Snøskredvarsel for Ofoten søndag 29.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder det har samla seg fersk fokksnø. Skredfara er størst der det har kome mest snø. Det kan finnast kantkornlag som kan påverkast.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det vore bygevær og sterk vind. Det har danna seg fokksnøflak i leområder, hovedsakleg mot sør og aust, og nye fokksnøflak vil dannast utover dagen. Sidan det blir noko mindre nedbør og svakare vind utover ettermiddagen vil skredfara avta noko. Bygevær kan gi store lokale forskjellar i nedbørsmengder, og skredfara vil vere størst i områda som har fått mest snø dei siste dagane. Vær også forsiktig i områder med tynt snødekke, då det kan være mogleg å påverke vedvarande svake lag der sidan det har kome meir snø.
Etter ei veke med mildvær, som har nådd opptil ca. 600 moh, var det natt til laurdag væromslag. Dette har gitt kaldare temperaturar, snøbyger og kuling frå nordvest. Snøoverflata består i stor grad av vindpåverka snø, men i skog og skjerma terrengformasjonar kan snøen vere ubunden. Det er lokale variasjonar i nedbørsmengdene, og det er registrert frå 10-20 cm nysnø laurdag morgon.
Det finst eit vedvarende svakt lag av kantkorn i nærheten av gammelt skarelag. Før siste snøfall viste observasjonar at det enten skulle stor tilleggslast for å løse ut skred på dette laget, eller at det ikke var nok overliggande snø til å gi skred der snødekket var tynnare.
Frå Stortinden i Efjorddalen blei det onsdag observert små flakskred og glideskred.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 20:02

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -5 °C Skellesvikskaret (300moh) kl 20:02 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 226248

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 17:16

684 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av skred under Vassdalsfjellet tatt mot N fra ca. 230moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot NV. Vinddyner etter vind fra vest synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Ø av Loapmi fra ca. 600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 680moh av Vassdalsfjellet mot V-Nv. Vinddyner etter vind fra vest synlig
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av snøoverflate fra ca. 300moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av profil. Tatt mot S-sø på ca. 680moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø som har kommet med noe vind siste døgnet. For det meste ubunden snø i overflaten både over og under tregrensen, men noe mer vindpåvirket etter vind fra vest enkelte steder. Vurderes til moderat skredfare. Rolig vær med noe nedbør neste døgnet og vurderes til vedvarende faregrad, men kraftig snøfall tirsdag og økning på i vindstyrke og sannsynlig at skredfaren vil gå markert opp. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

29. mar. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Få bratte heng. SØ Ett skred størrelse 3 ble observert i sørsiden (s-sø vendt) på Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Startpunkt ca. 600moh. Det er usikkert om skredet har kommet i løpet av siste døgnet eller før pga kraftig snøfall siste dagene som gjør der vanskelig å bedømme alder, men sannsynlig at det er i løpet av siste 24t da bruddkanten fortsatt er tydelig.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye snø generelt og kraftig snøfall siste dagene. Mildere vær før helga, men kaldere vær siste par dagene. Tidvis kraftig vind fra vest, men roligere siste døgnet. Mye ubunden snø på overflaten, både over og under tregrensen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det ble observert et større skred (str.3/-3) og ett mindre (str. 2/2-) i sørsiden på Vassdalsfjellet, men disse vurderes å være i alle fall 24t gamle. Markert roligere vær siste døgnet ett foregående dager.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Vær

Snø -8 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Det har snødd kraftig siste par dagene (50cm+)med tidvis kraftig vind fra vest. Siste døgnet har vinden løyet, men fortsatt kraftig snøfall. Mye snø på formiddagen, men opphold på turen i dag.

Snøprofil

18 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 27 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 8 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr, 19 cm P MF 1 mm D, 6 cm K MFcr, 20 cm P MF 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -4 °C @ 40 cm Tatt i N-nv vendt heng på ca. 680moh (Loapmi).

ObsID: 226282

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:55

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C Kattlebergan (0moh) kl 15:56 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 226223

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 14:56

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i skavler etter mye vind og snøfokk i siste døgnet. Var ras her i fjor med samme forhold, men større skavel utover. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 8 °C Bjørnfjell (200moh) kl 15:04 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 226308

Ofoten / Narvik

Snø

29.03.2020 kl. 12:19

709 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Brattheng, str 2/3. Er glideskred-sted og et flakskred har utløst deler av glideskredet. Ellers lite skredaktivitet å se. Virker til at fokksnøen har festet seg fint til underlaget grunnet gunstig temperatur. Litt snøfokk.

ObsID: 226186

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 11:58

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet å mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Øse (200moh) kl 11:59 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 226181

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.03.2020 kl. 10:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226159

Ofoten / Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 17:30

481 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ganske mye vind på slutten av turen, og nullsikt, usikker hvordan vinden vil påvirke det øverste laget med nysnø. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

160 cm totalt Kraftig snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX God Fjernet øverste lag av nysnø (F) 10 cm. Ingen brudd i snødekket under. Nysnøen over kan selvsagt binde seg mer, med med liten vind utover natten er det usikkert.

Vær

Snø fra NV ↘ 6 cm nysnø. Mye vindtransport.

Snøprofil

12 cm F PP, 0,5 cm 1F RG, 6 cm F PP, 0,5 cm P MFcr, 8 cm 1F RG, 0,6 cm P MFcr, 10 cm 4F RG, 5 cm 1F MF, 20 cm 4F RG, 0,5 cm I MFcr, 5 cm F MF, 0,5 cm K MFcr, 30 cm 4F MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226111

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 16:34

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 226066

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 13:59

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Pga. Snøvær og mere snø i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mere snø i vente.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Øse (200moh) kl 13:59 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 226051

Ofoten / Vassheim, Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 12:00

583 moh

Svein.Pedersen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Norsk Folkehjelp Ofoten har gjort en befaring ved Vassheim, under Mørkholla, Fagernesfjellet.

Snøprofil

30 cm F 0 mm/0 mm, 1 cm I 0 mm/0 mm, 5 cm F 0 mm/0 mm, 5 cm P 0 mm/0 mm, 4 cm 4F 0 mm/0 mm, 55 cm P 0 mm/0 mm, 5 cm 4F 0 mm/0 mm, 95 cm P 0 mm/0 mm Ut fra gravingen av profilen fant vi snøen veldig stabil. Vi gravde ned 150 cm av 200 cm dybde.

ObsID: 226087

Ofoten / Narvik

Snø

28.03.2020 kl. 11:30

563 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vind påvirket ovenfor skoggrensa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15-20cm lett løssnø fra skoggrensen og ned
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  15-20cm lett løssnø fra skoggrensen og ned

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø. Mellom 600 moh og 500 moh Vanskelig å bedømme pga. dårlig sikt, men ser ut som en str. 1,5-2 flak utløst av skavlbrudd.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært vind påvirket fra skoggrensen og oppover. Lett og løs under

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Samler seg spesielt i Ø vendt leheng

Vær

Snø 14 m/s fra V →

ObsID: 226039

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.03.2020 kl. 06:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225992

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 12:19

114 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Det snoge!

Snødekke

Ikke snøfokk Meget våt Det har tint mye snø i lavlandet de siste dagene, men det er likevel fortsatt mye igjen.

Vær

Snø 0,7 °C 100% skyer Der har vært litt av og på med snøvær i dag. Kommer store snøfiller dalende ned nå.

ObsID: 225905

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 11:56

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet og mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mer snø.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø 5 °C Øse (200moh) kl 11:56 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 225891

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 11:00

601 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Helt avblåst på utsatt område
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fuktig skare fra 23-24.03 med ca. 25cm vind pakket snø opp på. Greit binding til skare og ingen sjiktovergang av betydning observert her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5cm kramsnø ved 500moh

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket myk Tørr Nysnø er våt/fuktig opp til ca. 600moh. Tørr men svært vind preget ovenfor.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø samle seg i NØ vendt leheng

Vær

Snø 10 m/s fra SV ↗ Snøbyger under formiddag (regn opptil ca.250moh). Sterk vind fra SV. Det har ikke kommet så mye nedbør som det var snakk om. Det tilsvarer bare 5-6mm her på obsplass siste døgn

ObsID: 225938

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 08:42

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 5 °C Øra (0moh) kl 08:43

ObsID: 225827

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 07:53

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225820

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org