Snøskredvarsel for Ofoten søndag 24.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Kantkornet snø i snødekket er lett å påvirke for en enkelt skiløper. Skredproblemet vil være tilstede der det er interessant å ferdes på ski.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak etter "Frank" har flere steder lagt seg over vedvarende svake lag overflaterim og kantkorn i vestvendt terreng. En enkelt skiløper kan løse ut skred og i noen områder kan de nå str. 2. Skredproblemet vil være til stede i områder der det er større sammenhengende snøfelt og dermed interessant å ferdes på ski eller på beina. Med lite snø i terrenget er skredstørrelsen begrenset, men konsekvensene av et skred kan likevel være store med mye oppstikkende steiner og bart terreng. Vær oppmerksom på faretegn som drønn og sprekker i snødekket.
Ekstremværet "Frank" har flyttet på det som fantes av løsere snø til vestvendte leområder. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst og det er uvanlig lite snø for årstiden. Mest snø i indre strøk. Det gamle snødekket består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn.
Det er observert kantkorn rundt skare og under den siste fokksnøen. Det er også observert overflaterim i vindbeskyttede områder tidligere i uken, før den siste perioden med sørøstlig vind.
Observatører melder 20.01 om faretegn som sprekker og kantkorn under siste dagers fokksnø som lett går til brudd.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-18 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2021 kl. 12:00

832 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fortsatt sterk vind ut på fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NV vendt leheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 250moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh, viser VNV terreng (toppen som vises er 1000moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 750moh, viser VNV terreng (toppen som vises er 1000moh).

Vær

Ikke nedbør -11 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Relativt vindstille idag etter flere dager med meget sterk vind fra Ø og SØ. Ingen nedbør av betydning siste dagene. Stabil kaldt temperatur siste dagene.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lite snø her i kystnærstrøk. Kun i søkk og forsenkninger ovenfor skoggrensen. Det lite snø som finnes er svært preget av vind som har vært de siste dagene. Samling av hardt fokksnø i leheng vendt mot V og NV. Ellers er det mest avblåst. Inn mot grensen med Sverige finnes det betraktelig mer snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tekst på varsom beskriver situasjon veldig bra. Selvom det er generelt svært lite snø i region, så finnes det små isolert lomme som er ustabil. Varslet skred problem (kantkorn under fokksnø) ble ikke observert på dagens obstur, men dette bekrefter egentlig bare det som ble ble nevt på tirsdag: at denne skred problem har et begrenset og diffus utbredelse. Det forventes ytterligere vekst av kantkorn i snødekket grunnet kald temperatur og tynn snødekke. Men ingen stor økning i skredfare siden det er ikke varslet noe nedbør for nærmeste fremtiden, og det finnes nå lite til ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh

Snøprofil

23 cm P- RGwp 1 mm, 1,5 cm 1F RGwp 1 mm, 60 cm 1F+ RG 1 mm, 15 cm 4F FC 2 mm -12 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11,5 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -10,5 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -9,4 °C @ 60 cm, -8,6 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm Fra NV vendt leheng.

ObsID: 251458

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org