Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 07.05.2019

1
Liten
Publisert:

Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Over ca 1100 moh forventes det enkelte lommer med ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedproblemet nå er temperaturstigning og solinnnstråling som vil svekke bindingene i snødekket. Oppvarmingen kan medføre en kortvarig skredsyklus iløpet av dagen. Faren er størst om ettermiddagen, og solvendte heng vil være ekstra utsatte. Våte skred vil kunne gå naturlig, men også utløses av skiløpere. Utvis stor varsomhet når dagen er på sitt varmeste. Vind vil legge opp ferske nysnøflak i områder med løs snø tilgjengelig for transport, men utbredelsen er trolig begrenset. Etterhvert vil mildværet få en stabiliserende effekt på ferske og gamle nysnøflak. Det er observert glidesprekker i noen fjellsider, og enkelte glideskred kan ikke utelukkes.
Siste del av april var snødekket vått og fuktig helt til fjelltopphøyde på grunn av mye sol og plussgrader. Kjøligere vær den siste tiden gjør at den gamle snøpakken er igjenfrosset og framstår som stabil. Enkelte steder kom det inntil 20 cm nysnø iløpet av fredag og lørdag, mest rundt Narvik og indre deler av regionen. Under 300 - 500 moh er det generelt lite snø, og det som har kommet de siste par dagene smelter raskt vekk. I solvendt terreng er det bart mange steder.
Fra slutten av februar har vi hatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig ødelagt de fleste steder. I nord- og østvendte heng og i høyden på steder med tykt snødekke kan det fortsatt ligge intakt.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste 3 døgn.
Mandag var det sol fra klar himmel i hele regionen. Det er observert 5-10 cm tørr løssnø i Fagernesfjellet i Narvik, og det er verdt å merke seg at nysnøen kan skjule oppstikkende stein og andre bare formasjoner inntil sola får tak.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / EVENES

Snø

05.05.2019 kl. 17:43

298 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  I skyggen er sneen som var våt når solen sto på nå frosset og hard.

Snødekke

ObsID: 193824

Ofoten / EVENES

Snø

05.05.2019 kl. 17:06

679 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Veldig kram sne.

Snødekke

ObsID: 193823

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2019 kl. 11:30

719 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tørr ubunden snø på N vendt fjellside også. (ca. 15cm i gjennomsnit opp på skare)

Snødekke

ObsID: 193775

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2019 kl. 11:17

934 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke på 940moh. S vendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold. Det ble ikke observert tegn til flakdannelse i nysnø fra de siste dagene- det er fremdeles tørr, lett og ubundet... Dette nysnøen ligger opp på hardt tykk skare av gjenfrosne smelteomvandlet snø. Lengst ned i snødekket er det våt og løs. Sterk sol innstråling utover dagen vil kunne fører til naturlig utløst løssnø skred i brattheng, men disse blir neppe >str.1. På sikt forventes en stabiliserende trend iforbindelse med sol på dag etterfulgt av nattefrost. Stigende temperatur på tirsdag blir nok å føre til smelteomvandling av nysnø og det blir deretter tilbake til vår forhold <900moh. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ferske skred noen str.1 tørr løssnø skred- ikke særlig bekymringsful (disse er egentlig mest tegn på at det er lite flakdannelse i nysnøen)

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV En god del str.1 tørr løssnø skred observert på dagens obstur og fra veien igår kveld.

Snøprofil

10 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm D, 20 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 53 cm 4F+ MFcl 4 mm/0 mm W -4,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 193771

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2019 kl. 10:20

743 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra før helgen er fortsatt løs og tørr på obssted. Ca. 10cm her. Det ligger opp på et solid MFcr
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra før helgen er fortsatt løs og tørr på obssted. Ca. 10cm her. Det ligger opp på et solid MFcr
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling på V vendt fjellside. Bilde tatt på 600moh (toppen er 1000moh).

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø fra før helgen er fortsatt løs og tørr på obssted. Ca. 10cm her. Det ligger opp på et solid MFcr. Nysnø virker relativ jevn fordelt på dette sted- skjuler en del stein og barmarks område.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Oppholdsvær idag etter nattefrost til havnivå. Sterk sol innstråling men kald luft temp. Litt nysnø fra bygevær de siste dagene.

ObsID: 193764

Ofoten / EVENES

Snø

05.05.2019 kl. 08:17

476 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  15-20 cm ubunden tørrsne

Snødekke

ObsID: 193813

Ofoten / EVENES

Snø

05.05.2019 kl. 07:15

25 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Tørr ubunden sne, ca 5-10 cm

Snødekke

ObsID: 193812

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org