Snøskredvarsel for Ofoten fredag 27.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, for eksempel bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind de siste dagene har allerede flyttet på mesteparten av nysnøen fra tidligere i uken, men påfyll av nysnø og sterk vind vil danne ferske lag med fokksnø i leområder i høyden. Mest utsatt er de deler av regionen som får mest nedbør. Det er observert kantkorn i det gamle snødekket, men disse lagene virker til å være vanskelig å påvirke de fleste steder. Husk likevel at det kan være lett å påvirke lagene der snødekket er tynt.
I høyden bærer snøoverflaten tydelig preg av sterk vind fra sørvest de siste dagene. Snøen er generelt vindpakket hard med enkelte lommer av mykere fokksnø. Etter mildværet denne uka er snøen fuktig under 400 moh.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i nærheten av gammelt skarelag, men det er knyttet usikkerhet til hvor potent laget er. Observasjoner tyder på at det enten skal stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred på dette laget, eller at det ikke er nok overliggende snø til å danne skred der snødekket er tynnere.
På Bjørnfjell meldes det torsdag om store skavler dannet etter kraftig vind fra sørvest de siste dagene.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere om kvelden. Roligere vindforhold midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 12:19

114 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Det snoge!

Snødekke

Ikke snøfokk Meget våt Det har tint mye snø i lavlandet de siste dagene, men det er likevel fortsatt mye igjen.

Vær

Snø 0,7 °C 100% skyer Der har vært litt av og på med snøvær i dag. Kommer store snøfiller dalende ned nå.

ObsID: 225905

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 11:56

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet og mer i vente. Økende skredfare neste døgn: Pga. Mer snø.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø 5 °C Øse (200moh) kl 11:56 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 225891

Ofoten / Narvik

Snø

27.03.2020 kl. 11:00

601 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Helt avblåst på utsatt område
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fuktig skare fra 23-24.03 med ca. 25cm vind pakket snø opp på. Greit binding til skare og ingen sjiktovergang av betydning observert her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 5cm kramsnø ved 500moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø samle seg i NØ vendt leheng

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket myk Tørr Nysnø er våt/fuktig opp til ca. 600moh. Tørr men svært vind preget ovenfor.

Vær

Snø 10 m/s fra SV ↗ Snøbyger under formiddag (regn opptil ca.250moh). Sterk vind fra SV. Det har ikke kommet så mye nedbør som det var snakk om. Det tilsvarer bare 5-6mm her på obsplass siste døgn

ObsID: 225938

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 08:42

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 5 °C Øra (0moh) kl 08:43

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 225827

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 07:53

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225820

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 15:03

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 4 °C Hilleshamn (0moh) kl 15:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 225748

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 12:27

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 8 °C Øra (0moh) kl 12:27

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 225702

Ofoten / Narvik

Snø

26.03.2020 kl. 10:44

543 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fokksnø samle seg inn i NØ vendt leheng ovenfor skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 540moh i ØSØ vendt leheng med over gjennomsnittelig mye snø. HS280
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Der hvor snødekke er tynn (<80cm) ble="" det="" observert="" tydelig="" kantkorn="" under="" skarelag,="" men="" i="" slik="" område="" er="" det="" ikke="" nok="" overliggende="" snø="" for="" å="" utgjør="" et="" skredproblem="" av="" betydelig="" utbredelse="">
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tyedlig vindpreget snø overflate etter hardt vind fra SV siste dagene. Overflate er generelt hardt vindpakket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skavler dannet av vestlig vind er større enn jeg har noen gang sett på dette plass.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens obstur gir inntrykk av at vi er i grenseland mellom FG2 og 3. Direkt observasjoner av snødekke tyder på FG2, og at problem med fokksnø har ikke tilskrekkelig utbredelse for å tilsi FG3. Mens observasjoner fra avstand tyder på at det er betydelig vindtransportering inn i noen NØ vendt leheng. Stabilitetstester tyder på god bruddforplantnings potensial i det svaklag med nedføyket DF krystaller. Det har kommet mye mindre nedbør de siste dagene enn hva som var varslet. Det virker som det kan være er en del usikkerhet tilknyttet nedbørsmengde de neste dagene. Skredfare de neste dagene er avhengig av nedbørsmengde og vind. Kommer det 10mm per dag i forbindelse med stiv kuling, så vil skredfaren øker..... Uten dette nedbør blir det neppe noe stor forandring.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

3 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Grense mellom fuktig og tørr snø er rundt 400-500moh. Snøoverflate bær tydelig preg av sterk vind under de siste dagene, og er generelt hardt vindpakket, med bare 1-2cm ski penetrasjon. Dagens obstur foregikk i et område som hadde bare små isolert lomme med mykere fokksnø. . . . . . . . . Der hvor snødekke er tynn (<80cm) ble det observert tydelig kantkorn under skarelag, men i slik område er det ikke nok overliggende snø for å utgjør et skredproblem av betydelig utbredelse. Det ble ellers ikke observert noe relevant for kantkorn problem på dagens obstur.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Fortsatt en stor del usikkerhet tilknyttet dette problem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra V → 80% skyer Idag, som de siste dagene, er det sterk vind fra SV i hele region (spesielt fra skoggrensen og oppover). Siste nedbør av betydning komm under natt til onsdag og tidlig onsdag morgen. Det er relativ mildt (som det har vært de siste 3 dager) med nullisoterm rundt 600moh

Tester

ECTP13@33cm

CTM11@33cmQ2 x2 test med samme resultat

Snøprofil

32 cm 1F RGwp, 4 cm 4F DF, 3 cm 4F+ DF, 1 cm P MFcr Fra 23-24.03, 17 cm 1F- RG, 43 cm 1F+ RG 0 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde i SØ vendte leheng med HS280 (over gjennomsnittlig snødybde) for å se på fokksnø problemet

ObsID: 225696

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 08:53

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Vær

Sludd 1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:53

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 225646

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 07:40

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225638

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 05:26

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 05:26 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 225607

Ofoten / Narvik

Snø

25.03.2020 kl. 18:06

510 moh

KRPE (Ukjent)

Tester

ECTN3@12cmQ3 Nedføyket lag med nysnø

ObsID: 225595

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2020 kl. 13:43

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

25. mar 13:56 (+01:00) - 24. mar 13:56 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 225565

Ofoten / Narvik

Snø

25.03.2020 kl. 13:00

820 moh

Markus (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snø opptil rundt tregrensen så tørt lenger opp. Rundt 10-15cm myk snø. Mer i leheng mot N/NE, avblåst til skare enkelte steder.

Vær

fra SV ↗

ObsID: 225572

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2020 kl. 12:28

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 225545

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2020 kl. 11:24

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Sludd 2 °C Skellevikskare (300moh) kl 11:24

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn og mye sny. EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigende temperatur .

Skredaktivitet

25. mar 11:28 (+01:00) - 24. mar 11:28 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 225535

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2020 kl. 09:42

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bratli (300moh) kl 09:43

ObsID: 225510

Ofoten / Narvik

Snø

25.03.2020 kl. 07:52

39 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Annet Fuktig Nedbør gikk over til snø under natt til onsdag. En god del regn på dette høyde siste døgn, og snø fra ca. 300moh igår. sterk vind igår

ObsID: 225484

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2020 kl. 06:00

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn og plussgrader . Økende skredfare neste døgn: Regn og plussgrader.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Strætelia (0moh) kl 06:00

ObsID: 225466

Ofoten / Narvik

Snø

24.03.2020 kl. 18:22

634 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Moderat til kraftig snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh Fuktig Vinden har herja med nysnøen som har kommet siste døgnet og det er tydelig ansamling av fokksnø i leområder.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer Null grader på 650 moh. Sterk vind

ObsID: 225434

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 11:04

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 6 °C Øra (0moh) kl 11:04

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 225384

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 09:29

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

24. mar 09:36 (+01:00) - 23. mar 09:36 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 225360

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 09:21

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 225358

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 08:58

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skjelleviks (300moh) kl 08:59

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 225355

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 08:54

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skoglund -øse (200moh) kl 08:55 5 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 225354

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2020 kl. 08:49

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varmegrader og regn. Økende skredfare neste døgn: Varmegrader og regn .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 5 °C Strætelia (0moh) kl 08:49

ObsID: 225350

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org