Snøskredvarsel for Ofoten søndag 29.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder det har samla seg fersk fokksnø. Skredfara er størst der det har kome mest snø. Det kan finnast kantkornlag som kan påverkast.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det vore bygevær og sterk vind. Det har danna seg fokksnøflak i leområder, hovedsakleg mot sør og aust, og nye fokksnøflak vil dannast utover dagen. Sidan det blir noko mindre nedbør og svakare vind utover ettermiddagen vil skredfara avta noko. Bygevær kan gi store lokale forskjellar i nedbørsmengder, og skredfara vil vere størst i områda som har fått mest snø dei siste dagane. Vær også forsiktig i områder med tynt snødekke, då det kan være mogleg å påverke vedvarande svake lag der sidan det har kome meir snø.
Etter ei veke med mildvær, som har nådd opptil ca. 600 moh, var det natt til laurdag væromslag. Dette har gitt kaldare temperaturar, snøbyger og kuling frå nordvest. Snøoverflata består i stor grad av vindpåverka snø, men i skog og skjerma terrengformasjonar kan snøen vere ubunden. Det er lokale variasjonar i nedbørsmengdene, og det er registrert frå 10-20 cm nysnø laurdag morgon.
Det finst eit vedvarende svakt lag av kantkorn i nærheten av gammelt skarelag. Før siste snøfall viste observasjonar at det enten skulle stor tilleggslast for å løse ut skred på dette laget, eller at det ikke var nok overliggande snø til å gi skred der snødekket var tynnare.
Frå Stortinden i Efjorddalen blei det onsdag observert små flakskred og glideskred.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 20:02

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -5 °C Skellesvikskaret (300moh) kl 20:02 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 226248

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 17:16

684 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av skred under Vassdalsfjellet tatt mot N fra ca. 230moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot NV. Vinddyner etter vind fra vest synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø av Loapmi fra ca. 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot V-Nv. Vinddyner etter vind fra vest synlig
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av snøoverflate fra ca. 300moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av profil. Tatt mot S-sø på ca. 680moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø som har kommet med noe vind siste døgnet. For det meste ubunden snø i overflaten både over og under tregrensen, men noe mer vindpåvirket etter vind fra vest enkelte steder. Vurderes til moderat skredfare. Rolig vær med noe nedbør neste døgnet og vurderes til vedvarende faregrad, men kraftig snøfall tirsdag og økning på i vindstyrke og sannsynlig at skredfaren vil gå markert opp. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

18 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 27 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 8 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr, 19 cm P MF 1 mm D, 6 cm K MFcr, 20 cm P MF 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -4 °C @ 40 cm Tatt i N-nv vendt heng på ca. 680moh (Loapmi).

Vær

Snø -8 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Det har snødd kraftig siste par dagene (50cm+)med tidvis kraftig vind fra vest. Siste døgnet har vinden løyet, men fortsatt kraftig snøfall. Mye snø på formiddagen, men opphold på turen i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det ble observert et større skred (str.3/-3) og ett mindre (str. 2/2-) i sørsiden på Vassdalsfjellet, men disse vurderes å være i alle fall 24t gamle. Markert roligere vær siste døgnet ett foregående dager.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye snø generelt og kraftig snøfall siste dagene. Mildere vær før helga, men kaldere vær siste par dagene. Tidvis kraftig vind fra vest, men roligere siste døgnet. Mye ubunden snø på overflaten, både over og under tregrensen.

Skredaktivitet

29. mar. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Få bratte heng. SØ Ett skred størrelse 3 ble observert i sørsiden (s-sø vendt) på Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Startpunkt ca. 600moh. Det er usikkert om skredet har kommet i løpet av siste døgnet eller før pga kraftig snøfall siste dagene som gjør der vanskelig å bedømme alder, men sannsynlig at det er i løpet av siste 24t da bruddkanten fortsatt er tydelig.

ObsID: 226282

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:55

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Kattlebergan (0moh) kl 15:56 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 226223

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 14:56

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i skavler etter mye vind og snøfokk i siste døgnet. Var ras her i fjor med samme forhold, men større skavel utover. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø 8 °C Bjørnfjell (200moh) kl 15:04 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226308

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 12:19

709 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Brattheng, str 2/3. Er glideskred-sted og et flakskred har utløst deler av glideskredet. Ellers lite skredaktivitet å se. Virker til at fokksnøen har festet seg fint til underlaget grunnet gunstig temperatur. Litt snøfokk.

ObsID: 226186

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 11:58

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet å mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø.

Vær

Snø -4 °C Øse (200moh) kl 11:59 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 226181

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 10:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226159

Ofoten / Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 17:30

481 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ganske mye vind på slutten av turen, og nullsikt, usikker hvordan vinden vil påvirke det øverste laget med nysnø. Varslet faregrad er for høy

Snøprofil

12 cm F PP, 0,5 cm 1F RG, 6 cm F PP, 0,5 cm P MFcr, 8 cm 1F RG, 0,6 cm P MFcr, 10 cm 4F RG, 5 cm 1F MF, 20 cm 4F RG, 0,5 cm I MFcr, 5 cm F MF, 0,5 cm K MFcr, 30 cm 4F MF 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Snø fra NV ↘ 6 cm nysnø. Mye vindtransport.

Tester

ECTX God Fjernet øverste lag av nysnø (F) 10 cm. Ingen brudd i snødekket under. Nysnøen over kan selvsagt binde seg mer, med med liten vind utover natten er det usikkert.

Snødekke

160 cm totalt Kraftig snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 226111

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 16:34

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 226066

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 13:59

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Pga. Snøvær og mere snø i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø i vente.

Vær

Snø -4 °C Øse (200moh) kl 13:59 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 226051

Ofoten / Vassheim, Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 12:00

583 moh

Svein.Pedersen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Norsk Folkehjelp Ofoten har gjort en befaring ved Vassheim, under Mørkholla, Fagernesfjellet.

Snøprofil

30 cm F 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 5 cm F 0 mm/0 mm, 5 cm P 0 mm/0 mm, 4 cm 4F 0 mm/0 mm, 55 cm P 0 mm/0 mm, 5 cm 4F 0 mm/0 mm, 95 cm P 0 mm/0 mm Ut fra gravingen av profilen fant vi snøen veldig stabil. Vi gravde ned 150 cm av 200 cm dybde.

ObsID: 226087

Ofoten / Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 11:30

563 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vind påvirket ovenfor skoggrensa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15-20cm lett løssnø fra skoggrensen og ned
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15-20cm lett løssnø fra skoggrensen og ned

Vær

Snø 14 m/s fra V →

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Samler seg spesielt i Ø vendt leheng

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært vind påvirket fra skoggrensen og oppover. Lett og løs under

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø. Mellom 600 moh og 500 moh Vanskelig å bedømme pga. dårlig sikt, men ser ut som en str. 1,5-2 flak utløst av skavlbrudd.

ObsID: 226039

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 06:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225992

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 12:19

114 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Det snoge!

Vær

Snø 0,7 °C 100% skyer Der har vært litt av og på med snøvær i dag. Kommer store snøfiller dalende ned nå.

Snødekke

Ikke snøfokk Meget våt Det har tint mye snø i lavlandet de siste dagene, men det er likevel fortsatt mye igjen.

ObsID: 225905

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 11:56

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet og mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mer snø.

Vær

Snø 5 °C Øse (200moh) kl 11:56 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 225891

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 11:00

601 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Helt avblåst på utsatt område
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fuktig skare fra 23-24.03 med ca. 25cm vind pakket snø opp på. Greit binding til skare og ingen sjiktovergang av betydning observert her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5cm kramsnø ved 500moh

Vær

Snø 10 m/s fra SV ↗ Snøbyger under formiddag (regn opptil ca.250moh). Sterk vind fra SV. Det har ikke kommet så mye nedbør som det var snakk om. Det tilsvarer bare 5-6mm her på obsplass siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø samle seg i NØ vendt leheng

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket myk Tørr Nysnø er våt/fuktig opp til ca. 600moh. Tørr men svært vind preget ovenfor.

ObsID: 225938

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 08:42

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Øra (0moh) kl 08:43

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 225827

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 07:53

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225820

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 15:03

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Hilleshamn (0moh) kl 15:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 225748

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 12:27

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 8 °C Øra (0moh) kl 12:27

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 225702

Ofoten / Narvik

Snø

26.03.2020 kl. 10:44

543 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fokksnø samle seg inn i NØ vendt leheng ovenfor skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 540moh i ØSØ vendt leheng med over gjennomsnittelig mye snø. HS280
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Der hvor snødekke er tynn (<80cm) ble="" det="" observert="" tydelig="" kantkorn="" under="" skarelag,="" men="" i="" slik="" område="" er="" det="" ikke="" nok="" overliggende="" snø="" for="" å="" utgjør="" et="" skredproblem="" av="" betydelig="" utbredelse="">
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tyedlig vindpreget snø overflate etter hardt vind fra SV siste dagene. Overflate er generelt hardt vindpakket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skavler dannet av vestlig vind er større enn jeg har noen gang sett på dette plass.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Fortsatt en stor del usikkerhet tilknyttet dette problem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens obstur gir inntrykk av at vi er i grenseland mellom FG2 og 3. Direkt observasjoner av snødekke tyder på FG2, og at problem med fokksnø har ikke tilskrekkelig utbredelse for å tilsi FG3. Mens observasjoner fra avstand tyder på at det er betydelig vindtransportering inn i noen NØ vendt leheng. Stabilitetstester tyder på god bruddforplantnings potensial i det svaklag med nedføyket DF krystaller. Det har kommet mye mindre nedbør de siste dagene enn hva som var varslet. Det virker som det kan være er en del usikkerhet tilknyttet nedbørsmengde de neste dagene. Skredfare de neste dagene er avhengig av nedbørsmengde og vind. Kommer det 10mm per dag i forbindelse med stiv kuling, så vil skredfaren øker..... Uten dette nedbør blir det neppe noe stor forandring.

Snøprofil

32 cm 1F RGwp, 4 cm 4F DF, 3 cm 4F+ DF, 1 cm P MFcr Fra 23-24.03, 17 cm 1F- RG, 43 cm 1F+ RG 0 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde i SØ vendte leheng med HS280 (over gjennomsnittlig snødybde) for å se på fokksnø problemet

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra V → 80% skyer Idag, som de siste dagene, er det sterk vind fra SV i hele region (spesielt fra skoggrensen og oppover). Siste nedbør av betydning komm under natt til onsdag og tidlig onsdag morgen. Det er relativ mildt (som det har vært de siste 3 dager) med nullisoterm rundt 600moh

Tester

ECTP13@33cm

CTM11@33cmQ2 x2 test med samme resultat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

3 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Grense mellom fuktig og tørr snø er rundt 400-500moh. Snøoverflate bær tydelig preg av sterk vind under de siste dagene, og er generelt hardt vindpakket, med bare 1-2cm ski penetrasjon. Dagens obstur foregikk i et område som hadde bare små isolert lomme med mykere fokksnø. . . . . . . . . Der hvor snødekke er tynn (<80cm) ble det observert tydelig kantkorn under skarelag, men i slik område er det ikke nok overliggende snø for å utgjør et skredproblem av betydelig utbredelse. Det ble ellers ikke observert noe relevant for kantkorn problem på dagens obstur.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 225696

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 08:53

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:53

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 225646

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 07:40

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225638

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 05:26

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet. Økende skredfare neste døgn.

Vær

Snø 3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 05:26 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 225607

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org