Snøskredvarsel for Ofoten fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svakt lag i snødekket som enkelte stadar kan påverkast ved stor tilleggslast, td. snøskuter.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan framleis vere mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Stabilisering går sakte i kaldt vêr. Det finst eit vedvarande svakt lag av kantkorn i snødekket. Men dette laget ligg under harde fokksnøflak og det skal mykje til for å påverke det.
Snøoverflata i fjellet består stort sett av hard og kompakt fokksnø, og somme stadar er det avblåst ned på skare. Særleg mot S og Ø. I skogen finn ein eit par cm nysnø. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå sør-aust.
I områder med tynt snødekke er det eit tydleg kantkornlag under skaren som vart danna 10. januar. Dette laget har vist evne til brotforplantning og skarelaget er mange stader tynt. Det er også rapportert om drønn frå dette laget. Det finst også kantkornlag mot bakken, men det er svært vanskeleg å påverke dette laget då dei ligg under bærande skare og hard fokksnø
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:56

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt vær . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

Vær

Ikke nedbør -7 °C Lavangsnes (0moh) kl 10:57

ObsID: 179725

Ofoten / Narvik

Snø

08.02.2019 kl. 10:20

1078 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser bratt NNV vendt fjellsider- avblåst

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temp inversjon igjen idag. Relativ vindstille, lett bris på utsatte steder i høyden

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179802

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 14:58

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt og kaldt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene .

Vær

Ikke nedbør -10 °C Fossbakken (200moh) kl 14:58

ObsID: 179615

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

791 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  NV vendt fjellsider. Bilde tatt på ca. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  N vendt fjellsider. Bilde tatt på ca. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  På vindutsatt område 1000moh.

Snødekke

Snødekke er generelt hardt og vindpreget etter de siste to uke med vind, kalde temperaturer og ingen nedbør av betydning.

ObsID: 179607

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 13:08

862 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  S vendt fjellside. Bilde tatt på 850moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt fjellside. Bilde tatt på 770moh

Vær

Temp inversjon

Snødekke

Hardt og kompakt fokksnø er dominerende ovenfor skoggrensen. En del sastrugi på V og S aspekter.

ObsID: 179583

Ofoten / Narvik

Snø

07.02.2019 kl. 12:36

644 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke bær tydelig preg av vind forrige uke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr Tynn dryss med nysnø fra onsdag (6.2) formiddag. Øverst del av snødekke består ellers av kompakt fokksnø. Det finnes kantkorn under fokksnø, men det virker som det ligger generelt godt beskyttet av overliggende fokksnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTM16@23cmQ1 RGxf under RGwp

ECTP13@23cm RGxf under RGwp

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Lav FG2, på grense til FG1 der hvor dagens obstur gikk. Observert ingen tegn til ustabil fokksnø, hvilket var forventet da det er nå over en uke siden det ble vindtransportering av betydning. Kald temperaturer har ført til modning av kantkorn og dannelse av nye kantkorn lag i snødekket- disse lag viser god bruddforplantningsevne, men krever generelt STOR tilleggsbelastning for å påvirker da de er dekket av svært kompakt fokksnø opp på. Det er likevel verdt å viser varsomhet i område med tynn snødekke, da et skred på dette lag kan fort bli relativ stor. Ingen stor endring forventet under de nærmeste dagene. Dette var første tur ovenfor skoggrensen for over en uke- det er en del usikkerhet rundt utbredelse av kantkorn lag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh I tillegg til kantkorn på undersiden av tåkerimskare fra 10.01 finnes det nå begynnende kantkorn under fokksnø- dette er den mest relevant svaklag i snødekket for tiden, siden det ligger mye nærmere overflate og er ikke beskyttet av solid skarelag. . . . . Det skal fortsatt mye til for å påvirker dette lag da den overliggende fokksnø er så hardt å bærende.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Oppholdsvær.

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 13 cm 4F+ RGxf 1 mm/1 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm P PPrm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 56 cm 1F MFpc/FCso 0 mm/0 mm laminert. (flere tynn lag med kantkorn inn i dette tidligere smelteomvandlet lag) -12,5 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179567

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:31

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mange områder er noe avblåst og den snøen som er igjen har fått stabilisert seg. . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. Meldt noe snø..

Vær

Ikke nedbør -12 °C Fornes (0moh) kl 12:32

ObsID: 179311

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:02

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Ankenes (300moh) kl 12:02

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 179234

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org