Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 03.02.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Det ligger et vedvarende svakt lag under fokksnøen enkelte steder, men generelt er det vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag, men generelt skal det mye til for å påvirke disse, og det er kun i få områder skredproblemet finnes. Som skiløper kan det være disse områdene det er mest interessant å oppsøke, og man bør være oppmerksom på hvor hard fokksnøen er. Der det er myke/tynne fokksnøflak vil det være lettere å løse ut skred. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø og isete skare. I skjermede vest- og nordvendte leområder ligger det mest fokksnø. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger mer snø i indre strøk mot Sverige.
Det er finnes flere ulike kantkornlag under fokksnøen.
Observasjoner viser at fokksnøen generelt er svært hard og at det skal mye til for å påvirke svake lag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

01.02.2021 kl. 12:30

852 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i område med litt over gjennomsnittlig snødybde. N vendt terreng på 850moh i kystnærstrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Stor og lett gjenkjennbare krystall under skare lag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser nord vendt terreng i kystnærstrøk. tatt på 650moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde av N og NØ vendt terreng. Tatt på ca. 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sammenhengende snøfelt i nordvendt terreng. Dette bilde tatt på ca 800moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lite snø på SSØ vendt side av Fagernesfjellet. Bilde tatt på 980moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mer snø i SSV vendt forsenkninger. Bilde tatt på 980moh

Vær

Ikke nedbør -8 °C Mildere temperatur idag. Overskyet. Litt nedbør som snø, men ikke nok for å påvirke skredfare.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Generelt lite snø for årstiden. Det finnes en ubetydelig mengde nysnø opp på skare. Gamle overflate er hardt skare eller hardt fokksnø/sastrugi. Generelt sett kan man si at overflate i kystnærstrøk er dominert av isete skare med lomme av hardt fokksnø, mens indrestrøk mot svensk grensen er dominert av hardt fokksnø med lomme av isete skare. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med vel utviklet kantkorn.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen stor endring siden forrige observasjon. Er enig med skredfarevurdering som er publisert på varsom. Det er kommet en dryss nysnø siste døgn, men ikke nok for å påvirker skredfare på noe som helst måte. Ingen vesentlig endring i skredfare ventes under de kommende dager. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Snøprofil

1 cm F PP, 9 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 7 cm P MFcr/FC, 8 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 36 cm P MFpc/FC

ObsID: 253024

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org