Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 23.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes sparsommelige snømengder, men i områder med løs snø tilgjengelig for transport kan det legges opp små nysnøflak i leområder. Hovedproblemet er fremdeles fokksnøflak dannet i helgen i forbindelse med kraftig vind fra øst. Vær oppmerksom på at det kan finnes vedvarende svakt lag dypere i snødekket, det er lettest å påvirke disse der overliggende flak er mykt eller tynt. Generelt skal det en del til for å løse ut skred på svakt lag, men skredene kan til gjengjeld bli store og fjernutløsning er mulig. Vær særlig oppmerksom i områder med mye oppstikkende stein, her kan selv små skred få store konsekvenser.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet snøen inn i leområder. I høyden er overflata for det meste vindpakket og hard eller helt avblåst, men i beskyttet terreng og i skogen er flakene myke og stedvis ligger det løs snø. Søndag kveld fram til mandag formiddag kom det rundt 10 cm nysnø i Narvik. Under ca. 600 moh er sålen dårlig og det er generelt lite snø for årstiden.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under fokksnø høyt i snødekket og rundt skarelag lenger nede. Det er stor variasjon innad i regionen. Noen steder er vedvarende svake lag fraværende eller vanskeligere å påvirke. Vær ekstra oppmerksom i områdene opp mot Gratangsfjellet og inn mot svenskegrensen, der vedvarende svake lag antas å ha størst utbredelse.
Lørdag ble det observert ett naturlig utløst str. 2 skred i nordvestvendt heng ved Ballangen. Tidspunkt for skredet er usikkert.
Det er registrert flere drønn, blant annet ved Hjertvannet i Ballangen mandag.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Østlig stiv kuling utsatte steder frem til midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

23.02.2021 kl. 21:47

990 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Nedføyka nysnø under den ferskeste fokksnøen

Faretegn

Oppsprekking ved STOR tilleggsbelastning. Virker til at de ferskeste fokksnøflakene har dratt nytte av temperaturstigningen

Snødekke

Vær

Sludd 1 °C fra S ↑ Temperaturstigning

ObsID: 257506

Ofoten / Narvik

Snø

23.02.2021 kl. 14:18

388 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket kollapser konstant. Veldig potent. Noen ganger 1 meter rundt, andre gang sprer det ser 4-50 meter.

Snødekke

Hovedfaktorer: Ustabile forhold pågrunn av kantkorn og nedføyket overflaterim nede ved bakken. Var usikker på denne observasjonen i går, men er tydelige rimkrystaller iblandet kankornet ved bakken. Veldig potent. Også store beger. Ellers: Tørr snø på overflate ved to-tiden. Varierende dypde. Noen plasser 10-20-30cm snødekke. Noen plasser nysnø på topp og fokksnø under. Noen plasser bare fokksnø og ustabil lagdeling i denne. Våt snø i overflaten i 21-tiden på kvelden. Sludd og nullføre.

ObsID: 257509

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 14:10

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -2 °C Øra (0moh) kl 14:10

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257435

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snø

23.02.2021 kl. 12:31

731 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Leområde med innsamling av myk fokksnø. Det sprekker opp rundt skiene. Svaklag på observasjons sted er nedføyket nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NNV vendt heng på 720moh. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot SØ på 570moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot S på 570moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot SV på 570moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø fordeling i skogen: meget tynn fortsatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 200moh. Her er det 5-10cm lett løssnø fra natt til mandag jevn fordelt i terrenget.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP6 @28cm on FC(2mm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP6@28cm FC (2mm) under myk fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Tekst på varsom er bra. Det ble observert noen ustabil lommer med nedføyket nysnø i nordvendt leheng idag. Men dette problem er enkelt å gjenkjenne: vise varsomhet i leområde med fersk fokksnø. Situasjonen med vedvarende svaklag er relativt kompleks i forhold til fokksnø problemen. Mange steder er kantkorn fraværende og snødekke vil oppleves som meget stabilt, mens i enkelte heng kan et svaklag av kantorn ligger skjult- det er ikke enkelt å si noe om utbredelsen av det. Det forventes en økning av skredfare i morgen i forbindelse med stigende temperaturer, mye nedbør og sterk vind fra S. Enkelte naturlig utløst skred kan nok forventes. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø for årstiden i Ofoten region. Siste snøfall var natt til mandag, da kom det ca. 10cm nysnø som ligger jevnt fordelt opp til skoggrensen men på snaufjellet flyttet av vind inn i leheng vendt mot N. Dypere i det gamle snødekke finnes en blanding av hardt skarelag og kantkorn krystaller. Enkelte steder kan det finnes svaklag av kantkorn opp på skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Dette problem gjelde spesielt der hvor myk fokksnø flak ligger opp på gamle skarelag som fungerer som perfekt glidflate.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Meget diffus utbredelse. Jeg klarte finne et lomme med nedføyket kantkorn som hadde meget ugunstig egenskaper med oppfylling av alle kriteriene i SSU... Og på dette plass var det nok også mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Men 4 kjapp "stikkprøver" i nærområde (20-30meter unna, men samme aspekt og terreng formasjon) så var det svaklag av kantkorn mellom fokksnø og gammel skare enten ikke tilstede eller ikke så godt utviklet. Jeg har ikke klart å finne noe åpenbar mønster i forhold til høyde eller himmelretning for dette problem.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra S ↑ 90% skyer Høyt skydekke. Null isoterm ved havnivå.

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Litt flatt lys så jeg hadde ikke 100% oversikt

Snøprofil

8 cm F+ PP, 17 cm 4F+ DF, 6 cm 4F- FC 2 mm, 14 cm 1F MFpc/FC, 14 cm K MFpc -2 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257452

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.02.2021 kl. 08:36

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257339

Ofoten / Narvik

Snø

22.02.2021 kl. 17:36

858 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mildt, litt skyer og vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø over tregrensa.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  ECTP6@20cmQ2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn under tynt skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Velutviklet lag med kantkorn under et tynt skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk på toppen

Tester

ECTP6@20cmQ2 Brudd i kantkorn

Skredfarevurdering

2 Moderat Svakt lag med kantkorn høyt i snødekket kan påvirkes av en skiløper, og ECTP indikerer god evne til bruddforplantning. Fravær av både drønn og skytende sprekker på dagens tur, men ser det er observert andre steder i regionen. Problem med fokksnø var lite fremtredende i dag, men det er sannsynligvis mer relevant i NV-vendte sider og andre steder i regionen. Når nedbør og mildvær setter inn for fullt fra onsdag vil skredfaren øke. Temperaturøkning svekker bindinger i snøen og nedbør vil øke belastningen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Over tregrensa domineres snødekket av myk fokksnø. Med sterk vind fra SØ siste døgnet har det dannet seg litt flak mot NV, men med bare -1°C går stabiliseringen fort. Fikk inntrykk av at det ikke hadde vært veldig mye snøtransport her i området, men dagens tur gikk lite i NV-vendt terreng og kan derfor ikke si det sikkert. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget etter at vinden har herjet. Løssnø i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖

Notater

Første skitur i Ofoten i 2021 og har derfor ikke oversikt over andre deler av regionen.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Skumring og antagelig vanskelig å se eventuelle skred langt unna.

Snøprofil

1 cm P RG D, 7 cm 4F FC D, 11 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 73 cm P/P+ RG/RGxf -5,4 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 30 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6,1 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257291

Ofoten / Narvik

Snø

22.02.2021 kl. 16:40

430 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Kantkornlag over bakken. Noen plasser under isskare (ca 4-450moh), andre plasser lenger ned i terrenget bare under snødekket av nysnø (ca 350moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Store gjenkjennbare krystaller. Laget er tykt 10-15 cm. Hvor det er skarelag har denne startet å blitt oppspist av kantkorn.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn og kollapser/skytende sprekker. Over 350 moh. Lite eller ingen fast såle før 4-500 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens skredfarevurdering er riktig. Vil nok forandre seg ved mildværet som kommer grunnet ekstrabelastning på snødekket og dårligere bindinger. Er lite snø i terrenget rundt Kjeldebotn, så avhenger hvor mye nedbør som faktisk kommer. Vær obs i terreng hvor det kan ha samlet seg fokksnø, og terreng med store sammenhengende sider. Liten tilleggsbelastning skal til for å fjernutløse skred. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

ObsID: 257265

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 14:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C Øra (0moh) kl 14:16 Snøfokk siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257236

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 13:12

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257443

Ofoten / Narvik

Snø

22.02.2021 kl. 11:31

254 moh

kgs (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kgs

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tynt snødekke, men mange store drønn

Snødekke

10 cm totalt

ObsID: 257194

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.02.2021 kl. 07:28

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257142

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 13:01

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256978

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.02.2021 kl. 12:35

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -4 °C Skjellesviksskaret (300moh) kl 12:35 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 256970

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 20:27

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skjelevikskare (300moh) kl 20:27

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 256864

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 16:35

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256828

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.02.2021 kl. 16:35

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256829

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org