Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vær- og vindforhold fører til at fokksnøen stabiliseres, og skredfaren er gradvis avtagende. Vær oppmerksom på at man trolig fortsatt kan finne ustabile fokksnøflak dannet i løpet av helgen i noen få leformasjoner, men utbredelsen vil nå være begrenset. Renner og bolleformasjoner i tregrensen er mest utsatt. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Utbredelsen er usikker og det er trolig vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning. Eventuelle skred som løses ut på dette laget kan bli store. Kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det er stedvis observert en del overflaterim, men lørdag kveld og natt til søndag er det rapportert om kraftig vind og mye har nok blitt ødelagt av vinden.
I områder med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette laget har vist evne til bruddforplantning og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Videre utvikling må følges nøye med på. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Det ble søndag observert skytende sprekker i fokksnøen, i skoggrensen v/Beisfjorden / Narvik.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-20 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:31

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -12 °C Fornes (0moh) kl 12:32

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mange områder er noe avblåst og den snøen som er igjen har fått stabilisert seg. . Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. Meldt noe snø..

ObsID: 179311

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 12:02

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Ankenes (300moh) kl 12:02

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 179234

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 12:03

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -9 °C BUKKEMYRA (400moh) kl 12:04 Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke fare for skred over vei . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen forandring .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 179121

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 11:30

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 11:30 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 179114

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 10:20

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 179097

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 10:20

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Henrikneset (300moh) kl 10:21 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 179098

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 11:10

568 moh

Thomas N (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i overgang skog og snaufjell

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 178982

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:50

395 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Stedvis er det avblåst ned til gammel skare og bakke. Myke fokksnøflak og større ansamlinger med gammel fokksnø ellers i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profilet er tatt i nordvendt heng, ca 500 moh. Ble fri for strøm på mobilen og pga EDB-problemer har jeg tegnet profil. temperatur på overflate: -9,2, og ved 60 cm under overflata: -2,8. - altså en ganske stor gradient med gode vekstforhold for kantkorn.Ved 60 cm under overflata er det et skarelag (10 jan skare?) som er i ferd med å bli kantkornmat. Det er kantkorn under skarelaget. Klarte ikke å påvirke laget på ECT da det lå under relativt hard fokksnø, men poppet ut ved hjelp av spade. Dagens hovedproblem er nysnøflak, men der fokksnølaget under er tynt eller mykt kan kantkornlaget påvirkes og skred vil kunne bli str 3. Løste ut ett par skavler på kantkorn, men i hovedsak er det nysnøflak som er lettest å få ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Under fokksnøen er det et kantkornlag som ligger under skare

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ved 500 moh er det litt vind, men nede ved sjøen her i Kjeldebotn er det kraftig vind - han går kvit på fjorden, som vi sier. Har mye mer fokksnø på gårdsplassen her enn jeg fant på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært kraftig vind det siste døgnet og tilgjengelig løs snø er flyttet til leheng og ligger nå som ustabile nysnøflak. I hovedsak gjelder dette sektoren N-V basert på dagens obstur, men for regionen som helhet er det mer usikkert. Gamle fokksnøflak ligger oppå kantkorn. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan til gjengjeld blir store! Det er gode vekstforhold for kantkorn om dagen, og slik at det og vært den siste perioden. Nysnøflak vil trenge tid på å stabilisere seg, og fortsatt lave temperaturer gjør at dette ikke er gjort over natta. Varslet faregrad er riktig Her i området er nysnøflak et større problem enn fokksnø. De er nå lette å påvirke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kan løses ut der fokksnøen er tynn eller myk.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 400 moh

Snødekke

ObsID: 178979

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:28

269 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  gamle skavler, nysnøflak og lett bunden snø i skoggrensa
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  nysnøflak er lett å løse ut. Den siste tiden har det ligget ca 10 cm løs tørr snø fint fordelt i terrenget og det er nok denne snøen som er blitt flyttet på det siste døgnet. Utbredelsen av nysnøflak er noe begrenset, men er foreløpig svært ustabile

Faretegn

Ferske sprekker Nysnøflak sprekker opp

Fersk vindtransportert snø Ser ut til at det er nordvendte heng som har samlet mest snø iløpet av siste døgn. Enkelte steder er det større skavler, disse tipper jeg ble dannet onsdag 23 - det var iallefall da vinden begynte å romstrere med snøen i Narvikområdet

ObsID: 178972

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:16

227 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-15 cm løs tørr snø under skoggrensa. Stedvis lett bunden.

ObsID: 178969

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 09:57

90 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Østvendte terreng. Igår var ryggene dekt av snø, kun ett par bergparti var avblåst. Igår kveld og natt har det vært kraftig vind, noe som vises godt i terrenget.

ObsID: 178963

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org