Snøskredvarsel for Ofoten mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan fremdeles være lett å løse ut skred i den nyeste snøen, men det ventes ikke at skredene blir større enn middels store (str 2) i de områdene hvor det har kommet mest snø den siste tiden. I bratte fjellsider med mye løs og ubunden snø vil det også være lett å løse ut tørre løssnøskred.
Nysnøen som kom før helgen virker fremdeles å være lett, lite påvirket av vind og ligger relativt jevnt fordelt under skoggrensen. Over skoggrensen har vinden lagt opp myke flak i leområder, men det finnes også ubunden snø over skogrensen. Enkelte steder har kraftig vind 10. januar skrellet av skaren, og oppstikkende stein og berg kan ligge skjult under den nye nysnøen. Det gamle snødekket er stabilt under ca 700 moh.
Flere observasjoner den siste tiden rapporterer om begynnende kantkorndannelse rundt mildværsskaren fra 10. januar. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse blir låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-17 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Fjellbu

Snø

21.01.2019 kl. 15:00

100 moh

Abonden (Ukjent)

Snødekke

85 cm totalt Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

ObsID: 177636

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 14:30

621 moh

Abonden (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Abo@statskog.no Kommentar:  Vindstille og fint vær ved Stashyttene.

Snødekke

95 cm totalt

Notater

Snødybdemåling utført av Fjelltjenesten.

ObsID: 176910

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:09

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Fossbakken (200moh) kl 13:10 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige vindforhold. Stabilt kaldt.. Økende skredfare neste døgn: Mer påfyll av snø og vindøkning..

ObsID: 176926

Ofoten / BALLANGEN

Snø

21.01.2019 kl. 13:00

835 moh

Abonden (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Totalhavari på 420 KV mast sør for Filtind, i Ballangen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Fra rasstedet mot vest. Det er ikke registrert ras ved denne masta tidligere, men ved mast nr 2 set i fra rasmasta.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Tøff jobb for Statnett sine folk med riving av ødellagt kraftmast.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Mye utstyr må til for å gjenetablere strømforsyninga. Baugefjellet i bakgrunn, sørøst for snøskredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Stål, snø og faser i en god miks på rasstedet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Abonden Kommentar:  Rasstedet og deler av sørsiden av Filtind.

Notater

Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader

Skredhendelse

11. jan 00:00 Ukjent Ukjent Naturlig utløst S-vendt Leområder Skredekspert engasjert av Statnett har vært på stedet og har utfyllende opplysninger.

ObsID: 177757

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 11:23

129 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værprognosene og snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

ObsID: 176848

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

LarssonMartin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarssonMartin Kommentar:  Vær rygg mellom Litletind og Skjomtinden, vindpåvirket over ryggen fra 900 moh og oppover

Vær

Snø fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind 8-10m/s fra sørvest. Avblåst snø på fjellet fra 900moh og oppover, hard fokksnø i Ø-NØ leheng. I lenger ned i fjellet fortsatt 5-20cm løs ikke vindpåvirket snø

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert opp til 1200moh, men dårlig dårlig sikt grunnet snøvær og tåke.

ObsID: 176906

Ofoten / NARVIK

Snø

21.01.2019 kl. 10:30

1134 moh

Hakon@nortind (**)

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer Noen snøfiller i luften nå og da. Ca -6c nede i dalen.

Skredfarevurdering

2 Moderat fint progressivt snødekke, lite action, ingen faretegn, ikke no nevneverdige kantkorn, enda. Mye løs snø tilgjengelig for transport om vinden skulle tillta. Ellers vil nysnøflak og eldre fokksnø fortsette å stabilisere seg. Sakte i høyden pga kulda. Kulda gjør det jo også spennende å se hva som skjer med/rundt regnskaren. Den ligger helt oppe i dagen på utsatte ryggene fra tregrensa og oppover. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø øverst, godt bundet til skarelag litt nede i dekket. Lokale variasjoner av fokksnø mellom nysnøen og skaren, men det virker godt bundet sammen. Lavere ned mot tregrensa og under(hvor det er noe mildere) har nysnøen bundet seg noe mer, og kan vel danne myke flak etterhvert. Trærne har fått "settlement cones" i tregrensa.

ObsID: 176918

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 10:25

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Henrikneset (300moh) kl 10:25 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Begrenset snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 176829

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 21:15

975 moh

Idar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Idar

Ulykke/hendelse

Køyring i lite brattheng og løyser ut lite flakskred på glatt skare. Snø

Vær

-11 °C Vind og snøfokk

Skredhendelse

20. jan 21:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 15 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 176764

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 20:15

450 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Vær

Snø 7 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer

ObsID: 176748

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 14:30

1254 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

Vær

2 m/s Så og si vindstille i høyden.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene. Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Mye «sluffing» i brattheng .

ObsID: 176742

Ofoten / Gagnesaksla

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

1036 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Alexander Nordvall Kommentar:  Gagnesrenna i topp förhållanden

Vær

-10 °C 4 m/s fra NV ↘ 30% skyer Kallt och lite vind (ca 3-4ms) fra Vest/Norvest. Halvklart

Notater

Fantastiske skiförhållanden! Ca 40cm fjäderlätt nysnö på toppen av ett skarelager på Sydsidan av Gagnesaksla. Nysnön binder gott till underliggande skarelager. I östlige retninger lite mer vindpåverket snö, men som fortsatt är mjuk utan några som helst tendenser till flakbildning/propagering. Inga faretecken observert, inte heller tecken på gamla skred. Det finns MYCKET lössnö redo för transport om vindstyrkan skulle till att öka, var vaksam på detta. Var också beredd på att de stora mängderna lössnö kan bidra till mjuka lössnöskred - " handle the sluff with care". Annars är det nydelig åkning - ut och njut!

ObsID: 176751

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 12:00

495 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fersk vind transportert snø i isolert NV vendt heng i dalene.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøen svært vindpreget i dalen pga. lokal sterk vind

Vær

Ikke nedbør 12 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Spesielt vind fenomen idag: blåste godt 10-15m/s fra sør-øst i dalen, og snøen var svært vindpåvirket. Men opp i høyden var det så og si vindstille

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind (10-15m/s) fra SØ i dalene har gitt innsamling av fokksnø i isolert NV vendt heng

Ferske sprekker I fokksnø

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tydelig sjikt overgang 10-30cmfra overflate i fokksnø.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N, V, NV. Mellom 600 moh og 300 moh Et par str. 1 flak i nord-vest vendt leheng rundt skoggrensen

ObsID: 176741

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:20

249 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 176678

Ofoten / NARVIK

Snø

20.01.2019 kl. 11:18

350 moh

torjekosmo (Ukjent)

Vær

Snø -12 °C 1 m/s 5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

Notater

5cm snø over natt. Ikke vindpåvirket.

ObsID: 176677

Ofoten / NARVIK

Snø

19.01.2019 kl. 13:41

602 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 8,8 °C 2 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Skredfarevurdering

Stabile forhold generelt. Noen heng har mye vindtransportert snø med nedføyket løs snø mellom fokksnøen. Noen sprekker rundt skia der snødekket er tynnest. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Bruddforplantning under skarelag på ca 90 cm ved svært stor belastning. Det svake laget er et avrundet kantkorn-lag med noe polykrystaller.

CTH25@45cmQ2 God

Snødekke

130 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, NV Nedføyket lag med delvis nedbrutte krystaller. Prosessen er i sin siste fase og i ferd med stabilisere seg.

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 13 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm Rimlag , 32 cm K MF 0 mm/0 mm

ObsID: 176573

Ofoten / TJELDSUND

Snø

19.01.2019 kl. 13:37

228 moh

Kimslimxxl (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kimslimxxl

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Flott og klart vær. Litt snøbyger på nedstigninga

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Notater

Kjempe flott tur. Har trakket løype til ramfloget med truger:)

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176562

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 13:05

234 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  30cm tørr løssnø, jevn fordelt under skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tørr løssnø under skoggrensen. Ikke vind påvirket i det minste.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s 50% skyer Vindstille, kaldt. Snøbyger siste døgn

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 30cm tørr løssnø, jevn fordelt under skoggrensen.

ObsID: 176535

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 12:32

493 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 500moh. FC lag tydeliggjort på bilde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens obstur gikk bare til 500moh i kystnærstrøk. Problem med nedføyket nysnø regnes å være mer relevant høyere opp i terreng hvor vinden har vært sterkere (10m/s fra S på Fagernesfjellet under natt til lørdag har nok transportert litt snø inn i N vendt leheng). Det ble observert litt kantkorn rundt skarelag, dette lag ga resultat på stabilitetstester, men krystallene er fortsatt små og det virker som det er «isolert» litt av overliggende skare. Dette lag er nok ikke særlig "aktiv" for tiden, men det er ikke så mange observasjoner tilknyttet det så man bør viser varsomhet i område med tynn snødekke. Snøbyger imorgen vil nok ikke være nok til å endre faregrad. Men dersom vinden øker finnes det nå mye snø tilgjengelig for vind transport. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP7@33cm i FC

ECTP7@33cm I kantkorn krystaller (<1mm) mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tynn men tydelig lag med små (<1mm) kantkorn krystaller mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mye tørr løs snø i terreng.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh Det forventes generelt str.1 skred på dette lag, men i område som har samlet mer snø de siste 24t. kan det være mulig med str.2.

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 27 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 2 cm P PPrm 0 mm/0 mm fra 10.01.19, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 66 cm K MFpc 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176531

Ofoten / BALLANGEN

Snø

19.01.2019 kl. 11:27

374 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS148 @360moh Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Regobs profil kommer senere
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Prøvde å fremprovosere til skyttende sprekker mange steder på vei opp- bare litt små sprekker rundt skitupp i leheng (ingen forplantning). (ser større ut på bilde enn det faktisk var)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 1 m/s 100% skyer Lett snøfall under formiddag. Bygevær siste døgn, med bris fra V og senere S ovenfor skoggrensen.

Tester

CTH25@44cmQ2 i RGxf

ECTN23@44cm i RGxf.

CTH25@44cmQ2 I tynn lag med RGxf (<1mm) under PPrm

ECTN23@44cm I tynn lag med RGxf (<1mm) under PPrm

Faretegn

Ingen faretegn observert Prøvde å fremprovosere til skyttende sprekker mange steder på vei opp- bare litt små sprekker rundt skitupp i leheng (ingen forplantning)

Snødekke

148 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt påfyll med nysnø de siste dagene. Nysnøen er lett, løs/ubunnet og relativ jevn fordelt under skoggrensen.. Ovenfor skoggrensen er det noe mer ujevn fordelt, men innsamling av fokksnø i leheng er fortsatt veldig myk (F+ til 4F-) og ikke vindpakket i det minste.

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P PPrm 0 mm/0 mm, 7 cm 1F MFcr/RGxf 0 mm/1 mm Skarelag, 16 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 60 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 8 cm 4F DHxr 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 176509

Ofoten / NARVIK

Snø

19.01.2019 kl. 11:00

613 moh

Anna Nystedt (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anna Nystedt Kommentar:  Helt obunden fin snö även i höjden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anna Nystedt Kommentar:  Ikke så tjockt snødekke här. S helling på ca 650 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Anna Nystedt

Vær

Snø 3 m/s fra V → 70% skyer Snødde litt till og fra

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Helt ubunden snö jämt fördelat over hela fjellet, inga vindtegn

ObsID: 176651

Ofoten / NARVIK

Snø

18.01.2019 kl. 19:37

624 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jegu@NVE

Notater

ObsID: 176421

Ofoten / NARVIK

Snø

18.01.2019 kl. 09:32

103 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s Noen snøbyger igår kveld og natt til fredag. Rolig vind forhold i lavlandet (men bris fra V i høyden ifølge vær stasjoner)

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 176289

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org