Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 04.06.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

03.06.2019 kl. 06:32

1285 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca 650moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 550 moh Annet Fuktig fuktig nysnø fra 700-800moh. På 1400moh er det kommet 30cm faktisk! Med solinnstråling har det vært en del naturlige utløst våteløssnøskred opp til str.2,5 i brattheng. Litt flakdannelse i nysnø og noen svaklag med nedsnødd sprøhagl 15-30cm fra overflate (men dette problem forventes å stabilisere seg relativ raskt med gunstig temperatur). Snø grense er ca. 550moh.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 20% skyer Oppholdsvær idag etter nedbør igår (som snø ovenfor 700-800moh)

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh Med solinnstråling har det vært en del naturlige utløst våteløssnøskred opp til str.2,5 i brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere våteløssnøskred i bratt solvendt terreng- noen opp til str.2,5

ObsID: 196108

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org