Snøskredvarsel for Ofoten fredag 05.02.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Det ligger et vedvarende svakt lag under fokksnøen enkelte steder, men generelt er det vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag, men generelt skal det mye til for å påvirke disse, og det er begrenset utbredelse av skredproblemet. Som skiløper kan det være disse områdene det er mest interessant å oppsøke, og man bør være oppmerksom på hvor hard fokksnøen er. Der det er myke/tynne fokksnøflak vil det være lettere å løse ut skred. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Det er kommet et lite snødryss som gav 2 cm nysnø i regionen. Under snødrysset er snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø og isete skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder ligger det mest fokksnø. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger mer snø i indre strøk mot Sverige.
Det er finnes flere ulike kantkornlag under fokksnøen.
Observasjoner viser at fokksnøen generelt er svært hard og at det skal mye til for å påvirke svake lag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

05.02.2021 kl. 14:00

660 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 660moh. N vendt heng i indrestrøk nær svenskegrensen. Svaklag gjort noe tydeligere med pensel. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i sørvendt terreng i indrestrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i nordvendt terreng i indrestrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Stor og lett gjenkjennbare kantkorn krystall utgjør mesteparten av snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  1-2cm nysnø fra siste døgn ligger jevnt fordelt i terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det gamle overflate er svært preget av vind fra Frank et par uke siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 700moh mot sør.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTPV @18cm on FC (1mm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTPV@18cmQ1

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært lite snø for årstiden. En tynn dryss med nysnø ligger jevnt fordelt i terrenget opp på gamle overflate som består av hardt skare eller hardt fokksnø. Lengre ned i snødekke finnes vedvarende svaklag av kantkorn.

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 0 m/s Oppholdsvær og helt vindstille. Siste døgn har det kommet ca. 1-2cm nysnø uten vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Ubetydelig mengde nysnø er kommet til Ofoten de siste dagene, betraktelig mindre enn noen regioner lenger nord. Ellers er det så og si ingen endring fra tidligere observasjoner. Snødekke er tynn og selvom det finnes mye kantkorn er det generelt vanskelig å påvirke det siden det overliggende skare og/eller fokksnø er meget hardt. Hvis værmelding stemmer kan det kommer nysnø i kombinasjon med litt vind fra V og SV. Det blir troligvis ikke nok for å overbelaste vedvarende svaklag, men det kan bli dannet et kortvarig skredproblem med nedføyket nysnø... Time will tell... Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F PP, 2 cm 1F RGwp, 11 cm P+ MFcr/FC, 2 cm 4F- FC 1 mm, 12 cm 1F RG, 2 cm F+ FC 2 mm/3 mm, 13 cm 4F FC 2 mm, 26 cm P MFpc/FC -8,4 °C @ 0 cm, -9,3 °C @ 10 cm, -8,5 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253688

Ofoten / Narvik

Snø

05.02.2021 kl. 12:20

330 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø fordeling i Katterat/ Rombaksbotn område: meget tynn.

Snødekke

ObsID: 253689

Ofoten / Narvik

Snø

05.02.2021 kl. 11:41

652 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra NØ ↙ 85% skyer Noen få snøkorn i lufta

ObsID: 253630

Ofoten / Narvik

Snø

04.02.2021 kl. 12:30

947 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lett snøfokk på gang. Disse sporene er ca. 1timer gammelt, men delvis innfylt med vindtransportert snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I søkk og forsenkninger finnes det sammenhengende snøfelt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært lite snø ellers.

Snødekke

ObsID: 253519

Ofoten / Narvik

Snø

04.02.2021 kl. 10:00

618 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 600moh mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 600moh mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde illustrere ujevnheter i hvor bærende skare er, på venstre er skare tynn og brister under vekt av en middels tjukk skiløpere, mens noen få meter unna bære det greit. Under skare er det bare stor og modne kantkorn krystall. Dette viser litt hvor vanskelig det kommer til å bli med å identifisere områder som er ustabilt når det endelig kommer litt mer snø til regionen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Litt nysnø opp på skare (her på bilde svært tynn skare) og under det bare kantkorn.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø "dust on crust". Det har kommet 1-2cm nysnø siste døgn på observasjons sted, opp på ca. 1cm tidligere i uken. Denne nysnø er ujevn fordelt men det ansees å være for lite til å ha en betydning for skredfare.

Vær

7 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Kommet litt nysnø siste døgn. Og lett vind fra NØ.

ObsID: 253517

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org