Snøskredvarsel for Ofoten fredag 26.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Fersk fokksnø kan være lett å løse ut og ligge over vedvarende svake lag. I lavlandet kan det gå våte skred i bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det antas at vedvarende svake lag av kantkorn fortsatt har god utbredelse i fjellet. Der det ligger fersk fokksnø kan denne være lett å løse ut, og skred i fokksnøen kan påvirke svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Mest fersk fokksnø ligger det trolig i østvendte heng. I lavlandet regnes snøen fortsatt som ustabil etter flere dager med mildvær. Enkelte våte flakskred kan ikke utelukkes.
Mildvær preger snødekket i lavlandet, og snøen har sunket kraftig sammen. I høyden har det lagt seg fersk fokksnø. Det er lite snø for årstiden, og kun et tynt snølag mange steder som dekker stein og tuer, særlig opp til skoggrensa.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under fokksnø høyt i snødekket, iforbindelse med skarelag og ved bakken. Det er stor variasjon innad i regionen. Noen steder er vedvarende svake lag fraværende eller vanskeligere å påvirke. Vær ekstra oppmerksom i områdene opp mot Gratangsfjellet og inn mot svenskegrensen, der vedvarende svake lag antas å ha størst utbredelse.
Det er registrert flere drønn og skytende sprekker enkelte steder, hovedsakelig i området rundt Ballangen. I Narvik, litt lengre nord i regionen har det vært få faretegn relatert til vedvarende svake lag de siste dagene.
40 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til torsdag.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Litt synkende temperatir utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

26.02.2021 kl. 15:44

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Øra (0moh) kl 15:44

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 258070

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 15:33

884 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  svært begrenset sikt på snaufjellet idag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bruddkant profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde skal representerer at det nysnø fra de siste dagene skjuler mange stein (ingen personskader).

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer De siste dagene har vært preget av mildvær (nullisoterm mellom 300-700moh), kraftig nedbør (ca. 25mm vann ekvivalent siste døgn her i nordlig del av region, og opptil 38mm/døgn i sør) og en del vind fra NV. . . . . Under natt til fredag har temperaturen synket noe.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø samler seg i flere leområde, spesielt de vendt mot SØ.

Ferske sprekker Flere

Ferske skred En str.1 myk flak i leområde med fersk innsamling av fokksnø, svaklag var nedføyket nysnø.

Drønn i snøen Flere

Skredhendelse

26. feb 15:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 884 moh og sluttet på 878 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Nær rygg

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær siste døgn har gitt lokalt stor pålagring av fokksnø. Enkelte steder kan det ligger opp på vedvarende svaklag, men det er utfordrendes å kartlegge utbredelse av dette. Meget dårlig sikt på fjellet idag gjør at det ikke le observert noen naturlige utløst skred- men det har troligvis vært en del naturlig aktivitet i løpet av det siste døgn. En nye runde med kraftig vær og stigende temperatur vil gi en økning i skredfare. En skredsyklus med naturlig utløst flakskred ventes.

Tester

CTE7@23cmQ2

ECTP6@23cm

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Vindpakket myk Tørr Mild temperaturer, mye nedbør og sterk vind siste dagene har vært perfekt for dannelse av fokksnøflak i leområde vendt mot SØ spesielt. Snødekke har mange steder en åpenbare "opp-ned" oppbygging, med fastere fokksnø opp på løs nysnø. . . . . . . . . Det er tidligere blitt observert nedføyket kantkorn i snødekket. Dette ble ikke observert idag, men er troligvis fortsatt intakt ovenfor ca. 500-600moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Dette problem ble ikke observert på dagens obstur. Som notert tidligere, så har dette problem et meget diffus utbredelse, og "få brattheng" kan nok være mer korrekt ut ifra mine observasjoner. . . . . Mer snø siste døgn gjør at skred kan bli litt større nå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Hoved skredproblem for dagen.

Snøprofil

22 cm 4F DF D, 9 cm F DF D, 14 cm 1F RG/FCxr, 7 cm P MFpc -2,5 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 258094

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 14:48

641 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt fra ca.550moh mot NV og viser oppsamling av snø mot ø-sø, avblåste rygger og vindskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot NV på ca. 630moh. Leside med en del nysnø og innblåst snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 530moh på avblåst/vindherjet flate. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Tatt mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fokksnø over nysnø (fuktig) på ca. 480moh i leside mot S-sø. Nederst våt kantkorn ved bakken. Ca. 50cm snø på stedet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Våt kantkorn fra 480moh funnet ved bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Våt kantkorn som binder lett ved trykk fra håndflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Kjøligere vær i dag enn i går, med vind fra NV og korte perioder med snø. Tidvis veldig flatt lys, men av og åpning i skydekket og solgløtt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør siste døgnet+, som har vekslet mellom snø og regn. Kaldere i natt og i dag og det har snødd ned til 2-300moh. Dette har kommet med vind fra NV og har gitt vindpålagring i lesider, vindskavler og avblåste rygger. Snøen er lett fuktig opp til i alle fall 700moh og binder raskt og danner flak.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye nedbør med tildels mye vind har gitt vindpåvirket snø. Dette særlig i høyden, da det har vært milde temperaturer, særlig fra i går. Dette har også gitt mye pålagring av regn, men dette særlug under 6-700moh og her var eksisterende snødekke for det meste allerede tynt. Fra omtrent midnatt av har temperaturen gått ned og det har snødd ned til 2-300moh med vind fra Nv og det er opplagring av snø over nysnø i leheng. Vurderes til betydelig skredfare, særlig i høyden (over 700moh). Vedvarende og muligens økende, særlig fra søndag når det meldes mildere temperaturer igjen og økende vind. Utifra hva jeg har observert, så oppleves nedføyket løs nysnø som mer aktuelt problem enn kantkorn. Variasjoner i regionen er mulig og sannsynlig.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det har kommet noe snø siste døgnet, særlig etter dreining mot NV fra ca. Midnatt av og kaldere temperatur. En del vind i høyden og snøoverflaten er en blanding av fokksnø av varierende hardhet, avblåste rygger og flater, myk skare og vindskavler. Dette virker å være gjeldende over hele området jeg observerte på kjøreturen fra Narvik by til Kopparfjellet. Det har regnet ganske høyt i går og under nysnøen er det fra fuktig til våt snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Opplever ikke snøen som nok fuktet i høyden til å beskrive det som våte flakskred.

Snøprofil

15 cm 1F- RG D-M, 17 cm F/4F DF D-M, 5 cm 1F MF M, 5 cm I MFcr D-M, 3 cm P FC/DH D, 17 cm I MFcl D Tatt i s-vendt leheng på ca. 650moh.

ObsID: 258071

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 12:46

490 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Nedføyket lag med nysnø, N-vendt heng. Mykt flak, lett fuktig.

ObsID: 258033

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 12:39

633 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot N.

Snødekke

Kraftig snøfokk Snøfokk av rygg.

ObsID: 258025

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 11:55

510 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt mot sø.

Snødekke

Freskavler og snøfokk (lett) rett pver tregrensa.

ObsID: 258014

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 11:38

295 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt mot nø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt mot Nv.

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra NV ↘ 80% skyer Delvis nedbør o form av snø. Vind fra Nv. Ååp

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Det blir rask mer vindpåvirket snø på fjellet. Myke flak med fuktig/lett fuktig snø, som binder godt.

ObsID: 258009

Ofoten / Narvik

Snø

26.02.2021 kl. 11:27

398 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Ca. 10cm nysnø, lett fuktig, ved parkeringen.

ObsID: 258002

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 23:28

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257905

Ofoten / Narvik

Snø

25.02.2021 kl. 17:30

665 moh

Kaj@obskorps (*****)

Vær

Snø 1 °C +1grader her på 660moh. Nedbør som snø fra ca. 500moh og oppover her på Fagernesfjellet. Mild temperatur, nedbør som regn og sterk vind har vært dominerende værtype hele dagen.

Snødekke

Nysnøgrense på 500 moh Fuktig

ObsID: 257895

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 10:51

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Øra (0moh) kl 10:52

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 257793

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 07:32

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Bratli (200moh) kl 07:33

ObsID: 257754

Ofoten / Narvik

Snø

24.02.2021 kl. 23:50

84 moh

Kaj@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Det er hittils ikke kommet nedbør av betydning i denne del av region, kanskje 1mm vann ekvivalent siste døgn totalt. Temperatur har steget fra ca. -3 til 0 siste døgn. Med andre ord har den store vær endring ikke meldt sine ankomst ennå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk rapport fra kjente folk at det pågikk moderat snøfokk på snaufjellet med innsamling i nord vendt leområde.

Snødekke

1 cm nysnø

ObsID: 257724

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.02.2021 kl. 06:27

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257535

Ofoten / Narvik

Snø

23.02.2021 kl. 21:47

990 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Nedføyka nysnø under den ferskeste fokksnøen

Vær

Sludd 1 °C fra S ↑ Temperaturstigning

Faretegn

Oppsprekking ved STOR tilleggsbelastning. Virker til at de ferskeste fokksnøflakene har dratt nytte av temperaturstigningen

Snødekke

ObsID: 257506

Ofoten / Narvik

Snø

23.02.2021 kl. 14:18

388 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket kollapser konstant. Veldig potent. Noen ganger 1 meter rundt, andre gang sprer det ser 4-50 meter.

Snødekke

Hovedfaktorer: Ustabile forhold pågrunn av kantkorn og nedføyket overflaterim nede ved bakken. Var usikker på denne observasjonen i går, men er tydelige rimkrystaller iblandet kankornet ved bakken. Veldig potent. Også store beger. Ellers: Tørr snø på overflate ved to-tiden. Varierende dypde. Noen plasser 10-20-30cm snødekke. Noen plasser nysnø på topp og fokksnø under. Noen plasser bare fokksnø og ustabil lagdeling i denne. Våt snø i overflaten i 21-tiden på kvelden. Sludd og nullføre.

ObsID: 257509

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 14:10

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Øra (0moh) kl 14:10

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257435

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snø

23.02.2021 kl. 12:31

731 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Leområde med innsamling av myk fokksnø. Det sprekker opp rundt skiene. Svaklag på observasjons sted er nedføyket nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NNV vendt heng på 720moh. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot SØ på 570moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot S på 570moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot SV på 570moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø fordeling i skogen: meget tynn fortsatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 200moh. Her er det 5-10cm lett løssnø fra natt til mandag jevn fordelt i terrenget.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP6 @28cm on FC(2mm)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra S ↑ 90% skyer Høyt skydekke. Null isoterm ved havnivå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Tekst på varsom er bra. Det ble observert noen ustabil lommer med nedføyket nysnø i nordvendt leheng idag. Men dette problem er enkelt å gjenkjenne: vise varsomhet i leområde med fersk fokksnø. Situasjonen med vedvarende svaklag er relativt kompleks i forhold til fokksnø problemen. Mange steder er kantkorn fraværende og snødekke vil oppleves som meget stabilt, mens i enkelte heng kan et svaklag av kantorn ligger skjult- det er ikke enkelt å si noe om utbredelsen av det. Det forventes en økning av skredfare i morgen i forbindelse med stigende temperaturer, mye nedbør og sterk vind fra S. Enkelte naturlig utløst skred kan nok forventes. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP6@28cm FC (2mm) under myk fokksnø

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø for årstiden i Ofoten region. Siste snøfall var natt til mandag, da kom det ca. 10cm nysnø som ligger jevnt fordelt opp til skoggrensen men på snaufjellet flyttet av vind inn i leheng vendt mot N. Dypere i det gamle snødekke finnes en blanding av hardt skarelag og kantkorn krystaller. Enkelte steder kan det finnes svaklag av kantkorn opp på skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Dette problem gjelde spesielt der hvor myk fokksnø flak ligger opp på gamle skarelag som fungerer som perfekt glidflate.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Meget diffus utbredelse. Jeg klarte finne et lomme med nedføyket kantkorn som hadde meget ugunstig egenskaper med oppfylling av alle kriteriene i SSU... Og på dette plass var det nok også mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Men 4 kjapp "stikkprøver" i nærområde (20-30meter unna, men samme aspekt og terreng formasjon) så var det svaklag av kantkorn mellom fokksnø og gammel skare enten ikke tilstede eller ikke så godt utviklet. Jeg har ikke klart å finne noe åpenbar mønster i forhold til høyde eller himmelretning for dette problem.

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Litt flatt lys så jeg hadde ikke 100% oversikt

Snøprofil

8 cm F+ PP, 17 cm 4F+ DF, 6 cm 4F- FC 2 mm, 14 cm 1F MFpc/FC, 14 cm K MFpc -2 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257452

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:36

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257339

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org