Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 27.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vedvarende svakt lag under fokksnø er lett å påvirke for en enkelt skiløper. Skredproblemet vil være tilstede der det er interessant å ferdes på ski.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognoser tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Fokksnøflak etter "Frank" har flere steder lagt seg over vedvarende svakt lag av kantkorn i vest- og nordvendt terreng. En enkelt skiløper kan løse ut skred og i enkelte områder kan de nå str. 2. Skredproblemet vil være til stede i områder der det er større sammenhengende snøfelt og dermed interessant å ferdes på ski eller på beina. Med lite snø i terrenget er skredstørrelsen begrenset, men konsekvensene av et skred kan likevel være store med mye oppstikkende steiner og bart terreng. Vær oppmerksom på faretegn som drønn og sprekker i snødekket.
Ekstremværet "Frank" har flyttet på det som fantes av løsere snø til vest- og nordvendte skjerma leområder. Østlig sektor og annet vindutsatt terreng er for det meste avblåst og det er uvanlig lite snø for årstiden. Betraktelig mer snø i indre strøk mot Sverige. Det gamle snødekket består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn.
Det er finnes flere ulike kantkornlag under den siste fokksnøen. Snødekket er generelt skjørt oppbygget.
Kaldt vær og tynt snødekke vil føre til dannelse av kantkorn i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til østlig liten kuling utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

27.01.2021 kl. 12:00

738 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Område med hardt fokksnø (20cm RGwp P) som øverste lag. Pensel viser kantkorn lag
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot sørøst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser snøforholdene på vest vendt side av Storfjell er 1633moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflaterim observert på skjermede plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Dette bilde er representativt for snødybde ved skoggrensen i kystnærstrøk her i Ofoten.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø og stabil forhold. Skredproblem med kantkorn har et meget begrenset utbredelse og basert på siste observasjon er det generelt vanskelig å påvirke det svaklag da det overliggende flak er generelt tykk og hardt. . . . . . Det største fare med fjelltur for tiden er å treffe oppstikkende stein (og den største utfordring er å finne sammenhengende snø) Kaldt oppholdsvær fremover vil føre til ytterligere vekst av vedvarende svaklag men fravær av nedbør eller vindtransport betyr at det forventes ingen økning i skredfare i nærmeste fremtid. Jeg skal på privat tur i indre strøk neste dagene, så oppdatering kommer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Svært lite snø for årstiden. Det er kun i forsenkninger at det finnes sammenhengende snøfelt. . . . . . Det lite snø som finnes er preget av stormen Frank på slutten av forrige uke. . . . . . . . . Overflate består av meget hard fokksnø eller tynn skare som er delvis oppspist av oppbyggende omvandling. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med velutviklet kantkorn. På skjermede plasser finnes det overflaterim på overflaten.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Kaldt oppholdsvær, nesten vindstille på obssted (men bris fra sørøst på utsatt steder). Ingen nedbør eller vind av betydning siden "Frank" på slutten av forrige uke.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Greit oversikt over flere indikator skredbane.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Jeg tror tiden er inne for å vurdere endring av utløsbarhet på denne skredproblem. Det kan finnes område i indrestrøk hvor den overliggende flak er tilstrekkelig tynn/myk, men det er ikke noe som har blitt observert på de siste to obsturene. . . . . De fleste steder er det vanskelig å påvirker det svak lag pga. hvor hardt og tykk den overliggende flak er. . . . . . De få steder hvor det overliggende flak er myk og tynn så forventes det primært str.1 skred.

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 20 cm P+ RGwp/RGxf D, 4 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFcr/FC

ObsID: 252119

Ofoten / Narvik

Snø

26.01.2021 kl. 11:23

140 moh

jegu@NVE (*****)

Vær

Ikke nedbør -9 °C

ObsID: 251921

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org