Snøskredvarsel for Ofoten fredag 22.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Stedvis kan fokksnøflak ligge over et vedvarende svakt lag og der kan være svært lett å løse ut skred. Ellers er det lite snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt lite snø, men det er likevel svært lett å løse ut skred i noen isolerte områder. Vær på vakt i leområder som har samlet snø de siste dagene. Fokksnøen ligger på vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim og kan være svært lett å løse ut. Middels store skred er sjelden, men ikke umulig på de mest snørike stedene.
Det er relativt lite snø for årstiden, og mest snø inn mot grensetraktene. Kraftig vind de siste dagene har trolig flyttet på det som fantes av løsere snø. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er for det meste avblåst. Det gamle snødekket består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skare og under den siste fokksnøen. Det er også observert overflaterim i vindbeskyttede områder tidligere i uken, før den siste runden med sørøstlig vind.
Observasjon fra Bjørnfjell på tirsdag viser at det er svært lett å løse ut små skred i den ferske fokksnøen siden den ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -16 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 12:00

699 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig vindpreget etter kuling fra Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Små lommer med fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare er stor og lett gjenkjennbare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser S vendt fjellside i indrestrøk. Etter vind fra Ø sektor er innsamling av fokksnø størst i leheng vendt mot V.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra Ø ← Oppholdsvær. Kaldt. Økende vind styrke.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Innsamling av fokksnø i V vendt heng her i indrestrøk

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Relativt lite snø for årstiden. Mest i indrestrøk mot grensen med sverige. For 4-5 dager siden kom det ca. 10-15cm nysnø her i indrestrøk. Økende østlig vind siste døgn har ført til innsamling av fokksnø i vest vendt leheng. Det gamle snødekke består av en blanding av skare, fokksnø og kantkorn. Enkelte isolert område er det også observert et tynn lag med kantkorn opp på skare (se vedlagt profil), utbredelse av dette problem er noe diffus.

Skredfarevurdering

2 Moderat Spesielt situasjon i Ofoten. Det er generelt svært lite snø. Og de fleste populær skifjell i område har ikke tilstrekkelig snø for å stå på ski eller produsere skred. Men hvis man oppsøke rett plass (V vendt leheng, ovenfor skoggrensen i indrestrøk), så er sjansen stor for at man kan utløse flak med liten tilleggsbelastning. Terrengfeller og oppstikkende stein kan da forverre konsekvensen av en relativ liten skred. Økende vind mot torsdag/fredag vil kunne transportere ytterligere mer inn i leheng vendt mot V. Beklager forsinket registrering: hadde uventet fravær av dekning på overnattingssted.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 500 moh Det er en meget potent kombinasjon av fersk fokksnø og vedvarende svaklag. Hvis man finne område som har både dette svaklag og overliggende flak er det nesten garantert at skred vil bli utløst. MEN generelt lite snø i regionen betyr at utbredelse er begrenset (bare få heng), og forventet størrelse er generelt str. 1, med mulighet for enkelte str.2.

Tester

ECTP1@12cm FC(1mm) under RGwp.

Skredaktivitet

19. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV, V Str.1 flak utløste med liten tilleggsbelastning. Svaklag er små kantkorn krystall (~1mm) under fokksnø.

Snøprofil

12 cm 1F RGwp, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm 1F MFcr/FC, 35 cm 1F- FC/MFpc 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 250858

Ofoten / Narvik

Snø

19.01.2021 kl. 11:36

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferskre fokksnøflak som lett går i brudd. Pålagret over skarelag. Tynt lag med små kantkorn over dette skarelaget hvor fokksnøflak sklei ut

Ferske sprekker

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Kraftig vind fra Øst har gitt pålagring av ferske fokksnøflak i lesider i høyden. Pågår lett/moderat snøtramsport i høyden. Noe løssnø tilgjengelig i isolerte områder under tregrense.

ObsID: 250831

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org