Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Fokksnøflakene som la seg i nord- og vestvendte lehellinger under uværet i forrige uke ligger over ett eller flere vedvarende svake lag av kantkorn. Det varierer hvor lett det vil være å løse ut skred i fokksnøflakene. Generelt er flakene harde over tregrensa og vanskelige å løse ut. Vær allikevel varsom der flakene er tynne og/eller myke, for eksempel rundt tregrensa. Dette kan virke som det mest interessante skiterrenget å oppsøke, men de svake lagene vil være lettere å påvirke og skredfaren større. Selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø og isete skare. I skjermet vest- og nordvendte leområder ligger det mest fokksnø. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger mer snø i indre strøk mot Sverige.
Det er finnes flere ulike kantkornlag under den siste fokksnøen.
Torsdag 28.01 ble det observert rim på hardt underlag på Fagernesfjellet ved Narvik.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

30.01.2021 kl. 14:30

1426 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke som er under påkjenning av kulde: på dette sted bestå snødekke av en blanding av gamle MFpc og FC.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde av skisporet sier litt om hvor hardt overflate generelt er.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nuorjjovárri (1660 og 1577moh) sett fra nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Hardt fokksnø og sastrugi er dominant overflate form.

Vær

Ikke nedbør 17 °C 2 m/s Kaldt oppholdsvær.

Faretegn

Ingen faretegn observert En ny tur på 2mil idag. Ingen drønn eller andre faretegn observert.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Samme snøforholdene som ble observert i går. Mye hardt fokksnø og sastrugi, enkelte steder skare som er delvis oppspist av kulde og omvandlet til kantkorn. . . . Litt overraskett at vi ikke så noe overflaterim på dagens tur.

ObsID: 252686

Ofoten / Narvik

Snø

30.01.2021 kl. 13:14

1345 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tatt mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tatt på NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tatt mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tatt mot S

Vær

1 m/s

Snødekke

ObsID: 252620

Ofoten / Narvik

Snø

29.01.2021 kl. 12:00

1461 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det lite snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K), de gamle spor som vises på bildet er troligvis fra 11.02.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  2cm Ps på bre 1600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Litt mykere på sørvendt toppheng på Storsteinsfjellet.

Skredfarevurdering

1 Liten Jeg repeterer og understreker skredfare vurdering fra onsdag. Overflate er generelt meget hardt vindpakket og det skal generelt mye til for å påvirke det svaklag. De (meget) få steder hvor flak er lett å løse ut forventes det generelt str.1 skred, ellers er str. 2 generelt vanskelig å løse ut basert på min egen observasjon de siste dagene. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -17 °C Kaldt. Oppholdsvær. Lite vind ned i dalen (1-2m/s), men sterk vind fra vest på toppen av Storsteinsfjellet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Tur på 2mil her i indrestrøk, ingen drønn eller skyttende sprekker observert.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Greit oversikt over mange skredbane.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Generelt lite snø for årstiden, men betraktelig mer her rundt Storsteinsfjellet enn ute ved fjorden. Det snø som finnes er generelt meget hardt sastrugi og fokksnø (P+ til K), vi brukte skarejern ca. 75% av tiden. . . . . Sør vendt topp heng på Storsteinsfjellet var mykere, her var overflate for det mest kantkorn (2-4mm), men små lommer med meget tynn (3-5cm) myk fokksnø flak (delvis oppspist av kuldeog omvandlet til kantkorn)

ObsID: 252510

Ofoten / Narvik

Snø

28.01.2021 kl. 21:01

78 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Krystaller på rekkverk

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s Kaldt klarvær. Store rimkrystaller gjør at bakken iallefall er hvit ;)

ObsID: 252381

Ofoten / Narvik

Snø

28.01.2021 kl. 13:45

1255 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  SH opp på RGwp
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i vest vendt terreng.. . . . Fjellet er Beisfjordtøtta på 1448moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i nord og nordvest vendt terreng. "Mørkholla".
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i sørvest vendt terreng. Bilde tatt på 800moh. Største snømengde i søkk formasjon på høyresiden av bilde er mer vest vendt, mens de avblåst steinene på venstre side er mer sør vendt.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s 10% skyer Oppholdsvær. Nesten vindstille på fjelltoppen, til tross for varslet vind økning i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Generelt lite snø. Se vedlagt bilde som viser snøforholdene i noen ulike aspekter på snaufjellet. Det er svært lite snø tilgjengelig for vindtransport. Overflaterim 5-10mm dannet på hardt (P+) fokksnø, også på plasser som er normalt utsatt for sterk vind.

ObsID: 252364

Ofoten / Narvik

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

738 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Område med hardt fokksnø (20cm RGwp P) som øverste lag. Pensel viser kantkorn lag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sørøst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene på vest vendt side av Storfjell er 1633moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflaterim observert på skjermede plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde er representativt for snødybde ved skoggrensen i kystnærstrøk her i Ofoten.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Jeg tror tiden er inne for å vurdere endring av utløsbarhet på denne skredproblem. Det kan finnes område i indrestrøk hvor den overliggende flak er tilstrekkelig tynn/myk, men det er ikke noe som har blitt observert på de siste to obsturene. . . . . De fleste steder er det vanskelig å påvirker det svak lag pga. hvor hardt og tykk den overliggende flak er. . . . . . De få steder hvor det overliggende flak er myk og tynn så forventes det primært str.1 skred.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø og stabil forhold. Skredproblem med kantkorn har et meget begrenset utbredelse og basert på siste observasjon er det generelt vanskelig å påvirke det svaklag da det overliggende flak er generelt tykk og hardt. . . . . . Det største fare med fjelltur for tiden er å treffe oppstikkende stein (og den største utfordring er å finne sammenhengende snø) Kaldt oppholdsvær fremover vil føre til ytterligere vekst av vedvarende svaklag men fravær av nedbør eller vindtransport betyr at det forventes ingen økning i skredfare i nærmeste fremtid. Jeg skal på privat tur i indre strøk neste dagene, så oppdatering kommer.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Kaldt oppholdsvær, nesten vindstille på obssted (men bris fra sørøst på utsatt steder). Ingen nedbør eller vind av betydning siden "Frank" på slutten av forrige uke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Greit oversikt over flere indikator skredbane.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Svært lite snø for årstiden. Det er kun i forsenkninger at det finnes sammenhengende snøfelt. . . . . . Det lite snø som finnes er preget av stormen Frank på slutten av forrige uke. . . . . . . . . Overflate består av meget hard fokksnø eller tynn skare som er delvis oppspist av oppbyggende omvandling. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med velutviklet kantkorn. På skjermede plasser finnes det overflaterim på overflaten.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 20 cm P+ RGwp/RGxf D, 4 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFcr/FC

ObsID: 252119

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org