Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 10.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Igjen kommer det bygevær og situasjonen med ustabile nysnøflak vedvarer. I enkelte heng vil det være lett for en skiløper å løse ut middels store skred, spesielt der fokksnøflakene ligger på glatt skare. Områder der bygene treffer vil være mest utsatt. Vedvarende svake lag dypere i snødekket kan påvirkes der flakene er tynne og/eller myke. Fjernutløsning kan ikke utelukkes og i noen heng kan skredene bli store.
Snøbyger siste dagene har gitt ca. 10-15 cm nysnø i regionen. Store lokale variasjoner i mengde og snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Nysnø fra siste uken er stort sett å finne som fokksnøflak i leheng mot sør. I skogen og i lune formasjoner er snøen ubunden. Mange steder ligger nysnøen rett på stein og lyng. Før den siste snøen var det mest fokksnø i skjermede vest- og nordvendte leområder. Under 400 moh er det ikke lagdelt snø. Områder med sammenhengende skiføre er fortsatt begrenset.
Under eldre fokksnø og skare finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn med stor utbredelse. Observasjoner tyder på at det er kun få steder det er mulig å påvirke det svake laget.
Mandag er det lett snøfokk og snøbyger i Narvik. Observasjoner tyder på at ferske fokksnøflak binder seg dårlig til gammel skare. Nysnøen skjuler oppstikkende stein.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-18 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 22:39

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 254582

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

10.02.2021 kl. 20:06

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254568

Ofoten / Narvik

Snø

10.02.2021 kl. 17:30

518 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 15cm nysnø siste døgn ved skoggrensen, lett og ubunden på obssted men vind påvirket på snaufjellet.

Vær

fra V → Snøbyger under hele dagen. Økende vindstyrke utover dagen, fra vest. Temperatur stigning fra ca. -10 til -2 siste døgn.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Moderat snøfokk på gang fra skoggrensen og oppover, med pålagring i øst vendt leområde. Snøbyger i dag har gitt en fin påfyll av snø, ca. 15cm siste døgn opp på ca. 10-15 på mandag. Finnes rikelig med snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 254576

Ofoten / Narvik

Snø

09.02.2021 kl. 20:00

1120 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Tydelig drønn i snødekket. Gjelder dette stedet

ObsID: 254459

Ofoten / Narvik

Snø

08.02.2021 kl. 12:15

973 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 950moh. S vendt heng i kystnærstrøk. (NB! dette sted har over gjennomsnittlig dyp fokksnø)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vel utviklet kantkorn krystall tilstede lengre ned i snødekke. Men dette lag virker ikke aktiv på observasjons sted.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mange steder ligger snø fra de siste dagene rett opp på stein og lyng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette er SSØ vendt heng på 850moh. Legg merke til hvor lite snø som finnes. Snøfall og vindtransport de siste dagene begynner å skape skiføre på fjellet, men vi er ikke helt der ennå.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Vanskelig å anslå mengde nysnø på snaufjellet grunnet vinden som har gjort det ujevn fordelt i terrenget. Det ligger lommer som er 20-30cm fra de siste dagene. . . . . Dette nysnø ligger opp på hardt skare eller fokksnø, eller mange plasser rett opp på stein og lyng. . . Lengre ned i det gamle snødekke finnes vel utviklet kantkorn. . . . . Det er verdt å poengtere at selvom dagens snøfall er etterlengtet så er det fortsatt ikke skiføre overalt ennå. De fleste heng har fortsatt ikke sammenhengende snøfelt og det er generelt bare søkk og forsenkninger som gjelder for skikjøring.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø samler seg i myk flak i sørvendt leheng ovenfor skoggrensen.

Tester

CTM15@34cmQ2 i overgang mellom DF og MFcr

ECTP18@34cm

LBT@34cmQ2

Vær

Ikke nedbør -8 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger. Vindretning har dreiet seg fra nord til mer vestlig under formiddagen.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Svært begrenset sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens skredfare er relatert til pågående vær med snø (endelig!!) og vind. Hoved skredproblem er tilknyttet nysnø fra de siste dagene. Fravær av faretegn som drønn og skyttende sprekker i det ferske fokksnø gjør at jeg mener problemen blir "lett å løse ut" og ikke "svært lett å løse ut". Men det er få andre observasjoner fra regionen. Det bør også understrekes at det er generelt lite snø i regionen, det finnes mange oppstikkende steiner, og mange som ligger skjult under nysnø. Alle disse steiner forventes å begrense potensiell for skred > str.2. Roligere vær imorgen forventes å gi gradvis stabilisering av fokksnø problemen, men der hvor det er dårlig binding til skare kan det ta litt lengre tid. På onsdag vil en ny runde med nedbør og vind gi en økning i skredfare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dagens observasjon styrke tidligere nevnt teorier at den lag med kantkorn lengre ned i snødekke lar seg ikke påvirke så lett. Det ligger såpass godt beskyttet under hardt skare og fokksnø at dagens fokksnø blir troligvis ikke nok for å overbelaste det. . . . . . Det skal imidlertid nevnes at det er generelt få observasjon fra regionen, og at det kan finnes isolert lommer hvor den overliggende skare/fokksnø er så tynn og skjør at dette lag våkner til liv.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 400 moh Man kunne også argumentert for at problemen er "dårlig binding mot skaret" da dagens observasjon tyder på at det var DF krystaller rett ovenfor denne overgangen som gikk til brudd. ECT, CT og LBT- alle tydet på samme "svak lag". Og jeg brukte mye tid med lup for å være sikre på at det ikke var noe SH eller FCsf (noe som ikke ble observert). Det finnes også noen tynn sjikt overgang nærmere overflate, som respondert på LBT, men viste mindre evne til bruddforplantning. Basert på mine observasjons så finnes det ikke tilstrekkelig snømengde under 400moh for å kunne snakke om skredfare så lavt i terrenget.

Snøprofil

18 cm F-4F DF, 4 cm 4F DF, 5 cm F+ DF, 7 cm 4F DF, 5 cm P MFcr/FC, 6 cm 4F FC 3 mm, 28 cm P MFpc/FC -7,5 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254248

Ofoten / Narvik

Snø

08.02.2021 kl. 10:44

605 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser nysnø fra siste 5 dagene. Relativt løs og ubunnet på obssted. Men mer vindpåvirket fra dette høyde og oppover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødybde rundt skoggrensen: fortsatt tynn og ikke skiføre overalt ennå, men det begynner å nærme seg.

Vær

Snø -4 °C fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger (akkurat nå ca. S2). Vind fra nordvest. Lav skydekke.

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca. 3-4cm nysnø siste døgn på skoggrensen. Ca. 10cm fra de siste 5 dager.

ObsID: 254209

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2021 kl. 13:38

355 moh

kgs (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kgs

Vær

Snø fra NV ↘ 50% skyer Lett snøfall

Snødekke

Løs snø 10cm

ObsID: 254065

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2021 kl. 13:34

84 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø Snøbyger siste døgn.

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 254060

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org