Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 23.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden øker på øker snøskredfaren. Tirsdag ble det dannet ferske, men myke flak av fokksnø i SØ-vendte leheng. Onsdag dreier vinden og øker til kuling, og det som er av tilgjengelig snø vil fraktes over i leområder som er vendt mot NV. Lokale vindforhold kan også laste inn fokksnø i andre himmelretninger og sidelasting av heng er heller ikke utenkelig. Fokksnøen vil legge seg over nysnøen fra helgen, og det vil være lett å løse ut skred i de nye fokksnøflakene. Naturlig utløste skred kan forekomme. Merk at det under mildværsskaren fra tidligere i januar er et vedvarende svakt lag. Utbredelsen er usikker og det er generelt vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning og skred som løses ut på dette laget kan bli store. Med belastningen av ny fokksnø på toppen, kan det være at det kan gå naturlig utløste skred på dette laget.
Den siste tiden har det kommet en del snø i regionen. På søndag meldes det om at periodevis sterk vind fra SØ nede i dalene har flyttet snø over i leområder mot NV nede i dalene. Her er det dannet hardere flak av fokksnø som ligger over lag av løsere snø. I fjellet var mange steder derimot vindstille på samme tidspunkt, så mange steder er nysnøen fra helgen fremdeles ubunden og løs. Det gamle snødekket er ujevnt fordelt, og i sørvestvendt terreng er det generelt lite snø og mye stein.
I område med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Tirsdag ble det observert noen små flakskred i SØ-vendte leheng ved Bjørnfjell.
Tirsdag var det observert transport av snø inn i SØ-vendte leheng over tregrensen. NV har lagt opp fokksnø i leområder og blåst andre områder fri for snø. Lokale forskjeller i vindretning og - styrke innad i regionen kan ha lagt opp fokksnø i andre leområder.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 19:16

471 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vindpåvirket snødekke

Faretegn

Ferske sprekker

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Moderat til kraftig snøfokk

ObsID: 177316

Ofoten / TJELDSUND

Snø

23.01.2019 kl. 15:24

210 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket snø som danner flak med tynt lag mykere sne under. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177260

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 13:12

42 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø sektor på høyfjell. Bilde tatt mot NV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø og SØ på høyfjell.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser ut som det blåser godt fra SØ sektor på høyfjell.

ObsID: 177217

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 11:55

14 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort pågående snödrev i högfjellet i Beisfjord. Förmodligen på andre platser inåt landet (Öst). Oklart vilken vindriktning. Förmodligen SV

Vær

Ikke nedbør 9 °C Mye vind i högfjellet. Var vaksam på nya snabbt bildande flak.

ObsID: 177191

Ofoten / NARVIK

Snø

23.01.2019 kl. 11:32

703 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiløperutløst størrelse 1 tørt flakskred med brudd i nedføyket nysnø. 35 meter bredt, bruddkant på ca 15 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Størrelse en skred rett ved skiløperutløst skred. Vestlig brattheng.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk

Ferske sprekker Skytende sprekker i fokksnøen flere steder.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Observerte to størrelse 1 skred rett ved siden av hverandre. Det ene var skiløperutløst.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh Skredproblemet vil være til stede i alle heng der snøen legger seg og avhenger av lokale vindforhold.

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er ujevnt fordelt i terrenget over skoggrensa på grunn av kraftig vindtransport siste døgnet. Snøen var lite vindpåvirket under skoggrensa .

ObsID: 177184

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:23

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

ObsID: 177157

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:20

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Ikke nedbør -9 °C Henrikneset (400moh) kl 10:21 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 177156

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2019 kl. 14:28

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Tilsammen de siste dagene har det kommet en del snø. Det er noe økt risiko til dette får stabilisere seg.. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -3 °C Svarthammarn (0moh) kl 14:32 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 177054

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

173 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse over tynt mykere lag. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177043

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

126 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Utglidning. Flakdannelse med mykere snø under.

Snødekke

ObsID: 177082

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 13:06

1287 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor antal kollapser i FC/DH under skarlager i dalen (upp till 600möh), genrellt tunt snötäcke där (svårt vindutsatt). Inga svagheter observerat högre upp på fjellet dock. Det kan däremot vara intressant att ha med sig att svagheterna finns där om snöförhållanden är de rätta.

Vær

Snø 8 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Relativt hård vind fra 700möh (SV). Stora mängder snödrev. Var vaksam på detta i läformationer under morgondagen - det finns mycket snö tillgänglig för transport.

Notater

Fortsatt goda skidförhållanden med 30-40cm puder på en skare, I alla aspekter. På sydsidan är det mycket sten framme under nysnön. Intressanta observationer idag som kan förändra läget - framförallt mycket vind och stort snöfall på fjellet men även mycket kollapsen nere i den vindutsatt dalen. Vi åkte lappviktindrenna med otroligt goda snöförhållanden.

ObsID: 177058

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 12:46

112 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  5 cm vindpåvirket sne oppå nedsnødd nysne. Utglidning i 30-40 graders terreng.

Snødekke

ObsID: 177032

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 11:42

681 moh

Trond Baadstø (Ukjent)

Notater

Snedybdedekkning Storjalga fast punkt -Fjelltjenesten

Snødekke

83 cm totalt 2 cm nysnø

ObsID: 177085

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 10:30

690 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate. Bilde viser bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ. Utsatt område som bilde viser er fri for snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skare fra 10.01.19- relativ tynn mange steder. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet her i indrestrøk eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde. (første obstur i indrestrøk siden det ble dannnet)
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP14@31 på FC under PPrm skare fra 10.01
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3x str. 1 mykflak i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling i leheng vendt mot SØ

Ferske sprekker Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2. Det virker som det er stor lokale forskjeller i vind retning og styrke i Ofoten region. Nysnøen fra de siste 11 dager er såpass lett og løs at det skal lite vind til for å transportere det. Der hvor dagens obstur gikk var det tydelig innsamling av ferske myk fokksnøflak i leheng vendt mot SØ, disse ble utløst med bare lite tilleggsbelastning. Men hvis man skal ser på varslingsregion i sine helhet så forventes det å være mye variasjon. Det finnes sikket noen heng med fersk innsamling av fokksnø i NV vendt leheng, slik som står på dagens skredvarsel på varsom.no Det ble også observert kantkorn under tåkerim skare fra 10.10 (akkurat som på obstur i kystnær strøk), de alle fleste steder er dette lag beskyttet av en hard overliggende skare som gjør det nærmest irrelevant for skikjører, men i isolert heng med tynn snødekke er det ikke umulig å ser skred i forbindelse med dette lag. Utvikling av skredfare fremover er avhengig av vind. Det finnes mye snø tilgjengelig for vind transport og hvis det blåse 10m/s fra Ø (som er meldt på 1000moh. imorgen ifølge yr.no) kan det bli et kortvarig problem med svak sjiktovergang i fokksnø.

Vær

Snø -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøfall. Bris fra NV her i indrestrøk (sikkert annerledes ute ved kysten) har ført til vindtransport under natt til tirsdag

Tester

CTM12@30cmQ1 SC, i FC under PPrm fra 10.01

ECTP14@30cm i FC under PPrm skare fra 10.01

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh Fortsatt veldig uklar distribusjon av dette skred problem. Ingen skred observert på dette lag. Men det er et åpenbar svaklag og gir god resultat på stabilitetstester. Er mest bekymringsfull i område med tynn snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Problemene er tilknyttet ferske myk fokksnø flak, dannet idag 22.01. NB! Utsatt aspekter er det som ble observert på dagens obstur, basert på data fra værstasjon på fagernesfjellet, er det kanskje NNØ som er mest utsatt himmelretning i kystnærstrøk)

Skredaktivitet

22. jan. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 500 moh Myk fokksnø flak. Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt. Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester. Skare fra 10.01.19 er relativ tynn mange steder, spesielt der hvor snødekke er generelt tynn. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet, eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde.

Snøprofil

10 cm F+ DFbk 0 mm/0 mm D, 19 cm 4F+ DFbk 0 mm/0 mm, 1 cm K PPrm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm vanskelig å identifisere da det var så tynn, 63 cm 1F RG 0 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 177025

Ofoten / Fjellbu

Snø

21.01.2019 kl. 15:00

100 moh

Abonden (Ukjent)

Snødekke

85 cm totalt Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

ObsID: 177636

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 14:30

621 moh

Abonden (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Abo@statskog.no Kommentar:  Vindstille og fint vær ved Stashyttene.

Notater

Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

Snødekke

95 cm totalt

ObsID: 176910

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:09

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige vindforhold. Stabilt kaldt.. Økende skredfare neste døgn: Mer påfyll av snø og vindøkning..

Vær

Snø -6 °C Fossbakken (200moh) kl 13:10 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 176926

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 13:00

835 moh

Abonden (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Totalhavari på 420 KV mast sør for Filtind, i Ballangen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Fra rasstedet mot vest. Det er ikke registrert ras ved denne masta tidligere, men ved mast nr 2 set i fra rasmasta.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Tøff jobb for Statnett sine folk med riving av ødellagt kraftmast.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Mye utstyr må til for å gjenetablere strømforsyninga. Baugefjellet i bakgrunn, sørøst for snøskredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Stål, snø og faser i en god miks på rasstedet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Rasstedet og deler av sørsiden av Filtind.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader

Notater

Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.

Skredhendelse

11. jan 00:00 Ukjent Ukjent Naturlig utløst S-vendt Leområder Skredekspert engasjert av Statnett har vært på stedet og har utfyllende opplysninger.

ObsID: 177757

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 11:23

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

ObsID: 176848

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

LarssonMartin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin Kommentar:  Vær rygg mellom Litletind og Skjomtinden, vindpåvirket over ryggen fra 900 moh og oppover

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind 8-10m/s fra sørvest. Avblåst snø på fjellet fra 900moh og oppover, hard fokksnø i Ø-NØ leheng. I lenger ned i fjellet fortsatt 5-20cm løs ikke vindpåvirket snø

Vær

Snø fra SV ↗ 100% skyer

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert opp til 1200moh, men dårlig dårlig sikt grunnet snøvær og tåke.

ObsID: 176906

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

Hakon@nortind (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat fint progressivt snødekke, lite action, ingen faretegn, ikke no nevneverdige kantkorn, enda. Mye løs snø tilgjengelig for transport om vinden skulle tillta. Ellers vil nysnøflak og eldre fokksnø fortsette å stabilisere seg. Sakte i høyden pga kulda. Kulda gjør det jo også spennende å se hva som skjer med/rundt regnskaren. Den ligger helt oppe i dagen på utsatte ryggene fra tregrensa og oppover. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer Noen snøfiller i luften nå og da. Ca -6c nede i dalen.

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø øverst, godt bundet til skarelag litt nede i dekket. Lokale variasjoner av fokksnø mellom nysnøen og skaren, men det virker godt bundet sammen. Lavere ned mot tregrensa og under(hvor det er noe mildere) har nysnøen bundet seg noe mer, og kan vel danne myke flak etterhvert. Trærne har fått "settlement cones" i tregrensa.

ObsID: 176918

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 10:25

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Begrenset snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Vær

Ikke nedbør -4 °C Henrikneset (300moh) kl 10:25 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 176829

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 21:15

975 moh

Idar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Idar

Vær

-11 °C Vind og snøfokk

Ulykke/hendelse

Køyring i lite brattheng og løyser ut lite flakskred på glatt skare. Snø

Skredhendelse

20. jan 21:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 15 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 176764

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 20:15

450 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Vær

Snø 7 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer

ObsID: 176748

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 14:30

1254 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

Vær

2 m/s Så og si vindstille i høyden.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Mye «sluffing» i brattheng .

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene. Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

ObsID: 176742

Ofoten / Gagnesaksla

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

1036 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Alexander Nordvall Kommentar:  Gagnesrenna i topp förhållanden

Vær

-10 °C 4 m/s fra NV ↘ 30% skyer Kallt och lite vind (ca 3-4ms) fra Vest/Norvest. Halvklart

Notater

Fantastiske skiförhållanden! Ca 40cm fjäderlätt nysnö på toppen av ett skarelager på Sydsidan av Gagnesaksla. Nysnön binder gott till underliggande skarelager. I östlige retninger lite mer vindpåverket snö, men som fortsatt är mjuk utan några som helst tendenser till flakbildning/propagering. Inga faretecken observert, inte heller tecken på gamla skred. Det finns MYCKET lössnö redo för transport om vindstyrkan skulle till att öka, var vaksam på detta. Var också beredd på att de stora mängderna lössnö kan bidra till mjuka lössnöskred - " handle the sluff with care". Annars är det nydelig åkning - ut och njut!

ObsID: 176751

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 12:00

495 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk vind transportert snø i isolert NV vendt heng i dalene.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen svært vindpreget i dalen pga. lokal sterk vind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng

Ferske sprekker I fokksnø

Vær

Ikke nedbør 12 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Spesielt vind fenomen idag: blåste godt 10-15m/s fra sør-øst i dalen, og snøen var svært vindpåvirket. Men opp i høyden var det så og si vindstille

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N, V, NV. Mellom 600 moh og 300 moh Et par str. 1 flak i nord-vest vendt leheng rundt skoggrensen

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.

ObsID: 176741

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:20

249 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 176678

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:18

350 moh

torjekosmo (Ukjent)

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

Notater

5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

ObsID: 176677

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org