Snøskredvarsel for Ofoten fredag 12.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og sterk vind ventes å gi en ny runde fokksnøflak i leheng vendt mot sør og øst. Her vil det være svært lett for en skiløper å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen. Områder der bygene treffer vil være mest utsatt. Økt tilleggsbelastning de siste dagene kan lede til at vedvarende svake lag dypere i snødekket lette å påvirke, spesielt i overganger mellom tykt og tynt snødekke. Fjernutløsning kan ikke utelukkes og i noen heng kan skredene bli store.
Snøbyger siste dagene har gitt ca. 15-50 cm nysnø i regionen. Store lokale variasjoner i mengde og snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Nysnø fra siste uken er stort sett å finne som myke fokksnøflak i leheng mot sør. I skogen ligger nysnøen rett på stein og lyng. Før den siste snøen var det mest fokksnø i skjermede vest- og nordvendte leområder. Områder med sammenhengende skiføre er fortsatt begrenset men begynner å komme seg.
Under eldre fokksnø og skare finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn med stor utbredelse. Observasjoner tyder på at det er kun få steder det er mulig å påvirke det svake laget.
Onsdag er det lett snøfokk og snøbyger i Narvik. Det ble meldt inn drønn fra Klubbviktind og Fagernesfjellet på tirsdag. Nysnøen skjuler oppstikkende stein.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-15 °C til -9 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til fredag.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.02.2021 kl. 11:17

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254900

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.02.2021 kl. 09:37

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:38 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 254877

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 13:08

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254690

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 10:33

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området.. Økende skredfare neste døgn: Mere snø i vente.

Vær

Ikke nedbør -3 °C Strætelia (0moh) kl 10:33 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254645

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 09:28

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). For lite snø i området. Økende skredfare neste døgn: Meldt mere snø.

Vær

Ikke nedbør -3 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:29 40 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254628

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2021 kl. 08:20

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -4 °C Overskyet (300moh) kl 08:20 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 254618

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 22:39

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 254582

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 20:06

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254568

Ofoten / Narvik

Snø

10.02.2021 kl. 17:30

518 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 15cm nysnø siste døgn ved skoggrensen, lett og ubunden på obssted men vind påvirket på snaufjellet.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Moderat snøfokk på gang fra skoggrensen og oppover, med pålagring i øst vendt leområde. Snøbyger i dag har gitt en fin påfyll av snø, ca. 15cm siste døgn opp på ca. 10-15 på mandag. Finnes rikelig med snø tilgjengelig for vindtransport.

Vær

fra V → Snøbyger under hele dagen. Økende vindstyrke utover dagen, fra vest. Temperatur stigning fra ca. -10 til -2 siste døgn.

ObsID: 254576

Ofoten / Narvik

Snø

09.02.2021 kl. 20:00

1120 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Tydelig drønn i snødekket. Gjelder dette stedet

ObsID: 254459

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org