Snøskredvarsel for Ofoten søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes kraftig vind, men det er begrenset med snø tilgjengelig for vindtransport siden vindretningen nå har vært den samme i lang tid. Eventuelle ferske flak vil derfor bli små, og det ventes liten endring i skredfaren. Eldre fokksnøflak stabiliseres gradvis, men lave temperaturer fører til at stabiliseringen går sakte. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Utbredelsen er usikker og det er trolig vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning. Eventuelle skred som løses ut på dette laget kan bli store.
Det finnes noen steder overflaterim og ligger stedvis noe løs snø. Ellers er snødekket preget av kraftig vind fra SØ den siste tiden, noe som har gitt en vindpåvirket og avblåst snøoverflate i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og stedvis store mengder fokksnø i lesider og beskyttet terreng. Søndag og mandag kom det litt nysnø kombinert med stedvis sterk vind fra S-SV, som ga varierende hardhet på snøoverflaten, fra harde til myke flak i leheng.
I områder med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette laget har vist evne til bruddforplantning og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Videre utvikling må følges nøye med på. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørøst om ettermiddagen.
-18 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-19 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 11:10

568 moh

Thomas N (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas N

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i overgang skog og snaufjell

ObsID: 178982

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:50

395 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Stedvis er det avblåst ned til gammel skare og bakke. Myke fokksnøflak og større ansamlinger med gammel fokksnø ellers i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profilet er tatt i nordvendt heng, ca 500 moh. Ble fri for strøm på mobilen og pga EDB-problemer har jeg tegnet profil. temperatur på overflate: -9,2, og ved 60 cm under overflata: -2,8. - altså en ganske stor gradient med gode vekstforhold for kantkorn.Ved 60 cm under overflata er det et skarelag (10 jan skare?) som er i ferd med å bli kantkornmat. Det er kantkorn under skarelaget. Klarte ikke å påvirke laget på ECT da det lå under relativt hard fokksnø, men poppet ut ved hjelp av spade. Dagens hovedproblem er nysnøflak, men der fokksnølaget under er tynt eller mykt kan kantkornlaget påvirkes og skred vil kunne bli str 3. Løste ut ett par skavler på kantkorn, men i hovedsak er det nysnøflak som er lettest å få ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Under fokksnøen er det et kantkornlag som ligger under skare

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ved 500 moh er det litt vind, men nede ved sjøen her i Kjeldebotn er det kraftig vind - han går kvit på fjorden, som vi sier. Har mye mer fokksnø på gårdsplassen her enn jeg fant på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært kraftig vind det siste døgnet og tilgjengelig løs snø er flyttet til leheng og ligger nå som ustabile nysnøflak. I hovedsak gjelder dette sektoren N-V basert på dagens obstur, men for regionen som helhet er det mer usikkert. Gamle fokksnøflak ligger oppå kantkorn. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan til gjengjeld blir store! Det er gode vekstforhold for kantkorn om dagen, og slik at det og vært den siste perioden. Nysnøflak vil trenge tid på å stabilisere seg, og fortsatt lave temperaturer gjør at dette ikke er gjort over natta. Varslet faregrad er riktig Her i området er nysnøflak et større problem enn fokksnø. De er nå lette å påvirke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kan løses ut der fokksnøen er tynn eller myk.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 400 moh

ObsID: 178979

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:28

269 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  gamle skavler, nysnøflak og lett bunden snø i skoggrensa
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  nysnøflak er lett å løse ut. Den siste tiden har det ligget ca 10 cm løs tørr snø fint fordelt i terrenget og det er nok denne snøen som er blitt flyttet på det siste døgnet. Utbredelsen av nysnøflak er noe begrenset, men er foreløpig svært ustabile

Faretegn

Ferske sprekker Nysnøflak sprekker opp

Fersk vindtransportert snø Ser ut til at det er nordvendte heng som har samlet mest snø iløpet av siste døgn. Enkelte steder er det større skavler, disse tipper jeg ble dannet onsdag 23 - det var iallefall da vinden begynte å romstrere med snøen i Narvikområdet

ObsID: 178972

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 10:16

227 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-15 cm løs tørr snø under skoggrensa. Stedvis lett bunden.

ObsID: 178969

Ofoten / Narvik

Snø

03.02.2019 kl. 09:57

90 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Østvendte terreng. Igår var ryggene dekt av snø, kun ett par bergparti var avblåst. Igår kveld og natt har det vært kraftig vind, noe som vises godt i terrenget.

ObsID: 178963

Ofoten / Narvik

Snø

01.02.2019 kl. 14:24

382 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Rimkrystaller Overslt

ObsID: 178717

Ofoten / Narvik

Snø

01.02.2019 kl. 14:03

420 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kraftig vind igår og inatt har flyttet rundt på den fine løse snøen som dekte over fokksnø og skare. Stedvis er nå skaren blottlagt og overflata er generelt vindpåvirket i varierende grad - over skoggrensa. På bildet vises også et gammelt skred, str 2 i brattheng - østvendt. Skredet gikk trolig i forbindelse med vindøkningen forrige uke.

ObsID: 178714

Ofoten / Narvik

Snø

01.02.2019 kl. 13:06

746 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Litt mykere fersk fokksnø. Ca 500moh mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Hard fokksnø. Tatt på 700moh mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Lett til moderat snøfokk. Tatt på 760moh mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt fra 760moh på Bjørnfjell, Narvik kommune mot S-Sø

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Det har blåst mye fra øst her siste tiden og blåste rundt kuling i dag. Det finnes her noe ubunden snø tilgjengelig for transport og i veldig markerte søkk og heng ble det observert oppsamling av fersk fokksnø. Det er dog begrenset med snø tilgjengelig og i høyden så det ut til at det for det meste diffunderte/blåste vekk. Ellers lik fordeling som observert på Vassdalsfjellet i går, med hard fokksnø, vindskavler og fremblåste skare med kantkorn under.

Vær

Ikke nedbør -21 °C 12 m/s fra NØ ↙ 60% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Grunnet vinden vil det kunne være en del variasjon i regionen, men trolig dominerer hard fokksnø som er vanskelig å påvirke, men som kan gi tildels store skred. Vil trolig holde seg likt hvis varslet vær holder. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178705

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 12:37

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 12:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene og snømengder .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 178697

Ofoten / Narvik

Snø

31.01.2019 kl. 16:30

611 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Vassdalsfjellet 550moh. Fremblåst skare, Vindskavler og fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Bilde av nesten utfrosset skare med kantkornet snø under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Vassdalsfjellet 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Over 1m met knivhard fokksnø på ca. 600moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Tatt fra 600moh på Vassdalsfjellet mot Kopparfjell og Storebalak
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Bilde av Loapmi og Vassdalsfjellet. Tatt fra 600moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Profil tatt på ca. 500moh i vestvendt markert heng på Vassdalsfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Det er en del variasjon i snødekket. Over tregrensa dominerer hard fokksnø med en del markerte vindskavler, men det er også flere steder blåst vekk ned til skarelag fra begynnelsen av januar. Dette skarelaget er ganske utfrosset og bryter lett. Under dette er det kantkornet og løs snø. I skogen (muligens også i søkk over tregrensa, men ikke observert) en del ubunden løssnø over disse lagene fra snøfall på mandag.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 7 m/s fra NØ ↙ 30% skyer Inversjon. Ca. -15 nede i dalen.

Snøprofil

35 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG/FCso 1 mm/2 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 8 cm P MF/FCso 2 mm/3 mm D, 2 cm 1F FC 3 mm/0 mm D, 6 cm P MF/FCso 2 mm/3 mm D, 10 cm 1F FC/RG 3 mm/1 mm D, 15 cm P RG/FCso 1 mm/2 mm D -12,4 °C @ 10 cm, -12,7 °C @ 20 cm, -11,5 °C @ 30 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har blåst mye den siste tiden og vinden har forårsaket fladanning med sjiktoverganger og som ligger over skarelag med kantkorn under. For det meste må det nok stor tilleggsbelastning for å løse ut skred, men disse kan bli av et visst omfang hvis de løsner. Varslet vær tilser en vedvarende situasjon. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178595

Ofoten / Narvik

Snø

31.01.2019 kl. 10:30

338 moh

Abonden (*)

Ulykke/hendelse

Skredet kan ta kraftlinja ved store skred. Statkraft har sikker rassikringstrase forbi dette og flere skredrenner i nedre del av Nordalen. Snø Påvirket ingenting Snøskuter

Skredhendelse

27. jan 00:00 (+01:00) Ukjent 1 - Små N-vendt Leområder Forrahågen i Norddalen. Årvisst skred, går ofte flere ganger hver vinter. Går stort sett etter perioder med mye snø og sørøstlig sterk vind. Skredet har stoppet på veien. Ca. 50 - 60 kubikkmeter snø på veien. Ved større skred går det langt over veien, ca. 100 -150 meter forbi veien.

ObsID: 178598

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org