at total snødybde var langt over gjennomsnitt (HS245), og jeg gravde dermed ikke ned til den dybde hvor man kunne forvente å finne kantkorn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra SV på snaufjellet hele dagen i dag.

Vær

Snø -4,5 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Siden tirsdag kveld har det vært en trend mot økende vindstyrke, og snøbyger til havnivå. Svært dårlig sikt ovenfor skoggrensen skapte noe utfordring ift. observasjoner...

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh Ut ifra sted hvor snø profil ble gravde kan dagens skredproblem bedre beskrives som "nedføyket nysnø" (eller sprøhagl for å være mer presis), enn "dårlig binding mellom lag i fokksnø".

Tester

ECTP3@24cm

LBT@24cmQ1

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende vind siste døgn har dannet et fokksnøproblem. Der hvor snøprofil ble gravde var det tydelig resultat på et tynn lag med PPgp og DF opp på tynn MFcr. Selvom dette sprøhagl er kanskje ikke tilstede i alle heng, så er problem med nedføyket DF troligvis tilstede over tilstrekkelig område for å begrunne FG3. Der hvor vindtransport er størst er det ikke utenkelig med naturlig utløst skred i dag. . . . Overflaterim som ble observert på Sildviktind i går ble ikke observert i dag. Det er grunn til å tro at mye av det ble ødelagt av vinden før det ble føyket ned. Men (som vanlig) er det svært vanskelig å utelukke at det ikke finnes noen lommer i skjermede område hvor det er intakt. Fortsatt nedbør og sterk vind i morgen vil opprettholde/øke skredfare relatert til fokksnø i høyden. Samtidig vil økende temperatur og regn i lavlandet skaper ny problem med våte skred av både løs og flak arten. . . . Mot helgen vil litt penere vær sannsynligvis føre til minkende skredfare.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Null sikt!

Snøprofil

23 cm 4F+/4F- DF D, 1 cm 4F- PPgp/DF D, 1 cm P MFcr D, 15 cm 4F DF, 65 cm 1F RG -4,3 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 90 cm, -3,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267485

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 12:54

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Skoglund (300moh) kl 12:54 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fokksnø. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 267440

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 09:37

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:38 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 09:38 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Går over i regn framover.

ObsID: 267414

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.04.2021 kl. 08:12

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267398

Ofoten / Narvik

Snø

13.04.2021 kl. 17:00

827 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Stor variasjon i snøoverflaten. Kram opp til skoggrensa, deretter gradvis tørrere (men fortsatt fuktig og solpåvirka). Mellom 300 og ca 800 10 cm fin løssnø. Ovenfor 800 lommer med løs snø, men stortsett svært ruglete og 'tåkerimete' overflate. Fjellet var sjeldent hvitt idag, som i at siste snøfall kom stortsett uten vind. Noen skavler i skoggrensa, men disse virket svært stabile. Enkelte steder oppsprekking i den ferskeste fokksnøen, men ingen forplantningsevne.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267364

Ofoten / Narvik

Snø

13.04.2021 kl. 15:50

1153 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Rim på mykt underlag Overflaterim på nysnø.

ObsID: 267357

Ofoten / Narvik

Snø

13.04.2021 kl. 11:11

1331 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø krystaller med litt overflaterim dannelse. Bilde tatt på 1360moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre i skjermede formasjoner med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Utsatt område er tydelig vindpreget etter hard vind fra vestlige sektor forrige uke. Bilde viser Detasjementshøgda fra NNV.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre i skjermede formasjoner med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Under dagens tur over Sildviktind ble det observert noe overflaterim opp på ca. 10cm med tørr løssnø. Utsatt område er tydelig preget av sterk vind forrige uke og søndag mens skjermede formasjoner hadde relativt gunstig oppbygging av snødekke med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra SV ↗ 20% skyer Oppholdsvær med svak vind fra SV og kald lufttemperatur men sterk solinnstråling. Mer overskyet og økende vind styrke utover kvelden.

ObsID: 267427

Ofoten / Narvik

Snø

13.04.2021 kl. 10:21

269 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Str.1,5-2 flak skred observert på ØNØ side av Knusartoppen ca. 750moh. Sannsynligvis fra søndag.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø Str.1,5-2 flak skred observert på ØNØ side av Knusartoppen ca. 750moh. Sannsynligvis fra søndag.

ObsID: 267252

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 10:21

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Skoglund (300moh) kl 10:22 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 267253

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 09:03

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267243

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 08:08

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:08 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:08 Ingen, -1,0 °C.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær i områdenr.

ObsID: 267237

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.04.2021 kl. 07:55

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267231

Ofoten / Narvik

Snø

12.04.2021 kl. 17:11

916 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE Kommentar:  Sprøhagl

Snødekke

Annet En del sprøhagl på snøoverflaten. Observert fra ca 600moh og til 1272moh i alle himmelretninger. Kom I løpet av søndagen.

ObsID: 267198

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2021 kl. 11:09

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:09 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 11:09 Ingen, 2,0 °C.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Lite nedbør framover.

ObsID: 267112

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2021 kl. 08:36

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 2 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:36 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 267077

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org