Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 09.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men enkelte steder er det lett å løse ut skred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt stabilt i lavlandet. Noen steder kan det de siste dagene ha samlet seg tørrsnø nok til å danne flak. Trolig mest over 1000 moh, men i skyggesider kan det finnes noe lavere. Vær varsom i utsatt terreng, det har vært igjenfrysing og snøoverflaten kan være hard. Ferdsel kan være krevende. Det er observert glidesprekker i noen fjellsider, og enkelte glideskred kan ikke utelukkes.
Det er generelt lite snø i lavlandet nå og snøgrensen ligger mange steder 200-300 moh. I sørsidene har det også smeltet mye snø. I høyfjellet er det fortsatt lagdelinger i det gamle snødekket og de siste dagene er det komme noe påfyll av nysnø.
I høyfjellet det gamle kantkorn laget fortsatt tilstede i snødekket, men trolig lite problematisk.
Det er ikke registrert skredaktivitet i regionen de siste tre døgn.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2019 kl. 17:08

1000 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Litt snøfokk over ryggen på Fagernesfjellet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Det legger seg litt fokksnø i nordvendte sider

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 194202

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2019 kl. 17:20

906 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 550moh i NV vendt side. Litt (ca. 2-3cm) opp på gammel smelteomvandlet .
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 900moh i N vendt fjellside. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F+/4F DF 0 mm/0 mm D-M, 75 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm W -1,5 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 800 moh Dette problem ble ikke observert på dagens obstur, men er kanskje mer relevant andre steder i varslingsregion som har fått større mengde nysnø og/eller sterke vind under dagen.

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

4 cm nysnø Fuktig God binding mellom nysnø og gammel. Ingen stor ansamling observert i leheng og heller ingen sjiktovergang inn i nysnøen. Det lille snø som kom i dag har, med andre ord, ikke påvirket skredfare .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold i fjell for tiden. Det gamle snødekke er smelteomvandlet, isoterm og homogent til bakken. Ovenfor dette ligger det litt nysnø som virket å har bundet seg bra til det gamle overflate. Mellom 300moh (nysnø grensen) og 900moh er nysnøen fuktig, men byr på artig skiføre likevel. Ovenfor dette høyde er nysnøen noe tørrere og er dermed tilgjengelig for vind transport. Det ble ikke observert noen faretegn eller fokksnø ansamling på dagens obstur, men det er mulig at problemen er mer fremtredende andre steder i regionen Ingen stor endring forventes under de nærmeste dagene. Men hvis solen titter frem imorgen ettermiddag blir det nok sannsynlig at det kommer noen naturlig utløst str. 1 løssnø skred i brattheng der hvor nysnøen blir varmet opp for første gang. Varslet faregrad er riktig

Notater

annen obs fra samme tur: https://www.regobs.no/Registration/194091

ObsID: 194095

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2019 kl. 16:23

574 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Litt nysnø fra nedbør idag- ca. 2cm kram og fuktig på obssted.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling på V vendt fjellside i kystnærstrøk. Bilde tatt på 570moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 100% skyer Litt nedbør under dagen, men veldig lite: <2mm. Frysepunktet er ca. 600moh i kystnærstrøk.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Annet Fuktig Litt nysnø fra nedbør idag- ca. 2cm kram og fuktig på obssted.

ObsID: 194091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org