Snøskredvarsel for Ofoten fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Skredfaren vil være størst der bygene treffer. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Det har kommet påfyll av litt ny snø, men generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. Snøoverflaten består stort sett av skare og hard fokksnø. I isolerte leområder kan det finnes mykere fokksnøflak. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er avblåst. Mest snø i grensetraktene.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
Onsdag ble det observert nedføyket overflaterim i naboregionen (Salten).
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

15.01.2021 kl. 12:56

667 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HST2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fortsatt ikke i nærheten av skiføre her på 660moh V vendt terreng i kystnærstrøk.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Litt nedbør siste døgn, ca. 2mm vann ekvivalent. Stigende temperatur. Frysepunkt er nå ca. 350moh. Tåke/ lav skydekke

Snødekke

2 cm nysnø Ubetydelig snøfall siste døgn. Mindre enn tidligere varslet.

ObsID: 249300

Ofoten / Narvik

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

647 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Lett snødrev på slutten av turen. Bilde tatt på ca. 500moh mot SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot S på ca. 420moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt mot NØ på ca. 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 600moh mot SV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Overskyet vær med lavt skydekke/tåke. Tilnærmet vindstille og mildere enn foregående dager. Relativt høy luftfuktighet som resulterte i rim på klær og utstyr. Litt nysnø på bakken og lett snødrev på slutten av turen.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Det finnes relativt markerte svake lag, men de er per nå høyt i snødekket/nær overflaten. Noe meldt snø de neste dagene kan medføre en viss økning, avhengig av hvor mye snø som kommer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk et par mindre drønn på avblåste flater der man gikk rett på skaren. Disse var små og mer som «svisj» enn «drønn» å regne.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 400 moh Skare Tørr Generelt lite snø. Snøoverflaten består av en blanding av skare, vindpakket myk, vindpakket hard, litt nysnø og/eller et uttørket lag (kant) i toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

0,5 cm F DF 3 mm D, 2 cm I MFcr D, 4 cm 1F+ FC 1 mm D, 18 cm P- FC 1 mm/1 mm D, 1 cm K MFcr D, 21 cm P- FC 1 mm D, 28 cm K MF D -5,4 °C @ 0 cm, -8 °C @ 15 cm, -8 °C @ 25 cm, -7 °C @ 35 cm, -5,5 °C @ 45 cm, -4,4 °C @ 55 cm, -3,8 °C @ 65 cm Tatt i s-vendt helning på ca. 680moh.

ObsID: 249189

Ofoten / Narvik

Snø

14.01.2021 kl. 12:30

140 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  0,5 cm nysnø. Inntil 1 cm om du legger godviljen til

Vær

Snø -4 °C 0 m/s 90% skyer Stigende temp siden igår, snøbyger som slipper ubetydelige snømengder.

ObsID: 249101

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org