Snøskredvarsel for Ofoten søndag 12.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

I høyfjellet kan det bli betydelig skredfare når vind og nedbør slår til. Unngå områder med fersk fokksnø. Vindreining gjør situasjonen mer krevende.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og nedbør vil raskt bygge ustabile fokksnøflak i leområder. Skiftende vindretning i løpet av dagen gjør at problemet kan finnes i ulike himmelretninger. Skredfare øker gradvis gjennom dagen når vinden har flyttet på snøen en stund.
Torsdag-lørdag har det har vært vind fra nord og nordvest, stort sett minusgrader og 10-15 cm med nysnø. Fredag er det tidvis moderat snøfokk. Observasjoner fra fredagen melder om en svært variert snøoverflate. Alt fra skare til fokksnøflak, men også ubunden snø. Onsdag var et forrykende lavtrykk på tur gjennom regionen. Det var svært kraftig vind, nedbør som regn til ca. 500 moh.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra nord om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2020 kl. 18:55

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Øra (0moh) kl 18:56 Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 229609

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2020 kl. 15:53

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 229599

Ofoten / Narvik

Snø

12.04.2020 kl. 14:04

629 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  (Forsøkvis) bilde at lett snøfokk tatt på ca. 470moh mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 550moh mot v-sv.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt mot s på ca. 550moh. Lilleballak omtrent midt i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Vassdalsfjellet, tatt mot Nø på ca. 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Myk fokksnøoppsamling i markert leheng mot V på ca. 450moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Håndblokk på ca. 600moh i markert heng mot V. Myk flak (ca. 15cm) over løst lag med nysnø (ca. 5cm) over tynt (0,5cm) skarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tynt flak over hard, bærende skare i markert leheng mot V på ca. 500moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Avblåst ned til skare på ca. 480moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Mer eller mindre ubunden snø i bunnen av markert leheng mot V på ca. 580moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre snøfall og vind observert enn varslet på observasjonsstedet. Det ble observert fokksnødanninger i leheng, men kun i mindre størrelse og myke flak med relativt svake bindinger. Snøfokk observert, men først og fremst i forbindelse med vindkast. Samlet vurderes det som moderat til høy moderat skredfare. Værutvikling neste døgn er mer snøfall og tildels kraftig vind. Dette tilsier en økning i skredfare. Varslet faregrad er for høy Det er mulig at vinden tar mer og at det snør/har snødd mer i andre områder av regionen og/eller at det er mer av dette i høyereliggende områder (observasjonsturen i dag gikk opp til ca. 650moh) og et forbehold i min vurdering må tas med bakgrunn i dette.

Vær

Snø -2 °C 11 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Det blåste fra sø rundt frisk bris til kuling, med enkelte kraftigere kast. Litt lett snøfall tidvis, men i all hovedsak oppholdsvær inløpet av turen. Lett til moderat snøfokk ble observert, men jevnt over ikke veldig mye snøttansport observert. Grei sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 500 moh Dette baserer seg på observert vær og snødekke på observasjonsstedet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det ble observert noe vindtransport, men vindstyrken oppleves (i alle fall på observasjonsstedet) som mindre enn varslet, rundt frisk bris med kuling i kastene. Lett snøfokk ble observert, med moderat i kastene. Turen i dag stoppet rett over 600moh og det er mulig at det er mer vindtransport i høyereliggende områder. Bare lett snøfall tidvis og generelt ikke nysnø å snakke om på turen i dag.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten består av vindpakket mykt til ubunden snø over tregrensen med skatelagvundervsom blir gradvis tynnere høyere opp, men som er bære de til i alle fall 500moh +. Noen få steder avblåst ned til skaren. Under tregrensen er laget under nysnø under ca. 300 ikke påfrosset, men fortsatt kompakt. Noen steder over tregrensen mer markert oppsamling av fokksnø, men stort sett myk og aldri mer enn ca. 20-25cm observert.

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm D, 0,5 cm P MFcr D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 8 cm 1F RG 1 mm D, 14 cm P RG 0 mm D Tatt i toppen av leheng mot V på ca. 630moh.

ObsID: 229591

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2020 kl. 14:03

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -3 °C Skoglund-øse (200moh) kl 14:04 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 229589

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

12.04.2020 kl. 12:42

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 229565

Ofoten / Narvik

Snø

12.04.2020 kl. 12:40

595 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av håndblokk.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nedføykat lag med nysnø i vestvendte heng. På stedet ca. 15cm flak over ca. 5cm løsere lag med nysnø.

ObsID: 229564

Ofoten / Narvik

Snø

11.04.2020 kl. 22:56

754 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Bildet er tatt mot nord, Vargfjordtind og co venstre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Skaren er svært vindskurt og antar at nysnø som er meldt i morgen vil feste seg greit til underlaget. Men dette fjellet er som sagt svært vindutsatt!

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Under skoggrensa 10 cm tørr løssnø oppå bærende skare. Over skoggrensa er overflata preget av kraftig vind. Må sies at dette fjellet er svært vindutsatt og at det ikke nødvendigvis er representativt for regionen. God miks av harde og tynne fokksnøflak, avblåst mildværsskare og avblåst stein og berg.

ObsID: 229501

Ofoten / Narvik

Snø

11.04.2020 kl. 19:50

869 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Avblåst på utsatte områder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skavler

Vær

Litt snø i lufta nå, men det har vært oppholdsvær nesten hele dagen.

Notater

Det har dannet seg store skavler fra klipper vendt mot nord

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nysnøen fra de siste dagene er litt ujevnt fordelt i tereneget. Mest snø i N-NØ sektor. I S-sektor er det omtrent 10 cm lett vindpakket snø tilgjengelig fo vindtransport. I skjermede forsenkninger mot nord er det ca 15 - 20 cm løssnø. Utsatte områder som knauser og nuter er avblåst.

ObsID: 229530

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.04.2020 kl. 15:15

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 229469

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.04.2020 kl. 13:48

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder i bratt terreng og snoskavler. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -1 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 13:55 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 229459

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.04.2020 kl. 12:01

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 229439

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.04.2020 kl. 12:18

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Skjellevikskaret (300moh) kl 12:18 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 229309

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.04.2020 kl. 11:52

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Fagernes (0moh) kl 11:52 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 229303

Ofoten / Narvik

Snø

10.04.2020 kl. 11:42

923 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noe begrenset sikt på snaufjellet idag...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 920moh i S vendt fjellside
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Hoved skredproblem er, som vanlig, tilknyttet fersk ustabil fokksnøflak i leheng på snaufjellet. Med dreiende vindretning under fredag formiddag så har fokksnø samlet seg kanskje mest i leheng vendt mot ØNØ, men lokal variasjoner må man nok regne med. Det var svært begrenset sikt idag, og ikke lett å skaffe ordenligt oversikt over hvor mye snø har samlet seg i utsatt leheng, eller fersk skredaktivitet. Ingen stor endring ventes under den neste døgn, litt mer nysnø og fortsatt vind fra V sektor blir nok for å opprettholde FG2 og problem med fokksnø i Ø vendt leheng. . . . . På søndag vil en endring i vindretning kunne føre til at V vendt leheng blir mer utsatt for fokksnø problemen Varslet faregrad er riktig Onsdag kom det ikke så mye nedbør som ble meldt (ca. 8mm i motsetning til mellom 20-35mm som var varslet), og mye av det nedbør kom som snø i perioder hvor temperaturen var litt kaldere. Det har dermed ikke vært så mye regn på snø som tidligere var fryktet. Og flere observasjoner tyder på at det er bare det øverste 10-20cm av snødekke som ble fuktet. Dermed er varselt skredproblem "våtflak" ikke så aktuelt idag.

Vær

Snø -8 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Stabil temperatur siste døgn, med frysepunktet rundt havnivå. Litt bygevær (3-5mm), som snø. Økende vind styrke under fredag formiddag, som har hovedsakelig vært fra V, men dreide rundt til SV under formiddag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Samler seg i Ø vendt leheng

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Svært begrenset sikt

Snødekke

165 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca. 10cm myk vind pakket snø opp på skare fra natt til tirsdag. Nysnø fra de siste dagene er ganske ujevn fordelt i terreng grunnet sterk vind fra vest.

Snøprofil

12 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 51 cm 1F MFpc/FC 0 mm/1 mm, 15 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 0 mm/0 mm -5,5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 229319

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.04.2020 kl. 11:08

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 229299

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.04.2020 kl. 09:41

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -3 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 09:44 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 229267

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.04.2020 kl. 14:31

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk kuling i natt med sny . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt teteng.

Vær

Ikke nedbør -3 °C Skoglund-øse (200moh) kl 14:32 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 229199

Ofoten / Narvik

Snø

09.04.2020 kl. 14:30

726 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5-10cm tørr snø opp på skare her på 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

-6 °C 5 m/s fra NV ↘ 80% skyer Svak bris fra NV. Kaldere idag, frysepunktet rundt 50moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Greit oversikt over flere indikator skredbane

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca. 5-10cm opp på skare. Nysnøen er ujevn fordelt grunnet sterk vind. Største mengde nysnø virker å finnes i N og Ø vendt leheng.

ObsID: 229325

Ofoten / Narvik

Snø

09.04.2020 kl. 12:25

287 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Har god sikt over et større område, ser ingen skredaktivitet utenom denne

Notater

Nedfall skavel, gått under uværet igår

ObsID: 229175

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.04.2020 kl. 10:50

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og nysnø. EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 229160

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.04.2020 kl. 10:33

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 229148

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org