Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 23.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Som skikjører søker du til områder hvor det er snø, der er også der skredproblemet er til stede og hvor det er lett å løse ut skred!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt lite snø, men det er likevel svært lett å løse ut skred i noen isolerte områder. Vær på vakt i leområder som har samlet snø de siste dagene. Fokksnøen ligger på vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim og kan være svært lett å løse ut. Med lite snø i regionen må du være obs på at du som skikjører søker mot de stedene hvor det er mest snø og kontinuerlig skiføre og det er også her skredproblemet er til stede.
Kraftig vind de siste dagene har trolig flyttet på det som fantes av løsere snø. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst og det er relativt lite snø for årstiden. Det gamle snødekket består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn.
Det er observert kantkorn rundt skare og under den siste fokksnøen. Det er også observert overflaterim i vindbeskyttede områder tidligere i uken, før den siste runden med sørøstlig vind.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -16 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2021 kl. 12:00

832 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fortsatt sterk vind ut på fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NV vendt leheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 250moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 600moh, viser VNV terreng (toppen som vises er 1000moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 750moh, viser VNV terreng (toppen som vises er 1000moh).

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lite snø her i kystnærstrøk. Kun i søkk og forsenkninger ovenfor skoggrensen. Det lite snø som finnes er svært preget av vind som har vært de siste dagene. Samling av hardt fokksnø i leheng vendt mot V og NV. Ellers er det mest avblåst. Inn mot grensen med Sverige finnes det betraktelig mer snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tekst på varsom beskriver situasjon veldig bra. Selvom det er generelt svært lite snø i region, så finnes det små isolert lomme som er ustabil. Varslet skred problem (kantkorn under fokksnø) ble ikke observert på dagens obstur, men dette bekrefter egentlig bare det som ble ble nevt på tirsdag: at denne skred problem har et begrenset og diffus utbredelse. Det forventes ytterligere vekst av kantkorn i snødekket grunnet kald temperatur og tynn snødekke. Men ingen stor økning i skredfare siden det er ikke varslet noe nedbør for nærmeste fremtiden, og det finnes nå lite til ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -11 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Relativt vindstille idag etter flere dager med meget sterk vind fra Ø og SØ. Ingen nedbør av betydning siste dagene. Stabil kaldt temperatur siste dagene.

Snøprofil

23 cm P- RGwp 1 mm, 1,5 cm 1F RGwp 1 mm, 60 cm 1F+ RG 1 mm, 15 cm 4F FC 2 mm -12 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11,5 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -10,5 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -9,4 °C @ 60 cm, -8,6 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm Fra NV vendt leheng.

ObsID: 251458

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org