Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svakt lag i snødekket som enkelte stadar kan påverkast ved stor tilleggslast, td. snøskuter.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finst vedvarande svak lag av kantkorn i snødekket. Både over og under skarelag. Desse laga ligg under harde fokksnøflak og det skal mykje til for å påverke dei. Bindingane innad i fokksnøen er gode.
Snøoverflata i fjellet består stort sett av hard og kompakt fokksnø, og somme stadar er det avblåst ned på skare. Særleg mot S og Ø. I skogen finn ein eit par cm nysnø. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå sør-aust.
Det finst lag av kantkorn både under fokksnø og djupt i snødekket, men desse laga er dekka av hard fokksnø og vanskeleg å påverke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

09.02.2019 kl. 12:21

843 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 800mohi N vendt heng. Kystnærstrøk . . Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vind utsatt område er avblåst til skare fra 10.01
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Svært vindpreget fra skoggrensen og oppover
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye hardt fokksnø på alle aspekt ovenfor skoggrensen . Ps<1>
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabil forhold i Ofoten region. Selvom det finnes flere vedvarende svaklag i snødekket så er det lite sannsynlig å ser noe skredaktivitet på disse lag pga. at det overliggende fokksnø er så hardt og bærende. Det er pent vær, med ingen vindtransport på gang. Fokksnø problematikken fra forrige uke har hatt god tid til å stabilisere seg. Ingen endring forventet imorgen (søndag), men nedbør på mandag ettermiddag vil kunne danne flak med nysnø- hvorvidt det blir økt faregrad kommer an på mengde nedbør og vind. Det er verdt å notere at eneste grunn til FG2 er at det kan går str. 3 på de vedvarende svaklag, ifølge ADAM blir det dermed automatisk FG2. På det gammel bayerisk matrisse hadde jeg klassifiserte det som isolert faresone og generell kun stor tilleggsbelastning, og dermed landet på FG1

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkorn er tilstede både over og under skare lag, enkelt steder også inn i fokksnø. Det skal generelt veldig stor tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag, og da kun i isolert heng vil man kunne se skredaktivitet- det beregnes som lite sannsynlig å se skikjøre utløst skred i forbindelse med dette skredproblem.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Greit oversikt over flere indikator skredbane

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm P PPrm 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 33,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 65 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F+ DH 0 mm/0 mm

ObsID: 179914

Ofoten / Narvik

Snø

09.02.2019 kl. 11:26

868 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Oppholdsvær, så og si vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  2cm løssnø opp på hardt vindpakket fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS95 . Se vedlagt profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr 2cm løssnø opp på hardt vindpakket fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s 20% skyer Oppholdsvær, så og si vindstille

Tester

CTH28@18cmQ3

ECTX

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm K PPrm 0 mm/0 mm, 1,5 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 18 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 11 cm 4F+ DH/MFpc 0 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 90 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm

ObsID: 179885

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:56

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt vær . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

Vær

Ikke nedbør -7 °C Lavangsnes (0moh) kl 10:57

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179725

Ofoten / Narvik

Snø

08.02.2019 kl. 10:20

1078 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser bratt NNV vendt fjellsider- avblåst

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temp inversjon igjen idag. Relativ vindstille, lett bris på utsatte steder i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179802

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 14:58

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

Vær

Ikke nedbør -10 °C Fossbakken (200moh) kl 14:58

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179615

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

791 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  NV vendt fjellsider. Bilde tatt på ca. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  N vendt fjellsider. Bilde tatt på ca. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  På vindutsatt område 1000moh.

Snødekke

Snødekke er generelt hardt og vindpreget etter de siste to uke med vind, kalde temperaturer og ingen nedbør av betydning.

ObsID: 179607

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 13:08

862 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  S vendt fjellside. Bilde tatt på 850moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt fjellside. Bilde tatt på 770moh

Snødekke

Hardt og kompakt fokksnø er dominerende ovenfor skoggrensen. En del sastrugi på V og S aspekter.

Vær

Temp inversjon

ObsID: 179583

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 12:36

644 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke bær tydelig preg av vind forrige uke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lav FG2, på grense til FG1 der hvor dagens obstur gikk. Observert ingen tegn til ustabil fokksnø, hvilket var forventet da det er nå over en uke siden det ble vindtransportering av betydning. Kald temperaturer har ført til modning av kantkorn og dannelse av nye kantkorn lag i snødekket- disse lag viser god bruddforplantningsevne, men krever generelt STOR tilleggsbelastning for å påvirker da de er dekket av svært kompakt fokksnø opp på. Det er likevel verdt å viser varsomhet i område med tynn snødekke, da et skred på dette lag kan fort bli relativ stor. Ingen stor endring forventet under de nærmeste dagene. Dette var første tur ovenfor skoggrensen for over en uke- det er en del usikkerhet rundt utbredelse av kantkorn lag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh I tillegg til kantkorn på undersiden av tåkerimskare fra 10.01 finnes det nå begynnende kantkorn under fokksnø- dette er den mest relevant svaklag i snødekket for tiden, siden det ligger mye nærmere overflate og er ikke beskyttet av solid skarelag. . . . . Det skal fortsatt mye til for å påvirker dette lag da den overliggende fokksnø er så hardt å bærende.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag. Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Oppholdsvær.

Tester

CTM16@23cmQ1 RGxf under RGwp

ECTP13@23cm RGxf under RGwp

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 13 cm 4F+ RGxf 1 mm/1 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm P PPrm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 56 cm 1F MFpc/FCso 0 mm/0 mm laminert. (flere tynn lag med kantkorn inn i dette tidligere smelteomvandlet lag) -12,5 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179567

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org