Snøskredvarsel for Ofoten søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø. Vedvarende svakt lag kan fortsatt påvirkes.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet til den tørrsnøen som kommer som snøbyger i løpet av dagen og det som eventuelt er igjen etter fredagens uvær fra V og NV. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare, men i noen områder kan det ligge betydelige mengder innblåst snø. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt på grunn av gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Sålen av smelteomvandlet snø under skoggrensen vil fort bli stabil nå som det blir kaldere. Følg med på hvorvidt nysnøen fester seg til eventuelle skarelag.
Fredag var det svært kraftig vind, på det meste storm styrke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Vinden har fraktet mye av snøen bort og lagt opp tildels betydelige mengder i noen leheng. Snødekket frem til torsdag besto av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til min. 700 moh. med varierende mengder fokksnø over. Over 700 moh er det fortsatt tørrsnø og tilhørende lagdeling og ujevn fordeling av snøen i terrenget.
Senest onsdag gir det vedvarende svake laget av kantkorn ved bakken lyd fra seg. Så mye tyder på at det fortsatt må regnes med, dog mest i høyfjellet.
Lørdag er det observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen. Skred har mest trolig gått under uværet fredag. Lørdag meldes det om at den nyeste snø fester seg dårlig på den noen steder, glatte skaren.
Lørdag er det litt snøbyger i regionen.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

13.01.2019 kl. 11:31

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye nedbør og samtidig en del vind de siste dagene. Men synkende temperatur og oppholdsvær vil stabilisere snøen framover.. Minkende skredfare neste døgn: Kaldere og oppholdsvær. .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175465

Ofoten / NARVIK

Snø

13.01.2019 kl. 10:27

641 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø -4 °C 1 m/s 100% skyer Bygevær. Så og si vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Tørr Cirka 6cm nysnø ved skoggrensen under natt til søndag- jevnt fordelt, lett og ubunnet.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175384

Ofoten / Fagernesfjellet, Narvik

Snø

12.01.2019 kl. 13:30

917 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. jan 13:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 586 moh og sluttet på 572 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy bruddkant Fersk vindtransportert tørr snø. Utløst flere steder med svært lett tilleggsbelastning i NØ-vendte skavler.

ObsID: 175283

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

626 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 650moh. Ø vendt. (profil kommer senere)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ø vendt heng har stor innsamling av fersk fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F+/4F+ PP/DFbk 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F+ DFbk 0 mm/0 mm D, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 55 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra V → 75% skyer Siste dagene har vært preget av sterk vind fra V sektor og bygevær med nedbør som snø (enkelt steder i region har det kommet mye snø, men det er stor variasjon. Idag er det fortsatt sterk vind, men mindre nedbør

Snødekke

I skogen er nysnø fra torsdag kveld lett og ubunnet (herlig skiføre!), i åpent område og ovenfor skoggrensen er det en annen historie: mange steder er avblåst, og lesider har innsamling av 4F+ fokksnø. Det ble observert god binding til mildværskare fra 10.01, trolig pga. at det kom nedbør i forbindelse med synkende temperatur torsdag kveld. Ustabil sjiktovergang som ble observert er inne i fokksnø fra seneste døgn- det forventes å stabilisere seg relativ raskt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær de siste dagene, med sterk vind fra V sektor (kast opp til 55,7m/s på fagernesfjellet torsdag kveld!) og bygevær med nedbør som snø. Skredproblemen er ganske enkelt: ustabil sjiktovergang i fokksnø finnes i mange leheng vendt mot øst fra skoggrensen og oppover. Disse flak kan påvirkes lett der den overliggende flak er relativ myk (men da forventes hovedsakelig str. 2), lengre opp på fjellet hvor den overliggende flak er hardere/stivere finnes det potensial for str.3 skred, men slik flak trenger nok større tilleggsbelastning. Det ble ikke observert kantkorn på dagens obstur (men turen gikk bare til 700moh) Roligere vind og grei temperatur imorgen forventes å føre til stabilisering av snødekket å minkende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker I nylig transportert fokksnø

Ferske skred Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Str. 2 lett å løse ut i mange brattheng (derr hvor overliggende flak er litt mykere). Str. 3 lett å løse ut i noen brattheng (høyere på fjellet hvor den overliggende flak er litt stivere).

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

ObsID: 175275

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

482 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite heng der vinden har tatt viser at fokksnøen kan danne flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 60% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Der det er tett skog er det tørr løssnø.

Notater

Kram snø under tørr fokksnø. Har kun vært under skoggrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 175271

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 11:54

379 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Str. 1 mykflak i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Snødekke

86 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ca. 15-20cm nysnø rundt skoggrensen siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Faretegn

Ferske skred Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra V ovenfor skoggrensen + mye tørr løssnø tilgjengelig for transport= innsamling av fokksnø i Ø vendt leheng

Skredaktivitet

12. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

ObsID: 175254

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 20:03

494 moh

ErikEB (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skyter et par meter ut fra ski

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 175178

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 11:34

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Henrikneset (200moh) kl 11:35 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Lite snømengder noe is

ObsID: 175089

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 09:56

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 09:56 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør men ikke mulig å se pga dårlig sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175055

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 08:37

150 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Foto tatt litt ovenfor sentrum, Ca. 70 moh

Vær

Snø 0 °C 100% skyer 20 cm nysnø. Kraftig vind igår ettermiddag og seinere på kveldeb

ObsID: 175042

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 13:53

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Spansdalen (100moh) kl 15:59

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn høyt opp i fjellet. Økt fare for sørpeskred. . Uforandret skredfare neste døgn: Sterk vind og nedbør fortsetter. Temperaturen synker og det vil bli mer snøfokk..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174976

Ofoten / NARVIK

Snø

10.01.2019 kl. 13:41

72 moh

Kaj@obskorps (****)

Faretegn

Rask temperaturstigning Raskt temp stigning under natt til torsdag. Men mindre nedbør enn forventet

ObsID: 174942

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 12:55

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Henrikneset (200moh) kl 12:56 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder noe is i bunn. RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Ingen

ObsID: 174999

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 12:00

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 12:01 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder. Men vanskelig og vurdere da det er isdekke i bunn og regn på snø. Sterk vind men ikke mulig å se i høyden pga dårlig sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174925

Ofoten / NARVIK

Snø

10.01.2019 kl. 11:10

35 moh

jegu@NVE (*****)

Vær

Regn 6 °C 100% skyer Temp har steget fra 0 til +5 ila 4 timer. Det regner godt, men ser ikke ut til at det er så mye vind å snakke om utenfor kontorvinduet

ObsID: 174913

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org