Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokale vindforhold har lagt opp flak av fokksnø under skoggrensen. I fjellet er snøen ubunden og fin.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen er fremdeles snøen ubunden og løs. Her er skredfaren knyttet til at det kan være lett å løse ut løssnøskred i bratt terreng. Rundt skoggrensen og lavere har lokale vindforhold lagt opp fokksnøflak i nordvestvendte leområder. Det ventes at det er lett å løse ut skred i fokksnøen, men utbredelsen er begrenset.
Den siste tiden har det kommet en del snø i regionen. På søndag meldes det om at periodevis sterk vind fra SØ nede i dalene har flyttet snø over i leområder mot NV nede i dalene. Her er det dannet hardere flak av fokksnø som ligger over lag av løsere snø. I fjellet var det derimot vindstille og den nyeste snøen er fremdeles ubunden og løs. Det gamle snødekket er ujevnt fordelt, og i sørvestvendt terreng er det generelt lite snø og mye stein.
Flere observasjoner den siste tiden rapporterer om begynnende kantkorndannelse rundt mildværsskaren fra 10. januar. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Det er observert noen løssnøskred i bratt terreng i fjellet og noen små flakskred i nordvestvendt terreng rundt skoggrensen som følge av lokale vindforhold nede i dalene.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.01.2019 kl. 14:28

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -3 °C Svarthammarn (0moh) kl 14:32 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Tilsammen de siste dagene har det kommet en del snø. Det er noe økt risiko til dette får stabilisere seg.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 177054

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

173 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse over tynt mykere lag. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177043

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 13:09

126 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Utglidning. Flakdannelse med mykere snø under.

Snødekke

ObsID: 177082

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 13:06

1287 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Vær

Snø 8 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Relativt hård vind fra 700möh (SV). Stora mängder snödrev. Var vaksam på detta i läformationer under morgondagen - det finns mycket snö tillgänglig för transport.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor antal kollapser i FC/DH under skarlager i dalen (upp till 600möh), genrellt tunt snötäcke där (svårt vindutsatt). Inga svagheter observerat högre upp på fjellet dock. Det kan däremot vara intressant att ha med sig att svagheterna finns där om snöförhållanden är de rätta.

Notater

Fortsatt goda skidförhållanden med 30-40cm puder på en skare, I alla aspekter. På sydsidan är det mycket sten framme under nysnön. Intressanta observationer idag som kan förändra läget - framförallt mycket vind och stort snöfall på fjellet men även mycket kollapsen nere i den vindutsatt dalen. Vi åkte lappviktindrenna med otroligt goda snöförhållanden.

ObsID: 177058

Ofoten / TJELDSUND

Snø

22.01.2019 kl. 12:46

112 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  5 cm vindpåvirket sne oppå nedsnødd nysne. Utglidning i 30-40 graders terreng.

Snødekke

ObsID: 177032

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 11:42

681 moh

Trond Baadstø (Ukjent)

Notater

Snedybdedekkning Storjalga fast punkt -Fjelltjenesten

Snødekke

83 cm totalt 2 cm nysnø

ObsID: 177085

Ofoten / NARVIK

Snø

22.01.2019 kl. 10:30

690 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate. Bilde viser bruddkant.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ. Utsatt område som bilde viser er fri for snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skare fra 10.01.19- relativ tynn mange steder. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet her i indrestrøk eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde. (første obstur i indrestrøk siden det ble dannnet)
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP14@31 på FC under PPrm skare fra 10.01
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh Fortsatt veldig uklar distribusjon av dette skred problem. Ingen skred observert på dette lag. Men det er et åpenbar svaklag og gir god resultat på stabilitetstester. Er mest bekymringsfull i område med tynn snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Problemene er tilknyttet ferske myk fokksnø flak, dannet idag 22.01. NB! Utsatt aspekter er det som ble observert på dagens obstur, basert på data fra værstasjon på fagernesfjellet, er det kanskje NNØ som er mest utsatt himmelretning i kystnærstrøk)

Vær

Snø -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøfall. Bris fra NV her i indrestrøk (sikkert annerledes ute ved kysten) har ført til vindtransport under natt til tirsdag

Tester

CTM12@30cmQ1 SC, i FC under PPrm fra 10.01

ECTP14@30cm i FC under PPrm skare fra 10.01

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3x str. 1 mykflak i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling i leheng vendt mot SØ

Ferske sprekker Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Skredaktivitet

22. jan. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 500 moh Myk fokksnø flak. Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2. Det virker som det er stor lokale forskjeller i vind retning og styrke i Ofoten region. Nysnøen fra de siste 11 dager er såpass lett og løs at det skal lite vind til for å transportere det. Der hvor dagens obstur gikk var det tydelig innsamling av ferske myk fokksnøflak i leheng vendt mot SØ, disse ble utløst med bare lite tilleggsbelastning. Men hvis man skal ser på varslingsregion i sine helhet så forventes det å være mye variasjon. Det finnes sikket noen heng med fersk innsamling av fokksnø i NV vendt leheng, slik som står på dagens skredvarsel på varsom.no Det ble også observert kantkorn under tåkerim skare fra 10.10 (akkurat som på obstur i kystnær strøk), de alle fleste steder er dette lag beskyttet av en hard overliggende skare som gjør det nærmest irrelevant for skikjører, men i isolert heng med tynn snødekke er det ikke umulig å ser skred i forbindelse med dette lag. Utvikling av skredfare fremover er avhengig av vind. Det finnes mye snø tilgjengelig for vind transport og hvis det blåse 10m/s fra Ø (som er meldt på 1000moh. imorgen ifølge yr.no) kan det bli et kortvarig problem med svak sjiktovergang i fokksnø.

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt. Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester. Skare fra 10.01.19 er relativ tynn mange steder, spesielt der hvor snødekke er generelt tynn. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet, eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde.

Snøprofil

10 cm F+ DFbk 0 mm/0 mm D, 19 cm 4F+ DFbk 0 mm/0 mm, 1 cm K PPrm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm vanskelig å identifisere da det var så tynn, 63 cm 1F RG 0 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 177025

Ofoten / Fjellbu

Snø

21.01.2019 kl. 15:00

100 moh

Abonden (Ukjent)

Snødekke

85 cm totalt Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

ObsID: 177636

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 14:30

621 moh

Abonden (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Abo@statskog.no Kommentar:  Vindstille og fint vær ved Stashyttene.

Notater

Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

Snødekke

95 cm totalt

ObsID: 176910

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:09

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Fossbakken (200moh) kl 13:10 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige vindforhold. Stabilt kaldt.. Økende skredfare neste døgn: Mer påfyll av snø og vindøkning..

ObsID: 176926

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 13:00

835 moh

Abonden (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Totalhavari på 420 KV mast sør for Filtind, i Ballangen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Fra rasstedet mot vest. Det er ikke registrert ras ved denne masta tidligere, men ved mast nr 2 set i fra rasmasta.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Tøff jobb for Statnett sine folk med riving av ødellagt kraftmast.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Mye utstyr må til for å gjenetablere strømforsyninga. Baugefjellet i bakgrunn, sørøst for snøskredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Stål, snø og faser i en god miks på rasstedet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Rasstedet og deler av sørsiden av Filtind.

Notater

Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader

Skredhendelse

11. jan 00:00 Ukjent Ukjent Naturlig utløst S-vendt Leområder Skredekspert engasjert av Statnett har vært på stedet og har utfyllende opplysninger.

ObsID: 177757

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 11:23

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

ObsID: 176848

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

LarssonMartin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin Kommentar:  Vær rygg mellom Litletind og Skjomtinden, vindpåvirket over ryggen fra 900 moh og oppover

Vær

Snø fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind 8-10m/s fra sørvest. Avblåst snø på fjellet fra 900moh og oppover, hard fokksnø i Ø-NØ leheng. I lenger ned i fjellet fortsatt 5-20cm løs ikke vindpåvirket snø

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert opp til 1200moh, men dårlig dårlig sikt grunnet snøvær og tåke.

ObsID: 176906

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

Hakon@nortind (**)

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer Noen snøfiller i luften nå og da. Ca -6c nede i dalen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat fint progressivt snødekke, lite action, ingen faretegn, ikke no nevneverdige kantkorn, enda. Mye løs snø tilgjengelig for transport om vinden skulle tillta. Ellers vil nysnøflak og eldre fokksnø fortsette å stabilisere seg. Sakte i høyden pga kulda. Kulda gjør det jo også spennende å se hva som skjer med/rundt regnskaren. Den ligger helt oppe i dagen på utsatte ryggene fra tregrensa og oppover. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø øverst, godt bundet til skarelag litt nede i dekket. Lokale variasjoner av fokksnø mellom nysnøen og skaren, men det virker godt bundet sammen. Lavere ned mot tregrensa og under(hvor det er noe mildere) har nysnøen bundet seg noe mer, og kan vel danne myke flak etterhvert. Trærne har fått "settlement cones" i tregrensa.

ObsID: 176918

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 10:25

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Henrikneset (300moh) kl 10:25 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Begrenset snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

ObsID: 176829

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 21:15

975 moh

Idar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Idar

Vær

-11 °C Vind og snøfokk

Ulykke/hendelse

Køyring i lite brattheng og løyser ut lite flakskred på glatt skare. Snø

Skredhendelse

20. jan 21:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 15 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 176764

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 20:15

450 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Vær

Snø 7 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer

ObsID: 176748

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 14:30

1254 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

Vær

2 m/s Så og si vindstille i høyden.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Mye «sluffing» i brattheng .

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene. Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

ObsID: 176742

Ofoten / Gagnesaksla

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

1036 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Alexander Nordvall Kommentar:  Gagnesrenna i topp förhållanden

Vær

-10 °C 4 m/s fra NV ↘ 30% skyer Kallt och lite vind (ca 3-4ms) fra Vest/Norvest. Halvklart

Notater

Fantastiske skiförhållanden! Ca 40cm fjäderlätt nysnö på toppen av ett skarelager på Sydsidan av Gagnesaksla. Nysnön binder gott till underliggande skarelager. I östlige retninger lite mer vindpåverket snö, men som fortsatt är mjuk utan några som helst tendenser till flakbildning/propagering. Inga faretecken observert, inte heller tecken på gamla skred. Det finns MYCKET lössnö redo för transport om vindstyrkan skulle till att öka, var vaksam på detta. Var också beredd på att de stora mängderna lössnö kan bidra till mjuka lössnöskred - " handle the sluff with care". Annars är det nydelig åkning - ut och njut!

ObsID: 176751

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 12:00

495 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk vind transportert snø i isolert NV vendt heng i dalene.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen svært vindpreget i dalen pga. lokal sterk vind

Vær

Ikke nedbør 12 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Spesielt vind fenomen idag: blåste godt 10-15m/s fra sør-øst i dalen, og snøen var svært vindpåvirket. Men opp i høyden var det så og si vindstille

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng

Ferske sprekker I fokksnø

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N, V, NV. Mellom 600 moh og 300 moh Et par str. 1 flak i nord-vest vendt leheng rundt skoggrensen

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.

ObsID: 176741

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:20

249 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 176678

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:18

350 moh

torjekosmo (Ukjent)

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

Notater

5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

ObsID: 176677

Ofoten / NARVIK

Snø

19.01.2019 kl. 13:41

602 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, NV Nedføyket lag med delvis nedbrutte krystaller. Prosessen er i sin siste fase og i ferd med stabilisere seg.

Vær

Ikke nedbør 8,8 °C 2 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Tester

ECTX God Bruddforplantning under skarelag på ca 90 cm ved svært stor belastning. Det svake laget er et avrundet kantkorn-lag med noe polykrystaller.

CTH25@45cmQ2 God

Skredfarevurdering

Stabile forhold generelt. Noen heng har mye vindtransportert snø med nedføyket løs snø mellom fokksnøen. Noen sprekker rundt skia der snødekket er tynnest. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

130 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 13 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm Rimlag , 32 cm K MF 0 mm/0 mm

ObsID: 176573

Ofoten / TJELDSUND

Snø

19.01.2019 kl. 13:37

228 moh

Kimslimxxl (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kimslimxxl

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ingen faretegn observert

Notater

Kjempe flott tur. Har trakket løype til ramfloget med truger:)

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Flott og klart vær. Litt snøbyger på nedstigninga

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176562

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 13:05

234 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  30cm tørr løssnø, jevn fordelt under skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tørr løssnø under skoggrensen. Ikke vind påvirket i det minste.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s 50% skyer Vindstille, kaldt. Snøbyger siste døgn

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 30cm tørr løssnø, jevn fordelt under skoggrensen.

ObsID: 176535

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 12:32

493 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 500moh. FC lag tydeliggjort på bilde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mye tørr løs snø i terreng.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh Det forventes generelt str.1 skred på dette lag, men i område som har samlet mer snø de siste 24t. kan det være mulig med str.2.

Tester

ECTP7@33cm i FC

ECTP7@33cm I kantkorn krystaller (<1mm) mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens obstur gikk bare til 500moh i kystnærstrøk. Problem med nedføyket nysnø regnes å være mer relevant høyere opp i terreng hvor vinden har vært sterkere (10m/s fra S på Fagernesfjellet under natt til lørdag har nok transportert litt snø inn i N vendt leheng). Det ble observert litt kantkorn rundt skarelag, dette lag ga resultat på stabilitetstester, men krystallene er fortsatt små og det virker som det er «isolert» litt av overliggende skare. Dette lag er nok ikke særlig "aktiv" for tiden, men det er ikke så mange observasjoner tilknyttet det så man bør viser varsomhet i område med tynn snødekke. Snøbyger imorgen vil nok ikke være nok til å endre faregrad. Men dersom vinden øker finnes det nå mye snø tilgjengelig for vind transport. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tynn men tydelig lag med små (<1mm) kantkorn krystaller mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 27 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 2 cm P PPrm 0 mm/0 mm fra 10.01.19, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 66 cm K MFpc 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176531

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 11:27

374 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS148 @360moh Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Regobs profil kommer senere
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Prøvde å fremprovosere til skyttende sprekker mange steder på vei opp- bare litt små sprekker rundt skitupp i leheng (ingen forplantning). (ser større ut på bilde enn det faktisk var)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 1 m/s 100% skyer Lett snøfall under formiddag. Bygevær siste døgn, med bris fra V og senere S ovenfor skoggrensen.

Tester

CTH25@44cmQ2 i RGxf

ECTN23@44cm i RGxf.

CTH25@44cmQ2 I tynn lag med RGxf (<1mm) under PPrm

ECTN23@44cm I tynn lag med RGxf (<1mm) under PPrm

Faretegn

Ingen faretegn observert Prøvde å fremprovosere til skyttende sprekker mange steder på vei opp- bare litt små sprekker rundt skitupp i leheng (ingen forplantning)

Snødekke

148 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt påfyll med nysnø de siste dagene. Nysnøen er lett, løs/ubunnet og relativ jevn fordelt under skoggrensen.. Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P PPrm 0 mm/0 mm, 7 cm 1F MFcr/RGxf 0 mm/1 mm Skarelag, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 60 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 8 cm 4F DHxr 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 176509

Ofoten / NARVIK

Snø

19.01.2019 kl. 11:00

613 moh

Anna Nystedt (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anna Nystedt Kommentar:  Helt obunden fin snö även i höjden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anna Nystedt Kommentar:  Ikke så tjockt snødekke här. S helling på ca 650 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Anna Nystedt

Vær

Snø 3 m/s fra V → 70% skyer Snødde litt till og fra

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Helt ubunden snö jämt fördelat over hela fjellet, inga vindtegn

ObsID: 176651

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org