Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 08.04.2020

4
Stor
Publisert:

Kraftig snøpålagring i leområder i høyfjellet og fare for naturlig utløste skred. Under mildværsgrensen svekker regnet snødekket. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes svært kraftig vind og mye nedbør. Over skoggrensen vil vind og store nysnømengder føre til rask pålagring av betydelige mengder fokksnø til leområder utover dagen. Store naturlig utløste skred ventes. Under skoggrensen ventes det naturlig utløste våte skred der snødekket blir gjennomfuktet av regnet. Våte flakskred og enkelte glideskred ventes.
Mildvær gikk opp til 800 moh på mandag. Her er snøoverflaten fuktig. Det ligger nå mye løs snø i terrenget og i høyden er den tilgjengelig for vindtransport. Over skoggrensen har vinden dannet myke flak.
Mandag kveld er det observert tegn til svake lag av betydning nært snøoverflaten, mest trolig kantkorn. Laget bryter tydelig i stabilitetstester. Fra tidligere i vinter ligger det flere vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Disse ligger for det meste godt beskyttende av skarelag og er vanskelig å påvirke.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sør om kvelden.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Økende til sterk kuling sent tirsdag

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten storm fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavtrykk med kraftig vind passerer iløpet av dagen. Noe usikre værprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

08.04.2020 kl. 14:29

688 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Rolig vær på formiddagen, men gikk over til gradvis kraftigere vind fra sørvest som fra ca. 13.00 var over kuling styrke over skoggrensen. Bildet tatt på ca. 500moh ved Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Mot SV, Rombaktøtta midt i bildet bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Jevn snøoverflate. Tatt mot V på ca. 550moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Jevn snøoverflate (rester av gammelt skred fra fortige uke til venstre i bildet). Tatt fra ca. 600moh. Loapmi til høyre i bildet. Mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Antydning til vindhaler/snøfokk på Vasddalsfjellet. Tatt fra ca. 650moh mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Noe snøfokk på toppen av Kopparfjellet. Tatt mot Sø fra ca. 450moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Bukkedalen tatt fra Loapmi (691moh) mot Ø-Sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bærende snøoverflate med tynt lag med fultig nysnø. Tatt på ca. 600moh).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Profil tatt på flate på ca. 680moh. Bilde tatt mot S.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Det kom nedbør som regn i alle fall i lavlandet og nok et stykke opp på fjellet i går, men i dag var det et tynt lag (2-5cm ca.)med våt nysnø som gikk fra dalbunnen i Vassdalen og opp, muligens også enda lavere. Snøedekket er fuktig i toppen, men over tregrensen (500moh og opp) er dette maks 20-30cm ned og kun fuktig, ikke våt. Fra ca. 300moh og ned kan nok det øverste av snødekket karakteriseres som våt/veldig fuktig. Det blåste kraftig opp seint i går kveld og snøen over tregrensen er tydelig vindpåvirket, men overflaten er jevn. Snødekket er godt bundet, særlig over tregrensen og til tross for ganske kraftig vind etter hvert på turen i dag, var det ikke snøfokk bortsett fra noen vindhaler fra fjelltopper og markerte rygger i høyden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har blåst i høyden, i alle fall fra seint på kvelden i går og det har kommet noe nysnø siste døgn. Dette gir fokksnødanning og temperaturen gir gode bindinger som kan tilsi at man kan få store flak og større skred dersom noe løsner. Usikker på om skredproblem er dårlig binding i fokksnø eller nedføyket lag med nysnø. Det har vært rolig vær på formiddagen i dag, men blåst opp inløpet av dagen. Eksisterende snødekke er imidlertid veldig godt bundet og må nok veldig kraftig vind på å flytte på snøen som ligger. Dette kan være noe annerledes på de høyere toppene ogcfjellområdene, der snøen kan være tørrere også øverst i snødekket. Det er meldt potensielt mye nedbør som snø med kraftig vind utover dagen/kvelden. Også meldt kaldere. Hvis dette slår til, vil skredfaren øke på. Varslet faregrad er for høy Vurdert ut i fra mine observasjoner, så er varslet faregrad for høy. Jeg har ikke sett noen markerte faretegn og snødekket oppleves som godt bundet. Dette kan medføre større skred dersom noe løsner, men anser at det må stor tilleggsbelastning for å få brudd. Når det gjelder fuktig snødekke, så har jeg ikke observert noe særlig til dette unntatt i øverste deler av snødekket og dette er fuktig til lett fuktig. Det har ikke kommet noe regn i dag og jeg registrerte bare enkelte regnbyger i går. Etter min oppfatning har fuktingen av snødekket mer med den markerte temperaturstugningen siste par døgn å gjøre og i mindre grad med regn og den ser heller ikke ut til å gå særlig dypt ned. Ut i fra dette vurderer jeg dette som mindre/lite problematisk, men jeg vil understreke at jeg ikke er kjent med hvordan forholdene eller været er/har vært i sørligere deler sv regionen.

Vær

Sludd 1,5 °C 14 m/s fra SV ↗ 70% skyer Det har blitt betraktelig mildere i løpet av de siste to dagene. Noe nedbør som regn i alle fall i lavlandet i går og det blåste opp ganske kraftig seint på kvelden tirsdag. Rolig, men mildt vær på formiddagen i dag, men blåste opp til kuling styrke fra ca 13. på fjellet i dag og økte på. Helt på slutten av turen (fra ca. 14.00) kom det litt nedbør som falt som snø/sludd helt til dalbunnen (ca. 100moh) i Vassdalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DF/RG 1 mm M, 4 cm P RG 0 mm M, 12 cm 4F RG 1 mm M, 19 cm P/K- RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr D, 4 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 2 cm P MFcr D, 4 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 28 cm P MF/FC 1 mm/1 mm D, 13 cm 4F FC/DHcp 2 mm/4 mm D Tatt på flate på ca. 680moh på Loapmi.

ObsID: 229054

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snø

08.04.2020 kl. 13:54

572 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Skare Gjennomslagsskare over skoggrensa.

Vær

Snø fra SV ↗ Veldig sterk vind. Måtte snu pga vinden. Snø i luften.

ObsID: 229057

Ofoten / Knausen, Tøttadalen, Narvik

Snø

08.04.2020 kl. 13:24

311 moh

Svein.Pedersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Småskred og rullende klepper over løypa inn til Funnhytta

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ. Mellom 300 moh og 300 moh Masse små skred og rullende klepper over skiløypa inn til Funnhytta. Skredene er overfladisk og små, men varsler om fare for større skred. Det er 1-3 cm ny kramsnø fra nattens nedbør.

ObsID: 229032

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.04.2020 kl. 11:00

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

5 Meget stor Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn og mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn 3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 11:01

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

8. apr 11:04 - 7. apr 11:04 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Flere småskred har løsnet igår og idag

ObsID: 229007

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.04.2020 kl. 10:56

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Kattlebergan (0moh) kl 10:56

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 229005

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.04.2020 kl. 09:25

94 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 228973

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.04.2020 kl. 05:11

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 228929

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.04.2020 kl. 19:41

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 6 °C Øra (0moh) kl 19:41

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 228915

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.04.2020 kl. 16:29

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Bratli (300moh) kl 16:29

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

7. apr 16:31 - 6. apr 16:31 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 228894

Ofoten / Narvik

Snø

07.04.2020 kl. 15:00

444 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig På steder med svake lag kan opphopning av vann medføre utløsning av flakskred. Mildværet har påvirket snøen høyt til fjells, men over mildværsgrensa kan det være ferske ustabile fokksnøflak. Under skoggrensa kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. På observasjonstidspunktet var de øvre 15 cm gjennomfuktet, pågående regnvær i ettermiddag og kveld gjør at faren for våte skred øker i morgen onsdag. Over mildværsgrensa vil det kunne dannes fokksnøflak i leområder for vind. Varslet faregrad er riktig Tror varselet stemmer bra med utviklingen på værfronten nå i ettermiddag og kveld. På observasjonstidspunkt var det ingen faretegn verken fra snødekket eller terrenget rundt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Det har regnet godt idag og snøen under skoggrensa begynner å bli tynnslitt og porøs mange steder.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Ser at dette skredproblemet ikke er funnet i en obs på nabofjellet idag. Virker ikke til at dette er et veldig potent problem. De øverste 15 cm av snødekket var gjennomfuktet - for steder med kantkorn høyt oppe i snødekket skulle en sett mer action på dette laget. Registrerte ingen ferske skred i området idag og hadde god oversikt over et større område.

Snøprofil

15 cm 1F MF V, 25 cm 1F RG 1 mm M, 7 cm P FC 1 mm M Forenklet profil grunnet sterk vind idag på fjellet. Ingen respons på lille blokktest, men gikk til brudd på kantkorn i bunn når jeg vippa den ut. På dette stedet er ikke kantkorn problematisk fordi den ligger godt beskytta under fokksnø.

ObsID: 228882

Ofoten / Narvik

Snø

07.04.2020 kl. 14:36

360 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Vindpakket myk Vindpakket, våt og myk Fokksnø. Herfra er der mer ‘ hold’ i underlaget, går ikke gjennom

ObsID: 228880

Ofoten / Narvik

Snø

07.04.2020 kl. 14:12

179 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Skavler i skogsterreng

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt Åpne myrhull og bekker. Skavler i østvendte heng.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 228878

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.04.2020 kl. 11:44

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 228841

Ofoten / Narvik

Snø

07.04.2020 kl. 10:08

454 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 460moh. Nord vendt heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller ca. 400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt snøoverflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM17@45cmQ2

ECTN25@45cm

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 800 moh Våt løssnø Våt Det øverste 10cm på obsplass var smelte omvandlet og godt mettet med regn. Det er mange tegn på snø overflate som tyder på mye smelting siste døgn: smelteriller, "kanelsnurrer" osv. Men snø profil tyder på at vann har ennå ikke trukket seg så dypt ned i snødekket, se vedlagt profil.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvær høyt til fjells siste døgn har satt sitt preg på snødekke. På observasjons plass og tid var den ennå ikke kommet så mye regn at det har ført til opphopning rundt gamle svaklag lengre ned i snødekke. Men stor lokal variasjon er å regne med. Fortsatt mildvær imorgen, med en del nedbør i form av regn (20-35mm) kommer til å gir svekkelse i snødekke, og økende fare i forbindelse med våte flak.

Vær

Ikke nedbør 2,9 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mildt. Litt byge nedbør (som regn) under natt til tirsdag, opp til ihvertfall 700-800moh. Det er nok stor lokal variasjon i både nedbørs mengde og temperatur Ifølge data fra værstasjon på Fagernesfjellet har det vært en temperatur inversjon i høyden under natt til tirsdag, med 4+ grader på 1000moh kl.4 på natta

Faretegn

Rask temperaturstigning Stor temperatur stigning var egentlig et døgn siden. Fra 0 til 6 grader på ca. 10 timer ved havnivå på mandag ettermiddag

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det har kommet regn på snø opp til ihvertfall 700-800moh mange steder i regionen. Ikke så veldig mye nedbør på obsplass (2-3mm kanskje), men det er åpenbart opphopning av vann i snødekket

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Dette problem kan bli mer relevant ut på dagen, med mer regn opp på allerede svekket snødekke, og i de deler av region som få mest nedbør

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels over 400 moh Dette problem er nok mest relevante opp i høyfjellet, hvor nedbør har kommet som snø i forbindelse med vind

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt i høyden

Snøprofil

7 cm 4F MF W, 2 cm F MF V, 35 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 40 cm 1F+ RG D, 25 cm K MFpc 0 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2,7 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 228839

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.04.2020 kl. 09:47

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

5 Meget stor Meget Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø, ferske skred. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Vær

Regn 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 09:47

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

7. apr 09:52 - 6. apr 09:52 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Løsnet i fjellskjæring ikke fare for at det skal komme på veien der det gikk

ObsID: 228808

Ofoten / Narvik

Snø

06.04.2020 kl. 20:11

627 moh

stian@nortind (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  stian@nortind Kommentar:  627moh 37°

Tester

ECTP15@30cmQ1 Middels Blokka poppa rett i fanget. Så ut som det gikk på noe blankt. Kan være dannet i helga mtp kulden og utstrålinga som har vært. Kantkorn under gammelt skarelag @70cm klarte jeg ikke å påvirke.

Snødekke

Fokksnø fra i går har myknet opp og gir godt skiføre. Har ikke blitt sugeføre enda.

Snøprofil

-0,6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 100 cm

ObsID: 228740

Ofoten / Narvik

Snø

06.04.2020 kl. 16:18

630 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø

ObsID: 228721

Ofoten / Narvik

Snø

06.04.2020 kl. 15:44

651 moh

KRPE (Ukjent)

Tester

ECTN27@20cmQ3 God

ECTN7@10cmQ2 Middels

ObsID: 228724

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.04.2020 kl. 12:02

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 228652

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.04.2020 kl. 11:24

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 228640

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.04.2020 kl. 11:14

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og fokkskavler i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 11:15 0 cm nysnø akkumulert siste time. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 228638

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.04.2020 kl. 11:01

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Øra (0moh) kl 11:01

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 228633

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.04.2020 kl. 17:37

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kattlebergan (0moh) kl 17:38 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 228525

Ofoten / Narvik

Snø

05.04.2020 kl. 12:32

864 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Myk, vind påvirket snø overalt på fjellet. Bilde tatt i nord vendt fjellside på ca. 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke@860moh N vendt fjellside. HS180
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Myk, vind påvirket snø overalt på fjellet. Bilde tatt i nord vendt fjellside på ca. 880moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@35cm

Snødekke

180 cm totalt Moderat snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes ustabil lomme med fokksnø i NØ vendt leheng ovenfor skoggrensen. Disse er nok mulig å løse ut som skikjører hvis man finne rett plass. Angående varslet problem med kantkorn: Jeg synes ikke vi har sett tilstrekkelig aktivitet på dette lag i form av observert skredaktivitet eller observasjoner fra snøprofil for å varsle det som et skredproblem lengre. Så vidt jeg forstår det (og jeg kan ta feil her!) har vi faktisk ingen bekreftet tilfelle av skred på dette lag under de seneste ukene hvor det har blitt varslet som et problem. Dvs. ingen bruddkantsprofil. Bare noen skred observert fra avstand hvor vi har spekulert at det har gått på kantkorn pga. størrelse Ingen stor endring forventes utover dagen idag. Men mildvær imorgen vil nok har en stabiliserende effekt på fokksnø problemen. Mer nedbør på tirsdag og onsdag (hvis værvarsel stemmer!) blir nok å skaper nye skredproblemer. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra SV ↗ 20% skyer Litt bygevær siste dagene. Ikke nedbørsmengde som er av stor betydning for skredfare. Men økende vind siden lørdag kveld (stiv kuling fra SV på Fagernesfjellet) gjør at fokksnø samle seg i NØ vendt leheng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø samle seg i NØ vendt leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Dette skred problem har ikke like diffus utbredelse som jeg synes varsom.no kan gir inntrykk av. Basert på min observasjoner idag er det klart at NØ vendt terreng har størst innsamling av fokksnø fra siste døgn. . . . . . Synes også at det finnes steder hvor det er mulig å løse ut med bare liten tilleggsbelastning. . . . . . Men, basert på hvor myk flaket er så tenker jeg at det har noe begrenset bruddforplantningsevne og at det er hovedsakelig str. 2. skred som forventes i forbindelse med dette problem

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F+ DF, 18 cm 4F+ DF, 22 cm 1F RG, P MFcr, 15 cm 4F-1F FCxr, 60 cm 1F MFpc/FCxr -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,2 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 228493

Ofoten / Narvik

Snø

05.04.2020 kl. 11:30

680 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser hvordan snø overflate er noe ujevn fordelt i terreng. Bilde tatt på ca. 670moh mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lokalt store ansamling av fokksnø, bilde viser en liten NNØ vendt heng på 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Myk vind pakket snø i SSV vendt terreng på 960moh

Snødekke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stiv kuling fra Sørvest

ObsID: 228495

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.04.2020 kl. 11:29

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C bratli (300moh) kl 11:30 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 228460

Ofoten / Narvikfjellet

Snø

05.04.2020 kl. 11:20

1208 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Baksiden

Skredfarevurdering

2 Moderat SW & S-SW winds have deposited fresh wind-slab in lees, both through precipitation and re-distribution. While new snow depths are generally low, there are lees and gullies that will hold enough unconsolidated wind slab to be problematic. Skiing on the north side I had a feeling that wind slab on anything over 35 degrees is prone to slide. The wind slab is also bonding poorly with the hard slab (or wind-packed snow) underneath. While the sun is out, the air temperature is still low in critical zones (under ridge-tops) on polar aspects (NE, N, NW), and I do not expect much bonding overnight. Milder temperature tomorrow afternoon can lead to settlement of the wind slab. Varslet faregrad er riktig Limited obs (one run). After some re-consideration FG2 is still be valid, despite an intuitive feeling its trending towards FG3.

Faretegn

Ferske sprekker Fresh wind slab on N asp. reactive to skier-cutting over ca. 33-35 degrees.

Fersk vindtransportert snø Estimated 5-10 cm of new snow on average, very variable; likely more where wind-loaded.

Notater

Fine skiforhold på nordsiden, men vær forsiktig.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

ObsID: 228480

Ofoten / Narvik

Snø

05.04.2020 kl. 10:28

1149 moh

stian@nortind (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  stian@nortind Kommentar:  Skred ned fra sløret

Ulykke/hendelse

Ingen skade. Skredet gikk under oss. Brukte tau for å sjekke stabiliteten. Definitivt ikke stabilt. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

5. apr 09:01 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst N-vendt Skredet startet på 1109 moh og sluttet på 860 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder Nordvendt Mye vind fra sør, lastet inn i henget. Ubunden snø opp til ryggen der snøen var mer bundet. Trampet i henget og et brudd propagerte over hele henget. Selve skredet løste seg opp fordi snøen var ubunden lengre ned. Skredet gikk langt og stoppet i bunnen. Ingen skade skjedd.

ObsID: 228454

Ofoten / Narvik

Snø

05.04.2020 kl. 10:17

641 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps

Skredfarevurdering

Trending 3 due to windloading.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: In this mountain side. Description: Substantial snow re-distribution

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, NV

ObsID: 228451

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.04.2020 kl. 09:53

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet og fokkskavler . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -5 °C Bjerkviklia (200moh) kl 09:53 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 228444

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.04.2020 kl. 08:20

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 228424

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org