Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 29.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og nedbør kombinert med lavere temperatur utover kvelden fører til at det i høyfjellet kan dannes ferske nysnøflak i leheng mot øst. Omfanget av disse vil avhenge av både nedbørmengde og vindstyrke, men i områdene høyt til fjells som får mest nedbør kan skredfaren øke. Vær fortsatt oppmerksom på at det kan gå noen, våte løssnøskred under mildværsgrensa. Vær også oppmerksom på glideskred.
Overflaten er smelteomvandlet til topps etter en periode med varmt vær. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteomvandlet snø og er uten kritiske lagdelinger. Det kan høyt til fjells fortsatt finnes enkelte skarelag igjen i snødekket, men snøen virker generelt å drenere smeltevannet godt. Snøgrensa ligger på 300-400 moh.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør fra om ettermiddagen. Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snø

26.05.2019 kl. 19:24

809 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  MOL
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Læigastind. Tatt fra ca. 800moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Tatt fra ca. 800moh På vassdalsfjellet. Gressvannet synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 800moh på Vassdalsfjellet. Vesttoppen på Vassdalsfjellet til høyre i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Profil fra nordvendt helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Smelteomvandlet snø fra profilen.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket oppfattes som i stor grad smelteomvandlet og homogent. Den sterke avsmeltingen siste tiden grunnet høye temperaturer og sterk sol, har roet noe ned siste dagene når det skyet over og har blitt litt kaldere. Oppfattes som stabile forhold og liten skredfare. Klar himmel og sol i morgen kan gi litt økt avsmelting ogg muligens noe økt potensial for våte løssnøskred i solsider, men vurderer at skredfaren vil holdes på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Våt Det varme været siste uken har smeltet mye av snøen og grensen på sammenhengende snø går nå på ca. 300-400moh.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s 90% skyer Vindstille, overskyet vær i dag. Ingen nedbør.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F MF 3 mm/0 mm W, 40 cm P MFcl 2 mm/0 mm M-W, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 52 cm P MFcl 3 mm/0 mm M-W I all hovedsak er snøen i profilen homogen og består av smelteomvandlet snø. Det er et islag ca. midt i profilen og noen utydelig rester av skarelag mot bunne (disse er så oppspist at de ikke er tegnet inn). Mot bunne er det et solid islag av uviss tykkelse.

ObsID: 195678

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2019 kl. 12:13

951 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par skavlbrudd - umulig å si eksakt nårtid det gikk ila. siste uke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lite snø under skoggrensen (500moh). Men fortsatt greit skiføre ovenfor det. Bilde tatt på 650moh, viser N vendt fjellside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lite snø under skoggrensen (500moh). Men fortsatt greit skiføre ovenfor det. Bilde tatt på 850moh i SØ retning
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Masse snø igjen i høyden: bilde tatt på 930moh, viser N vendt terreng

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold i fjellet. Nattefrost på høyfjellet de siste dagene har hatt en gunstig effekt på snøstabilitet. Snødekke er uten farlig lagdeling og det er generelt kun små våt løssnøskred i brattheng som kan være problematisk- kalde temperatur, lite direkt solinnstråling og dannelse av skare gjør at dette problem er mindre relevant idag. Ingen stor endringer forventes under de kommende dager. Ved mildvær høyt til fjells og sterk solinnstråling vil problem med våt løssnøskred bli mer relevant, men trolig ikke nok til å går opp til FG2

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Skare Lite snø under skoggrensen (500moh). Men fortsatt greit skiføre ovenfor det. Snøoverflate består av våt smelteformer opp til 800moh, ovenfor dette høyde er det tynn MFcr. Snødekke er smelteomvandlet til bakken og er uten farlig lagdeling.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 75% skyer Høyt skydekke og begrenset solinnstråling. Nattefrost ovenfor ca. 600moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). Naturlig utløst N. Over 1000 moh Et par skavlbrudd - umulig å si eksakt nårtid det gikk ila. siste uke

ObsID: 195675

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org