Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen som har blitt danna dei siste dagane vil gradvis stabilisere seg. Men det kan framleis vere mogeleg å løyse ut skred i fokksnøen. Stabilisering går sakte i kaldt vêr. Det finst eit vedvarande svakt lag av kantkorn i snødekket. Det har blitt observert drønn frå dette laget, noko som tyder på at det kan vere mogeleg å påverke det og løyse ut skred.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og somme stadar er det avblåst. Særleg mot S og Ø. Fokksnø av varierande hardheit finst mange stader. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå sør-aust.
I områder med tynt snødekke er det eit tydleg kantkornlag under skaren som vart danna 10. januar. Dette laget har vist evne til brotforplantning og skarelaget er mange stader tynt. Det er også rapportert om drønn frå dette laget. Det finst også kantkornlag mot bakken, men det er svært vanskeleg å påverke dette laget då dei ligg under bærande skare og hard fokksnø
Søndag vart det observert skytande sprekker i fokksnøen, i skoggrensen v/Beisfjorden / Narvik.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind.
-20 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:31

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mange områder er noe avblåst og den snøen som er igjen har fått stabilisert seg. . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. Meldt noe snø..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -12 °C Fornes (0moh) kl 12:32

ObsID: 179311

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:02

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Ankenes (300moh) kl 12:02

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 179234

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 12:03

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke fare for skred over vei . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen forandring .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -9 °C BUKKEMYRA (400moh) kl 12:04 Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 179121

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 11:30

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 11:30 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 179114

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 10:20

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 179097

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 10:20

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Henrikneset (300moh) kl 10:21 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 179098

Ofoten / NARVIK

Snø

03.02.2019 kl. 11:10

568 moh

Thomas N (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i overgang skog og snaufjell

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 178982

Ofoten / BALLANGEN

Snø

03.02.2019 kl. 10:50

395 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Stedvis er det avblåst ned til gammel skare og bakke. Myke fokksnøflak og større ansamlinger med gammel fokksnø ellers i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profilet er tatt i nordvendt heng, ca 500 moh. Ble fri for strøm på mobilen og pga EDB-problemer har jeg tegnet profil. temperatur på overflate: -9,2, og ved 60 cm under overflata: -2,8. - altså en ganske stor gradient med gode vekstforhold for kantkorn.Ved 60 cm under overflata er det et skarelag (10 jan skare?) som er i ferd med å bli kantkornmat. Det er kantkorn under skarelaget. Klarte ikke å påvirke laget på ECT da det lå under relativt hard fokksnø, men poppet ut ved hjelp av spade. Dagens hovedproblem er nysnøflak, men der fokksnølaget under er tynt eller mykt kan kantkornlaget påvirkes og skred vil kunne bli str 3. Løste ut ett par skavler på kantkorn, men i hovedsak er det nysnøflak som er lettest å få ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Under fokksnøen er det et kantkornlag som ligger under skare

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kan løses ut der fokksnøen er tynn eller myk.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært kraftig vind det siste døgnet og tilgjengelig løs snø er flyttet til leheng og ligger nå som ustabile nysnøflak. I hovedsak gjelder dette sektoren N-V basert på dagens obstur, men for regionen som helhet er det mer usikkert. Gamle fokksnøflak ligger oppå kantkorn. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan til gjengjeld blir store! Det er gode vekstforhold for kantkorn om dagen, og slik at det og vært den siste perioden. Nysnøflak vil trenge tid på å stabilisere seg, og fortsatt lave temperaturer gjør at dette ikke er gjort over natta. Varslet faregrad er riktig Her i området er nysnøflak et større problem enn fokksnø. De er nå lette å påvirke.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ved 500 moh er det litt vind, men nede ved sjøen her i Kjeldebotn er det kraftig vind - han går kvit på fjorden, som vi sier. Har mye mer fokksnø på gårdsplassen her enn jeg fant på fjellet

ObsID: 178979

Ofoten / BALLANGEN

Snø

03.02.2019 kl. 10:28

269 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  gamle skavler, nysnøflak og lett bunden snø i skoggrensa
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  nysnøflak er lett å løse ut. Den siste tiden har det ligget ca 10 cm løs tørr snø fint fordelt i terrenget og det er nok denne snøen som er blitt flyttet på det siste døgnet. Utbredelsen av nysnøflak er noe begrenset, men er foreløpig svært ustabile

Faretegn

Ferske sprekker Nysnøflak sprekker opp

Fersk vindtransportert snø Ser ut til at det er nordvendte heng som har samlet mest snø iløpet av siste døgn. Enkelte steder er det større skavler, disse tipper jeg ble dannet onsdag 23 - det var iallefall da vinden begynte å romstrere med snøen i Narvikområdet

ObsID: 178972

Ofoten / BALLANGEN

Snø

03.02.2019 kl. 10:16

227 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-15 cm løs tørr snø under skoggrensa. Stedvis lett bunden.

ObsID: 178969

Ofoten / BALLANGEN

Snø

03.02.2019 kl. 09:57

90 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Østvendte terreng. Igår var ryggene dekt av snø, kun ett par bergparti var avblåst. Igår kveld og natt har det vært kraftig vind, noe som vises godt i terrenget.

ObsID: 178963
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.