Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 16.02.2019

4
Stor
Publisert:

Stort snøfall ventes i deler av regionen. Hold deg som skiløper/ skuterkjører unna alt skredterreng. Noe infrastruktur kan være utsatte.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor lørdag på grunn av lokalt store nedbørmengder og kraftig vind. Der hvor det kommer mest snø, bør man nå følge godt med på situasjonen. Over 400 moh, der hvor nedbøren kommer som snø, og særlig over 700 moh hvor det har vært kaldt gjennom siste periode med nedbør, vil det danne seg mange og store nysnøflak og hardere fokksnøflak i østlige leheng. En del naturlig utløste store skred ventes her. Der hvor det er plussgrader og særlig der det kommer regn, under ca 400 moh, venter vi naturlig utløste løssnøskred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket
Fredag ga oss en liten pause mellom lavtrykkene. Litt kaldere temperaturer, mindre nedbør og vind stabiliserer snødekket som ellers i stor grad er preget av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke. De vurderes dessuten til å være ødelagt i lavlandet, under 500moh, hvor det har vært mildt siste dagene.
Det er meldt noe skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som har vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
16 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 80 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 17:29

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Strætelia (0moh) kl 10:32

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Skred Stenkt vei. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 181429

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 17:29

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 181500

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 16:19

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Henrikneset (300moh) kl 16:19 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø og værforhold . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181418

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 15:36

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene og regn på snø .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

16. feb 15:46 - 15. feb 15:46 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Antydning til sprekkdannelse og flakskred

ObsID: 181416

Ofoten / NARVIK

Snø

16.02.2019 kl. 10:30

574 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Kantkorn intakt ca. 70cm fra overflate her på 570moh I kystnærstrøk. . Beklager dårlig bilde kvalitet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Opphopning av vann rundt gammel skarelag ca. 40cm fra overflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C 20 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mildere temperatur tidlig på formiddag enn hva som var meldt. Nå er temperatuen synkende, men vind er fortsatt veldig sterk

Skredfarevurdering

4 Stor Lavtrykk over Nordland gir mye nedbør, mildt temperaturer og sterk vind. Dette kombinasjon danner svært ustabil forhold i fjellet. Det er flere typer av skredproblem å ta høyde for, beroende på hvor høyt man befinne seg på fjellet. . . . . I lavlandet (<500moh) er naturlig utløst våt skred sannsynlig. På høyfjellet (>500moh) er naturlig utløst tørr fokksnøflak sannsynlig. Ferdsel i skredterreng eller utløpsområde frarådes på det sterkeste idag. Hvis man skal se et fordel med dagens uvær så er det at vedvarende svaklag som har tidligere blitt observert rundt skarelag blir nå ødelagt under ca. 500moh. Ovenfor for dette høyde blir det trolig ennå vanskeligere å påvirker nå smelteomvandlet snø som ligger ovenpå det fryse fast.. Problem med våt skred er relativ kortvarig. Ovenfor 600moh, hvor temperaturen holde seg <0 grader vil ustabil fokksnøflak være hovedproblem i dagene fremover. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 300 moh

Snødekke

130 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig og kompakt fokksnø opp på våt/meget våt smelteomvandlet. Opphopning av vann rundt gammel skarelag ca. 40cm fra overflate. Kantkorn intakt ca. 70cm fra overflate her på 570moh I kystnærstrøk. . . Mye vindtransportering på gang!!

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor variasjon temperatur og nedbørsmengde i varslingsregion. Men under ca. 600moh har det siste døgn kommet mye nedbør som regn. I lav liggende område er snødekke gjennomfuktet mens rundt skoggrensen er det opphoping av vann rundt skarelag 40cm fra overflate.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra flere himmelretning (men hovedsakelig fra SV sektor). Og nedbør som snø ovenfor 300moh her på Litletind gir stor innsamling av fersk fokksnøflak

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Svært begrenset sikt.

Snøprofil

7 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 32 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm W, 3 cm 4F MFsl 0 mm/0 mm S, 27 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 60 cm 1F+ MFpc 0 mm/0 mm

ObsID: 181371

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 10:02

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Henrikneset (200moh) kl 10:03 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181353

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 09:50

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Beisfjorden (0moh) kl 09:50

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet fra før. Ikke mulig å vurdere pga tåke i dag . FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellet. Vært mildt flere døgn nå, tror ikke det vil rase nå.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181348

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 09:40

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Snøforholdene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Ingen ny aktivitet

ObsID: 181345

Ofoten / NARVIK

Snø

16.02.2019 kl. 09:03

318 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye vind de siste dagene!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekket her på 320moh er smelteomvandlet til bakken og helt isoterm. Foot penetration: 50cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 240moh- mye regn siste døgn
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteomvandlet til bakken. Minner om potetmos

Vær

Snø 1 °C Snøgrense ca. 250moh her på obs sted/tidspunkt.

Snødekke

65 cm totalt 1 cm nysnø Annet Snødekket her på 320moh er smelteomvandlet til bakken og helt isoterm. Foot penetration: 50cm

ObsID: 181336

Ofoten / NARVIK

Snø

16.02.2019 kl. 08:21

18 moh

Kaj@obskorps (****)

Vær

Regn 5 °C Mildere enn hva som var varslet idag. Kl.8 er det 5+ grader ved havnivå i Narvik og kraftig regn

Faretegn

Mye vann i snøen Regn på snø høyt til fjells (700moh?)

ObsID: 181324

Ofoten / TJELDSUND

Snø

16.02.2019 kl. 05:49

841 moh

Snowman (Ukjent)

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 800 moh

ObsID: 181825

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 15:58

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Bjerkvik (100moh) kl 15:59

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 181261

Ofoten / NARVIK

Snø

15.02.2019 kl. 15:18

125 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C 100% skyer En kort pause fra uvær- idag er frysepunktet på ca. 100moh. Litt snøbyger under ettermiddag, men lite akkumulert nysnø

Snødekke

1 cm nysnø Ca. 1cm nysnø opp på våt/meget våt smelteomvandlet snødekke fra gårdagens mildvær og regn på snø

ObsID: 181255

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 14:40

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Beisfjorden (0moh) kl 14:40 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 181247

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 14:21

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Henrikneset (200moh) kl 14:21 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og regn på snø . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 181241

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 13:58

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 13:58 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og regn på snø . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Skred har kommet og stoppet i bratthengene .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Ingen ny aktivitet, noen gamle skred

ObsID: 181230

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 09:52

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Regn 5 °C Henrikneset (400moh) kl 09:52 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og regn på snø . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 181228

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 09:14

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 181104

Ofoten / HAMARØY

Snø

14.02.2019 kl. 15:10

67 moh

Knut (Ukjent)

Vær

Regn

Faretegn

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 180990

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 12:47

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Beisfjorden (0moh) kl 12:47 10 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet, men mildvær og regn nå.. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellet. Tror ikke det vil komme ras her.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 180962

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 12:21

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn på snø . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredaktivitet

14. feb 12:26 - 13. feb 12:26 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 180954

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 11:42

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Henrikneset/Brattlia (300moh) kl 11:43 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Snømengder .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

14. feb 11:51 - 13. feb 11:51 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 180941

Ofoten / NARVIK

Snø

14.02.2019 kl. 11:22

35 moh

jegu@NVE (*****)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Nå kl 11:30 slo det om til regn her i Narvik

ObsID: 180933

Ofoten / NARVIK

Snø

14.02.2019 kl. 11:10

536 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NNV vendt leheng på 550moh. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i Ø retning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i S retning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 1 °C 20 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt og stigende temperatur. Mye nedbør siste 12 timer, først som snø men etterhvert som regn. Kl.11 er snøgrense på ca. 500-600moh og på vei oppover.

Tester

ECTP5@20cm

Skredfarevurdering

4 Stor På observasjons tidspunkt og sted var det i grenseland mellom FG3-4. Men med stigende temperatur, mer nedbør og fortsatt sterk vind utover dagen forventes det økt fare for naturlig utløst skred utover dagen. Snødekket er nå utsatt for stor endring over kort tid, med økende belastning (i form av nedbør og vindtransportert av snø ovenfor mildværsgrensen) samtidig som det rask temp. stigning føre til svekkelse i snødekket. Med mer uvær: sterk vind, mye nedbør og relativ mild temperatur utover det neste døgn forventes det at skredfaren vil holde seg på FG4. Utover fredag og lørdag vil temperaturen synke litt mens nedbør og vind fortsette- dette vil nok føre til at skredproblem tilknyttet nedføyket nysnø i høyden blir skredproblem #1. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 600 moh Mye nedbør de siste dagene og sterk vind fra S sektor gir åpenbar innsamling av fokksnø i høyden. I ytre strøk er dette problem tilstede primært høyt til fjells, men lavere temperatur i indrestrøk gjør at dette problem kan finnes på lavere høyde også

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh På observasjons tidspunkt og sted var øvre grensen for dette problem ca. 600moh, men med økende temperaturer er det på vei oppover fjellsiden

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Våt

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Nedbør som regn. Kl.11 er det regn opp til ca. 450moh- men med stigende temperatur er det på vei oppover fjellsidene

Fersk vindtransportert snø Sterk vind (>20m/s fra S) ovenfor skoggrensen gir fersk innsamling av fokksnø på snaufjellet.

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Fra -1 til 5+ i Narvik sentrum de siste 10 timer

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Svært begrenset sikt pga. uvær. (det har sannsynligvis vært det del naturlig utløst skred nå på formiddag- men jeg klarte ikke ser de...)

Snøprofil

20 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm W, 50 cm 4F/1F DFbk 0 mm/0 mm D-M, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 140 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm probed 1 test knyttet til snøprofilen 245cm snødekke ved profil sted. gravde bare til 120cm fra overflate.

ObsID: 180960

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 10:26

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Vær

Regn 0 °C Skjellesvikskaret (200moh) kl 10:29 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder i form av regn . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 180920

Ofoten / NARVIK

Snø

13.02.2019 kl. 17:23

367 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Vindpåvirket snø et godt stykke under skoggrensa. Tatt på 350 moh, men vindpåvirket snø et godt stykke nedenfor dette nivået og

Snødekke

Vindpakket myk

Notater

Det mildner, rundt 0 nå. Lavt skydekke

ObsID: 180794

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 15:55

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -2 °C Beisfjorden (0moh) kl 15:56 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind siste tiden. Forventes mye nedbør og varmegrader neste døgn . FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye vind siste tid. Forventes mye nedbør og varmegrader neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 180784

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org