Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1200 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1200 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-13 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Lavtrykk følger Vestfjorden og Ofotfjorden innover. Vindretning og -styrke kan variere en god del.

For oppdatert værvarsel se yr.no
42 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest om formiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / HAMARØY

Snø

14.02.2019 kl. 15:10

67 moh

Knut (Ukjent)

Vær

Regn

Faretegn

Mye vann i snøen

Rask temperaturstigning

ObsID: 180990

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 12:47

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet, men mildvær og regn nå.. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellet. Tror ikke det vil komme ras her.

Vær

Regn 2 °C Beisfjorden (0moh) kl 12:47 10 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 180962

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 12:21

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn på snø . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredaktivitet

14. feb 12:26 - 13. feb 12:26 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 180954

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 11:42

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Snømengder .

Vær

Regn 3 °C Henrikneset/Brattlia (300moh) kl 11:43 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

14. feb 11:51 - 13. feb 11:51 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 180941

Ofoten / NARVIK

Snø

14.02.2019 kl. 11:22

35 moh

jegu@NVE (*****)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Nå kl 11:30 slo det om til regn her i Narvik

ObsID: 180933

Ofoten / NARVIK

Snø

14.02.2019 kl. 11:10

536 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i NNV vendt leheng på 550moh. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i Ø retning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i S retning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 600 moh Mye nedbør de siste dagene og sterk vind fra S sektor gir åpenbar innsamling av fokksnø i høyden. I ytre strøk er dette problem tilstede primært høyt til fjells, men lavere temperatur i indrestrøk gjør at dette problem kan finnes på lavere høyde også

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh På observasjons tidspunkt og sted var øvre grensen for dette problem ca. 600moh, men med økende temperaturer er det på vei oppover fjellsiden

Skredfarevurdering

4 Stor På observasjons tidspunkt og sted var det i grenseland mellom FG3-4. Men med stigende temperatur, mer nedbør og fortsatt sterk vind utover dagen forventes det økt fare for naturlig utløst skred utover dagen. Snødekket er nå utsatt for stor endring over kort tid, med økende belastning (i form av nedbør og vindtransportert av snø ovenfor mildværsgrensen) samtidig som det rask temp. stigning føre til svekkelse i snødekket. Med mer uvær: sterk vind, mye nedbør og relativ mild temperatur utover det neste døgn forventes det at skredfaren vil holde seg på FG4. Utover fredag og lørdag vil temperaturen synke litt mens nedbør og vind fortsette- dette vil nok føre til at skredproblem tilknyttet nedføyket nysnø i høyden blir skredproblem #1. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

20 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm W, 50 cm 4F/1F DFbk 0 mm/0 mm D-M, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 140 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm probed 1 test knyttet til snøprofilen 245cm snødekke ved profil sted. gravde bare til 120cm fra overflate.

Vær

Sludd 1 °C 20 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt og stigende temperatur. Mye nedbør siste 12 timer, først som snø men etterhvert som regn. Kl.11 er snøgrense på ca. 500-600moh og på vei oppover.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Nedbør som regn. Kl.11 er det regn opp til ca. 450moh- men med stigende temperatur er det på vei oppover fjellsidene

Fersk vindtransportert snø Sterk vind (>20m/s fra S) ovenfor skoggrensen gir fersk innsamling av fokksnø på snaufjellet.

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Fra -1 til 5+ i Narvik sentrum de siste 10 timer

Tester

ECTP5@20cm

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Våt

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Svært begrenset sikt pga. uvær. (det har sannsynligvis vært det del naturlig utløst skred nå på formiddag- men jeg klarte ikke ser de...)

ObsID: 180960

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 10:26

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder i form av regn . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Regn 0 °C Skjellesvikskaret (200moh) kl 10:29 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 180920

Ofoten / NARVIK

Snø

13.02.2019 kl. 17:23

367 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Vindpåvirket snø et godt stykke under skoggrensa. Tatt på 350 moh, men vindpåvirket snø et godt stykke nedenfor dette nivået og

Notater

Det mildner, rundt 0 nå. Lavt skydekke

Snødekke

Vindpakket myk

ObsID: 180794

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 15:55

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind siste tiden. Forventes mye nedbør og varmegrader neste døgn . FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye vind siste tid. Forventes mye nedbør og varmegrader neste døgn .

Vær

Ikke nedbør -2 °C Beisfjorden (0moh) kl 15:56 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 180784

Ofoten / NARVIK

Snø

12.02.2019 kl. 16:30

359 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Her i Narvik blåse det primært fra SV, og innsamling av fokksnø i NØ vendt heng.

ObsID: 180589

Ofoten / NARVIK

Snø

11.02.2019 kl. 20:29

507 moh

Arntover (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Arntover

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst flakskred rett over skoggrensen.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Mellom 500 moh og 0 moh

ObsID: 180414

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snø

11.02.2019 kl. 16:30

809 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Tatt på Vassdalsfjellet, i østvendt helning langs toppryggen på ca. 700moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Tatt på ca. 550moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 500 moh ved observasjonstidspunktet var snøen i stor grad ubunden og lite vindpåvirket unntatt langs toppryggen på Vassdalsfjellet. Faregradsvurderingen baserer seg på værmeldingen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ved observasjonstidspunktet fremstår det aller meste av den nye snøen fra siste døgn som ubunden og lite vindpåvirket. Faregraden vil da vurderes til 2. Det skal imidlertid snø mer og blåse opp fra vest i løpet av kvelden. Dette er å vente at vil gjøre at skredfaren vil øke på. Med værutviklingen tilsier at skrefaren vil gå opp i løpet av kvelden og neste døgn. Avhengig av hvor mye snø som kommer og hvor kraftig og langvarig vinden blir, så kan skredfaren gå helt til stor skredfare. Varslet faregrad er riktig Usikker på om vi når helt til faregrad 4. Må komme mer snø og blåse en del og vedvarende for å komme helt dit.

Snøprofil

19 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 50 cm K RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D -7,6 °C @ 70 cm, -8,5 °C @ 60 cm, -9,4 °C @ 50 cm, -9,6 °C @ 40 cm, -9,4 °C @ 30 cm, -9,4 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 10 cm Profil tatt i n-nø vendt heng på 800moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune. Gikk ikke til bakken, nederst er det et tykk og veldig hardt islag.

Vær

-6,5 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Overskyet vær med noen lysninger nå og da. For det meste mer eller mindre vindstille, men blåste opp en del langs toppryggen på Vassdalsfjellet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet mellom 10-15cm snø siste døgnet. For det meste fremstår denne upåvirket og ubunden, men langs toppryggen på Vassdalsfjellet (fra ca. 700moh) var det mer ansamlinger med løs fokksnø som flaker noe, sørlig mot sø. Denne er fortsatt ganske ubunden. Binder ikke særlig bra til gammel snøoverflate.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180405

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 12:31

94 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Snømengder og værforhold .

Vær

Ikke nedbør 0 °C Henrikneset (300moh) kl 12:31 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 180338

Ofoten / NARVIK

Snø

11.02.2019 kl. 11:14

109 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HN5 @100moh kystnærstrøk

Vær

Snø -3 °C 100% skyer Sporadisk snøbyger under søndag. Snøfall under natt til mandag og mandag formiddag. Litt mildere temperatur etter en uke med kald og klar vær.

Snødekke

5 cm nysnø

ObsID: 180313

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 11:00

129 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snømengder og temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Snø -1 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 11:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 180307

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 09:49

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø har fått stabilisert seg over lang tid. Kommet noen cm snø de siste timene.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt mildere og nedbør som snø, men vurderes foreløpig som uforandret faregrad..

Vær

Snø -3 °C Svarthammarn (0moh) kl 09:49 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180275

Ofoten / BALLANGEN

Snø

11.02.2019 kl. 09:23

413 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Frisk bris fra SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180263

Ofoten / Høghompen

Snø

11.02.2019 kl. 09:22

400 moh

kgs (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kgs Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kgs
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåste rabber
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø opp mot skoggrensen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mindre vind og fremdele noe snø på trærne i skogen

Snøprofil

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm Nysnø/fokksnø, 10 cm F FC 0 mm/0 mm Nedføyket nysnø, 20 cm K MFcr/MFsl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F FC/FCxr 0 mm/0 mm, 2 cm K 0 mm/0 mm Islag, 40 cm K MFcr/MFsl 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm -4,1 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -2,6 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tett skydekke og vekslende tåke

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tidvis mye snø i luften

Tester

ECTN12@45cm God Brudd men ingen forplanting

ECTN2@15cm God Kort bruddforplantning

Snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vedvarende svakt lag

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 400 moh Tett snø. Skredproblemet kan øke inntil snøen har stabilisert seg.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180262

Ofoten / BALLANGEN

Snø

11.02.2019 kl. 09:09

390 moh

kgs (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kgs

Snødekke

ObsID: 180257

Ofoten / BALLANGEN

Snø

11.02.2019 kl. 07:43

24 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE

Vær

Snø -2 °C 100% skyer 5 cm nysnø er kommer iløpet av natta.

ObsID: 180242

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org