Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 24.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø, og vær forsiktig i områder med tynt snødekke på grunn av vedvarende svakt lag. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vært mye løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, og vinden fra SØ vil fortsette å øke. Det vil gi mye fersk fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøen vil mange steder legge seg over svakt lag av løsere snø og kan være svært lett å løse ut. I noen utsatte heng med mye fersk fokksnø kan skredene bli store (str 3). Naturlig utløste skred kan forekomme. Under mildværsskaren fra 10.1. finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn. Utbredelsen er usikker og det er generelt vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning og skred som løses ut på dette laget kan bli store. Skred som løsner i fokksnø er et eksempel på belastning som kan påvirke dette laget. Vær forsiktig i områder med tynt snødekke.
I høyden er snøen stedvis flyttet på av vind som har gitt myke flak i noen leheng, for øvrig har det vært mye løs snø i terrenget. Kaldt vær har i perioder gitt vind i dalførene som har ført til at det stedvis ligger fokksnø over lag av løsere snø her. Det gamle snødekket er ujevnt fordelt, og i sørvestvendt terreng er det generelt lite snø og mye stein.
I områder med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette laget viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Tirsdag ble det observert noen små flakskred i SØ-vendte leheng ved Bjørnfjell.
Onsdag morgen bris fra Ø-SØ, opptil 15 cm nysnø, og det ble meldt om kraftig snøfokk på flere topper utpå dagen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -14 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 19:16

471 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vindpåvirket snødekke

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Moderat til kraftig snøfokk

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

ObsID: 177316

Ofoten / TJELDSUND

Snø

23.01.2019 kl. 15:24

210 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket snø som danner flak med tynt lag mykere sne under. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177260

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 13:12

42 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø sektor på høyfjell. Bilde tatt mot NV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø og SØ på høyfjell.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser ut som det blåser godt fra SØ sektor på høyfjell.

ObsID: 177217

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 11:55

14 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Vær

Ikke nedbør 9 °C Mye vind i högfjellet. Var vaksam på nya snabbt bildande flak.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort pågående snödrev i högfjellet i Beisfjord. Förmodligen på andre platser inåt landet (Öst). Oklart vilken vindriktning. Förmodligen SV

ObsID: 177191

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 11:32

703 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiløperutløst størrelse 1 tørt flakskred med brudd i nedføyket nysnø. 35 meter bredt, bruddkant på ca 15 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Størrelse en skred rett ved skiløperutløst skred. Vestlig brattheng.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er ujevnt fordelt i terrenget over skoggrensa på grunn av kraftig vindtransport siste døgnet. Snøen var lite vindpåvirket under skoggrensa .

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk

Ferske sprekker Skytende sprekker i fokksnøen flere steder.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Observerte to størrelse 1 skred rett ved siden av hverandre. Det ene var skiløperutløst.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh Skredproblemet vil være til stede i alle heng der snøen legger seg og avhenger av lokale vindforhold.

ObsID: 177184

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:23

129 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 177157

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:20

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Ikke nedbør -9 °C Henrikneset (400moh) kl 10:21 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177156

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2019 kl. 14:28

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Tilsammen de siste dagene har det kommet en del snø. Det er noe økt risiko til dette får stabilisere seg.. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -3 °C Svarthammarn (0moh) kl 14:32 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177054

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

173 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse over tynt mykere lag. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177043

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

126 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Utglidning. Flakdannelse med mykere snø under.

Snødekke

ObsID: 177082

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 13:06

1287 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Vær

Snø 8 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Relativt hård vind fra 700möh (SV). Stora mängder snödrev. Var vaksam på detta i läformationer under morgondagen - det finns mycket snö tillgänglig för transport.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor antal kollapser i FC/DH under skarlager i dalen (upp till 600möh), genrellt tunt snötäcke där (svårt vindutsatt). Inga svagheter observerat högre upp på fjellet dock. Det kan däremot vara intressant att ha med sig att svagheterna finns där om snöförhållanden är de rätta.

Notater

Fortsatt goda skidförhållanden med 30-40cm puder på en skare, I alla aspekter. På sydsidan är det mycket sten framme under nysnön. Intressanta observationer idag som kan förändra läget - framförallt mycket vind och stort snöfall på fjellet men även mycket kollapsen nere i den vindutsatt dalen. Vi åkte lappviktindrenna med otroligt goda snöförhållanden.

ObsID: 177058

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 12:46

112 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  5 cm vindpåvirket sne oppå nedsnødd nysne. Utglidning i 30-40 graders terreng.

Snødekke

ObsID: 177032

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 11:42

681 moh

Trond Baadstø (Ukjent)

Notater

Snedybdedekkning Storjalga fast punkt -Fjelltjenesten

Snødekke

83 cm totalt 2 cm nysnø

ObsID: 177085

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 10:30

690 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate. Bilde viser bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ. Utsatt område som bilde viser er fri for snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skare fra 10.01.19- relativ tynn mange steder. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet her i indrestrøk eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde. (første obstur i indrestrøk siden det ble dannnet)
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP14@31 på FC under PPrm skare fra 10.01
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 500 moh Myk fokksnø flak. Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2. Det virker som det er stor lokale forskjeller i vind retning og styrke i Ofoten region. Nysnøen fra de siste 11 dager er såpass lett og løs at det skal lite vind til for å transportere det. Der hvor dagens obstur gikk var det tydelig innsamling av ferske myk fokksnøflak i leheng vendt mot SØ, disse ble utløst med bare lite tilleggsbelastning. Men hvis man skal ser på varslingsregion i sine helhet så forventes det å være mye variasjon. Det finnes sikket noen heng med fersk innsamling av fokksnø i NV vendt leheng, slik som står på dagens skredvarsel på varsom.no Det ble også observert kantkorn under tåkerim skare fra 10.10 (akkurat som på obstur i kystnær strøk), de alle fleste steder er dette lag beskyttet av en hard overliggende skare som gjør det nærmest irrelevant for skikjører, men i isolert heng med tynn snødekke er det ikke umulig å ser skred i forbindelse med dette lag. Utvikling av skredfare fremover er avhengig av vind. Det finnes mye snø tilgjengelig for vind transport og hvis det blåse 10m/s fra Ø (som er meldt på 1000moh. imorgen ifølge yr.no) kan det bli et kortvarig problem med svak sjiktovergang i fokksnø.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt. Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester. Skare fra 10.01.19 er relativ tynn mange steder, spesielt der hvor snødekke er generelt tynn. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet, eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde.

Snøprofil

8 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøfall. Bris fra NV her i indrestrøk (sikkert annerledes ute ved kysten) har ført til vindtransport under natt til tirsdag

Tester

CTM12@30cmQ1 SC, i FC under PPrm fra 10.01

ECTP14@30cm i FC under PPrm skare fra 10.01

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3x str. 1 mykflak i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling i leheng vendt mot SØ

Ferske sprekker Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh Fortsatt veldig uklar distribusjon av dette skred problem. Ingen skred observert på dette lag. Men det er et åpenbar svaklag og gir god resultat på stabilitetstester. Er mest bekymringsfull i område med tynn snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Problemene er tilknyttet ferske myk fokksnø flak, dannet idag 22.01. NB! Utsatt aspekter er det som ble observert på dagens obstur, basert på data fra værstasjon på fagernesfjellet, er det kanskje NNØ som er mest utsatt himmelretning i kystnærstrøk)

ObsID: 177025

Ofoten / Fjellbu

Snø

21.01.2019 kl. 15:00

100 moh

Abonden (Ukjent)

Snødekke

85 cm totalt Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

ObsID: 177636

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 14:30

621 moh

Abonden (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Abo@statskog.no Kommentar:  Vindstille og fint vær ved Stashyttene.

Notater

Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

Snødekke

95 cm totalt

ObsID: 176910

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:09

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige vindforhold. Stabilt kaldt.. Økende skredfare neste døgn: Mer påfyll av snø og vindøkning..

Vær

Snø -6 °C Fossbakken (200moh) kl 13:10 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 176926

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 13:00

835 moh

Abonden (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Totalhavari på 420 KV mast sør for Filtind, i Ballangen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Fra rasstedet mot vest. Det er ikke registrert ras ved denne masta tidligere, men ved mast nr 2 set i fra rasmasta.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Tøff jobb for Statnett sine folk med riving av ødellagt kraftmast.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Mye utstyr må til for å gjenetablere strømforsyninga. Baugefjellet i bakgrunn, sørøst for snøskredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Stål, snø og faser i en god miks på rasstedet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Rasstedet og deler av sørsiden av Filtind.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader

Skredhendelse

11. jan 00:00 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst S-vendt Leområder Skredekspert engasjert av Statnett har vært på stedet og har utfyllende opplysninger.

Notater

Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.

ObsID: 177757

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 11:23

129 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 176848

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

Hakon@nortind (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat fint progressivt snødekke, lite action, ingen faretegn, ikke no nevneverdige kantkorn, enda. Mye løs snø tilgjengelig for transport om vinden skulle tillta. Ellers vil nysnøflak og eldre fokksnø fortsette å stabilisere seg. Sakte i høyden pga kulda. Kulda gjør det jo også spennende å se hva som skjer med/rundt regnskaren. Den ligger helt oppe i dagen på utsatte ryggene fra tregrensa og oppover. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø øverst, godt bundet til skarelag litt nede i dekket. Lokale variasjoner av fokksnø mellom nysnøen og skaren, men det virker godt bundet sammen. Lavere ned mot tregrensa og under(hvor det er noe mildere) har nysnøen bundet seg noe mer, og kan vel danne myke flak etterhvert. Trærne har fått "settlement cones" i tregrensa.

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer Noen snøfiller i luften nå og da. Ca -6c nede i dalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 176918

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

LarssonMartin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin Kommentar:  Vær rygg mellom Litletind og Skjomtinden, vindpåvirket over ryggen fra 900 moh og oppover

Vær

Snø fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind 8-10m/s fra sørvest. Avblåst snø på fjellet fra 900moh og oppover, hard fokksnø i Ø-NØ leheng. I lenger ned i fjellet fortsatt 5-20cm løs ikke vindpåvirket snø

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert opp til 1200moh, men dårlig dårlig sikt grunnet snøvær og tåke.

ObsID: 176906

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 10:25

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Begrenset snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Ikke nedbør -4 °C Henrikneset (300moh) kl 10:25 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 176829
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.