Snøskredvarsel for Ofoten søndag 12.05.2019

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren øker i takt med nedbøren. Våte skred ventes i lavlandet, mens i høyfjellet kan det legge seg ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag vil et lavtrykk legge seg over Nord-Finland og vil sannsynligvis gi vinterlige forhold i høyfjellet. Det ventes stor pålagring av nysnø og vinden blir kraftig. I lavlandet kan det gå noen våte skred.
Snøoverflaten består at smelteformer etter lengre tid med milde forhold. Skiføret er godt og fast. Snøgrensen begynner å trekke seg oppover.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de tre siste døgn.
Snødekket er isotermt, altså uten tørre lagdelinger til min. 1500 moh.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til søndag.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

11.05.2019 kl. 09:47

746 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke isoterm og homogent. Ingen farlig lagdeling observert. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Våt løssnø Meget våt Snødekke isoterm og homogent. Ingen farlig lagdeling observert. Med tanke på vær som har vært så tror jeg kantkorn som var tidligere observert er ødelagt helt til toppen av regionens høyeste fjell (men har ikke obs for å bekrefte det)

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Mildt. Lite/ubetydelig mengde nedbør under natt til lørdag.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold. Snødekke er smelteomvandlet og isoterm. Mye nedbør imorgen vil kunne skaper et problem med fokksnø høyt tilfjells der hvor nedbør kommer som snø. Synes følgende setning fra snødekke historikk er forvirrende/ misvisende: «I høyfjellet er det gamle kantkornlaget fortsatt tilstede i snødekket, men trolig lite problematisk.«. . . Basert på min egne observasjoner fra opptil 1000moh og data fra værstasjon så tror jeg gamle kantkorn er bort helt opp til ihvertfall 1500moh. (Men dette setning er kanskje basert på noe obs fra naboregion jeg ikke har fått med meg.??.?)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snøprofil

5 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V, 25 cm 1F+ MFpc 0 mm/0 mm V, 45 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 194370

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2019 kl. 17:08

1000 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Litt snøfokk over ryggen på Fagernesfjellet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Det legger seg litt fokksnø i nordvendte sider

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 194202

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org