Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 28.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vedvarende svakt lag under fokksnø er lett å påvirke for en enkelt skiløper. Skredproblemet vil være tilstede der det er interessant å ferdes på ski.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med kraftig vind, men det finnes lite løs snø som kan flyttes på. Uværet i forrige uke la igjen fokksnøflak over et vedvarende svakt lag av kantkorn i vest- og nordvendt terreng. Skredproblemet vil være til stede i områder der det er større sammenhengende snøfelt og dermed interessant å ferdes på ski eller på beina. Dette gjelder få områder, men en enkelt skiløper kan være nok til å løse ut skred. Med lite snø i terrenget er skredstørrelsen begrenset, men konsekvensene av et skred kan likevel være store med mye oppstikkende stein og synlig terreng.
Snøoverflaten er mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø og isete skare. I skjermet vest- og nordvendte leområder ligger det mest fokksnø. Generelt lite snø og tynt snødekke, men det finnes områder med sammenhengende større snøfelt. Det ligger mer snø i indre strøk mot Sverige.
Det er finnes flere ulike kantkornlag under den siste fokksnøen. Snødekket er generelt skjørt oppbygget.
Kaldt vær og tynt snødekke vil føre til dannelse av kantkorn i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til østlig liten kuling utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til østlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

28.01.2021 kl. 21:01

78 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Krystaller på rekkverk

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s Kaldt klarvær. Store rimkrystaller gjør at bakken iallefall er hvit ;)

ObsID: 252381

Ofoten / Narvik

Snø

28.01.2021 kl. 13:45

1255 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  SH opp på RGwp
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i vest vendt terreng.. . . . Fjellet er Beisfjordtøtta på 1448moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i nord og nordvest vendt terreng. "Mørkholla".
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene i sørvest vendt terreng. Bilde tatt på 800moh. Største snømengde i søkk formasjon på høyresiden av bilde er mer vest vendt, mens de avblåst steinene på venstre side er mer sør vendt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s 10% skyer Oppholdsvær. Nesten vindstille på fjelltoppen, til tross for varslet vind økning i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Generelt lite snø. Se vedlagt bilde som viser snøforholdene i noen ulike aspekter på snaufjellet. Det er svært lite snø tilgjengelig for vindtransport. Overflaterim 5-10mm dannet på hardt (P+) fokksnø, også på plasser som er normalt utsatt for sterk vind.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 252364

Ofoten / Narvik

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

738 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Område med hardt fokksnø (20cm RGwp P) som øverste lag. Pensel viser kantkorn lag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sørøst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene på vest vendt side av Storfjell er 1633moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflaterim observert på skjermede plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde er representativt for snødybde ved skoggrensen i kystnærstrøk her i Ofoten.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø og stabil forhold. Skredproblem med kantkorn har et meget begrenset utbredelse og basert på siste observasjon er det generelt vanskelig å påvirke det svaklag da det overliggende flak er generelt tykk og hardt. . . . . . Det største fare med fjelltur for tiden er å treffe oppstikkende stein (og den største utfordring er å finne sammenhengende snø) Kaldt oppholdsvær fremover vil føre til ytterligere vekst av vedvarende svaklag men fravær av nedbør eller vindtransport betyr at det forventes ingen økning i skredfare i nærmeste fremtid. Jeg skal på privat tur i indre strøk neste dagene, så oppdatering kommer.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Kaldt oppholdsvær, nesten vindstille på obssted (men bris fra sørøst på utsatt steder). Ingen nedbør eller vind av betydning siden "Frank" på slutten av forrige uke.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Svært lite snø for årstiden. Det er kun i forsenkninger at det finnes sammenhengende snøfelt. . . . . . Det lite snø som finnes er preget av stormen Frank på slutten av forrige uke. . . . . . . . . Overflate består av meget hard fokksnø eller tynn skare som er delvis oppspist av oppbyggende omvandling. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med velutviklet kantkorn. På skjermede plasser finnes det overflaterim på overflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Jeg tror tiden er inne for å vurdere endring av utløsbarhet på denne skredproblem. Det kan finnes område i indrestrøk hvor den overliggende flak er tilstrekkelig tynn/myk, men det er ikke noe som har blitt observert på de siste to obsturene. . . . . De fleste steder er det vanskelig å påvirker det svak lag pga. hvor hardt og tykk den overliggende flak er. . . . . . De få steder hvor det overliggende flak er myk og tynn så forventes det primært str.1 skred.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Greit oversikt over flere indikator skredbane.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 20 cm P+ RGwp/RGxf D, 4 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFcr/FC

ObsID: 252119

Ofoten / Narvik

Snø

26.01.2021 kl. 11:23

140 moh

jegu@NVE (*****)

Vær

Ikke nedbør -9 °C

ObsID: 251921

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org