Snøskredvarsel for Ofoten fredag 17.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Framleis høge temperaturar kan føre til naturleg utløyste skred i snøen som kom i helga og tidlegare i veka. I sørvendte fjellsider vil også sola varme snødekket. Skred kan løysne både som våte laussnøskred og som flakskred i overgong mellom gammal snø og snøen som har kome siste veka. Mest utsatt er dei områda der det har blitt pålagra fokksnø siste veka.
I snøoverflata i fjellet finn ein no fokksnø etter bygevær frå NV i helga kombinert med tidvis kraftig vind. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteomvandla snø. Snøgrensa ligg på ca 250 moh.
Det gamle snødekket under fokksnøen frå siste veke er gjennomfukta og utan kritske lagdelingar.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.
Lettere skydekke om formiddagen. Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Inversjon gir plussgrader til fjelltopp utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

17.05.2019 kl. 13:01

1667 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fuktig snø her på 1689 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Fuktig Var litt tørrsnø og lett snøfokk over 1450 moh der sola ikke hadde tatt. Fuktig snø i sola på obspunkt.

ObsID: 194899

Ofoten / NARVIK

Snø

17.05.2019 kl. 11:40

1248 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skred som er kanskje to dager gammelt. Har sett og hørt flere løssnøskred i dag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 10% skyer Varmt!

Skredaktivitet

17. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Sørvendt side

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

ObsID: 194893

Ofoten / NARVIK

Snø

17.05.2019 kl. 09:40

962 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torjekosmo

Notater

Nylig registrert slredhendelse justeres til størrelse 2.

ObsID: 194867

Ofoten / NARVIK

Snø

17.05.2019 kl. 09:25

1540 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torjekosmo

Skredhendelse

17. mai 09:20 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Personutløst N-vendt Opphopning av vann i/over lag i snødekket 10 cm høy bruddkant I renne eller forsenkning Skikjører tatt i skred, men kom seg ut av det på egen hånd uten større konsekvenser.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Topptur

ObsID: 194861

Ofoten / NARVIK

Snø

16.05.2019 kl. 10:20

750 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 730moh i Ø vendt heng. HS145. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 18cm fuktig RG opp på smelteomvandlet gammel snødekke @700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Litt (ca. 5cm) våt finkornet snø opp på gammel snødekk på 580moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overskyet og mildt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Tror ikke dagens nedbør og temperatur er nok til å gir den grad av smelting og fritt vann som ville føre til naturlig utløst våteflak skred (muligens imorgen med høyere temperatur og sterkere solinnstråling)

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger kompakt fokksnø (fra helgen) opp på smelteomvandlet og homogent snødekke. Dette fokksnø virker å har god binding til det gamle overflate og har fått flere dager med gunstig temperatur for å stabiliserer seg ytterligere. Fokksnøen er våt/smeltet bort opp til 700moh, og derfra fuktig opp til ca. 1000moh. (observasjoner fra igår på Spanstind @1400moh viser at fokksnø er også uten farlig lagdeling høyere til fjells). Problem med naturlig utløst våteflak skred virker lite sannsynlig idag med tankte på lite nedbør og ikke spesielt mildt temperatur idag (ihvertfall ikke særlig mye mildere enn det var igår). Varmere temperatur og mye sol innstråling imorgen vil kunne øke faren for naturlig utløst våteflak.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Yr 1,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mildværsgrensen er ca. 1000moh. litt nedbør under natt til tirsdag (ca. 1-2mm), som regn opp til ca. 900moh

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 300 moh Annet Fuktig Snøgrensen er ca. 250moh, på dette høyde er det bare våt smelteomvandlet snø. Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet litt (5-10cm) våte nysnø (fra 12.05), her er det godt binding mellom nysnø og gammel. Høyere til fjells er det fuktig nysnøen med størst innsamling i Ø vendt heng. (dette nysnø er troligen fortsatt tørr ovenfor 1000moh per nå).

Snøprofil

18 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 105 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V

ObsID: 194821

Ofoten / NARVIK

Snø

15.05.2019 kl. 18:22

903 moh

Hakon@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hakon@nortind

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra V →

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 250 moh Vindpakket myk Fuktig Fokksnøen er seig og virker å ha bindet seg godt. Lite tilgjengelig for transport opp mot 1000moh iallfall

ObsID: 194724

Ofoten / NARVIK

Snø

14.05.2019 kl. 16:21

1002 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tørt snødekke her

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 90% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 194682

Ofoten / NARVIK

Snø

14.05.2019 kl. 15:33

647 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Fuktig snødekke opp til 800 moh

ObsID: 194683

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org