Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forholde. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø. Vedvarende svakt lag kan fortsatt påvirkes.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet til den tørrsnøen som kommer som snøbyger i løpet av dagen og det som eventuelt er igjen etter fredagenss uvær fra V og NV. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare, men i noen områder kan det ligge betydelige mengder innblåst snø. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt på grunn av gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Sålen av smelteomvandlet snø under skoggrensen vil fort bli stabil nå som det blir kaldere.
Torsdag var det mildvær til ca 1000 moh i regionen og lokalt mye nedbør. Fredag er det svært kraftig vind, på det meste storm styke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Snødekket frem til torsdag besto av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til min. 700 moh. med 5-40 cm seig fokksnø over. Over 700 moh er det fortsatt tørrsnø og tilhørende lagdeling.
Senest onsdag gir det vedvarende svake laget av kantkorn ved bakken lyd fra seg. Så mye tyder på at det fortsatt må regnes med, dog mest i høyfjellet.
Fredag formiddag er det fortsatt mildt i regioen og et par plussgrader ved havnivå, men temperaturen er synkende.
35 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Fagernesfjellet, Narvik

Snø

12.01.2019 kl. 13:30

917 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. jan 13:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 586 moh og sluttet på 572 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy bruddkant Fersk vindtransportert tørr snø. Utløst flere steder med svært lett tilleggsbelastning i NØ-vendte skavler.

ObsID: 175283

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

626 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i fokksnø
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 650moh. Ø vendt. (profil kommer senere)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  V vendt heng er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ø vendt heng har stor innsamling av fersk fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

I skogen er nysnø fra torsdag kveld lett og ubunnet (herlig skiføre!), i åpent område og ovenfor skoggrensen er det en annen historie: mange steder er avblåst, og lesider har innsamling av 4F+ fokksnø. Det ble observert god binding til mildværskare fra 10.01, trolig pga. at det kom nedbør i forbindelse med synkende temperatur torsdag kveld. Ustabil sjiktovergang som ble observert er inne i fokksnø fra seneste døgn- det forventes å stabilisere seg relativ raskt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Str. 2 lett å løse ut i mange brattheng (derr hvor overliggende flak er litt mykere). Str. 3 lett å løse ut i noen brattheng (høyere på fjellet hvor den overliggende flak er litt stivere).

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra V → 75% skyer Siste dagene har vært preget av sterk vind fra V sektor og bygevær med nedbør som snø (enkelt steder i region har det kommet mye snø, men det er stor variasjon. Idag er det fortsatt sterk vind, men mindre nedbør

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær de siste dagene, med sterk vind fra V sektor (kast opp til 55,7m/s på fagernesfjellet torsdag kveld!) og bygevær med nedbør som snø. Skredproblemen er ganske enkelt: ustabil sjiktovergang i fokksnø finnes i mange leheng vendt mot øst fra skoggrensen og oppover. Disse flak kan påvirkes lett der den overliggende flak er relativ myk (men da forventes hovedsakelig str. 2), lengre opp på fjellet hvor den overliggende flak er hardere/stivere finnes det potensial for str.3 skred, men slik flak trenger nok større tilleggsbelastning. Det ble ikke observert kantkorn på dagens obstur (men turen gikk bare til 700moh) Roligere vind og grei temperatur imorgen forventes å føre til stabilisering av snødekket å minkende skredfare. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Faretegn

Ferske sprekker I nylig transportert fokksnø

Ferske skred Begrenset sikt idag, men det ble observert 1x str.2,5 naturlig utløst flakskred i ØNØ vendt brattheng ved skoggrensen

Snøprofil

4 cm F+/4F+ PP/DFbk 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F+ DFbk 0 mm/0 mm D, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 55 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm

ObsID: 175275

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

482 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite heng der vinden har tatt viser at fokksnøen kan danne flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Der det er tett skog er det tørr løssnø.

Notater

Kram snø under tørr fokksnø. Har kun vært under skoggrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt.

Vær

Ikke nedbør 60% skyer

ObsID: 175271

Ofoten / NARVIK

Snø

12.01.2019 kl. 11:54

379 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Str. 1 mykflak i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Snødekke

86 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ca. 15-20cm nysnø rundt skoggrensen siden torsdag kveld Åpent område under skoggrensen er preget av vind, avblåst på utsatte steder og lett pakket fokksnøflak i leheng.

Skredaktivitet

12. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 400 moh Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

Faretegn

Ferske skred Str. 1 i Ø vendt leheng på 400moh. Gikk på sjiktovergang i nysnø fra siste 36t.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra V ovenfor skoggrensen + mye tørr løssnø tilgjengelig for transport= innsamling av fokksnø i Ø vendt leheng

ObsID: 175254

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 20:03

494 moh

ErikEB (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skyter et par meter ut fra ski

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 175178

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 11:34

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Henrikneset (200moh) kl 11:35 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Lite snømengder noe is

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175089

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 09:56

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 09:56 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør men ikke mulig å se pga dårlig sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175055

Ofoten / NARVIK

Snø

11.01.2019 kl. 08:37

150 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Foto tatt litt ovenfor sentrum, Ca. 70 moh

Vær

Snø 0 °C 100% skyer 20 cm nysnø. Kraftig vind igår ettermiddag og seinere på kveldeb

ObsID: 175042

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 13:53

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Spansdalen (100moh) kl 15:59

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn høyt opp i fjellet. Økt fare for sørpeskred. . Uforandret skredfare neste døgn: Sterk vind og nedbør fortsetter. Temperaturen synker og det vil bli mer snøfokk..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174976

Ofoten / NARVIK

Snø

10.01.2019 kl. 13:41

72 moh

Kaj@obskorps (****)

Faretegn

Rask temperaturstigning Raskt temp stigning under natt til torsdag. Men mindre nedbør enn forventet

ObsID: 174942

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 12:55

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Henrikneset (200moh) kl 12:56 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder noe is i bunn. RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Ingen

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174999

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 12:00

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 12:01 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder. Men vanskelig og vurdere da det er isdekke i bunn og regn på snø. Sterk vind men ikke mulig å se i høyden pga dårlig sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174925

Ofoten / NARVIK

Snø

10.01.2019 kl. 11:10

35 moh

jegu@NVE (*****)

Vær

Regn 6 °C 100% skyer Temp har steget fra 0 til +5 ila 4 timer. Det regner godt, men ser ikke ut til at det er så mye vind å snakke om utenfor kontorvinduet

ObsID: 174913

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 14:08

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 0 °C Henrikneset (300moh) kl 14:09 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder noe is . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snømengder .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174766

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snø

09.01.2019 kl. 14:00

809 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Bilde tatt fra ca. 800moh mot Lille-Ballak
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MOL Kommentar:  Tatt fra ca. 450moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt fra ca. 550 moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har vært varierende vær de siste dagene, med mye nedbør på forskjellig temperatur og vindstyrke. Det har vært fuktet snø helt opp til toppen av Vassdalsfjellet de siste tre dagene og under ca. 500 moh har denne fuktigheten trengt ganske dypt ned i snøen og det er kun snøen fra de siste par dagene som fremstår som tørr ned i skogen. I denne perioden ser det ut til å ha vært lite vind til ganske godt opp i høyden (650-700moh) og fremstår i all hovedsak som ubunden og løs under denne høyden.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Snøvær og lavt skydekke på begynnelsen av turen, opphold, noe lettere og litt kaldere vær. Mer eller mindre vindstille opp til ca. 650moh, noe vind fra NV langs toppryggen på Vassdalsfjellet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet mye snø de siste par dagene og med en del vind i høyden (over ca. 700 moh). Her vil det være opp til betydelig skredfare. Under denne høyden er det for det meste ubunden, ganske tørr løs sne over fuktig og godt bundet snø som går godt ned i snødekket. Mer nedbør, mye vind og høyere temperaturer de neste dagene tilsier at skredfaren vil øke. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

7 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm D Profil tatt på 800moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune i NØ-vendt helning. , 66 cm P RG 0 mm/0 mm D

ObsID: 174771

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:34

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø 0 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 13:34 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ut fra det jeg klarer å vurdere med begrenset sikt . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 174760

Ofoten / EVENES

Snø

09.01.2019 kl. 13:19

301 moh

Snowsnake (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor tyngde i områder der det ligger mye snø.

ObsID: 174758

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:01

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). På de plassene som det har vært sikt, så ser det ut til noe avblåst i høyden. Det har ikke vært ugunstig vindretning når det har vært vind. Vurert sammen med entreprenør som har de aktuelle rodene. . Økende skredfare neste døgn: Melder sterk vind, rask temperaturøkning med mye regn høyt opp..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174773

Ofoten / NARVIK

Snø

09.01.2019 kl. 12:19

670 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Knot med profilverktøyet i demoen, ECTN i nedre del av fokksnølag - mellom dette og blyanthardt lag under. Tok en blokktest, men fikk ikke utslag på denne - men tydelig brudd i dette laget da jeg vippet søyla fram med spade.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Knot med profilverktøyet i demoen, ECTN i nedre del av fokksnølag - mellom dette og blyanthardt lag under. Tok en blokktest, men fikk ikke utslag på denne - men tydelig brudd i dette laget da jeg vippet søyla fram med spade.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stedvis er overflata over 600 moh avblåst til skare etter regnvær i helga, men generelt ligger det ansamliger av myke fokksnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  siktforhold over skoggrensa

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflata over tregrensa varierer mellom myk, lett vindpåvirket og avblåst skare - men i all hovedsak er det mye løs snø tilgjengelig for transport i terrenget. Grunnet 0 sikt på observasjonstidspunkt var det umulig å et større bilde av snøfordelingen i fjellet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh om regnværet slår til er det gode muligheter for våte løssnøskred i lavlandet

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Tett tåke på observasjonsstidspunkt førte til endringer i planlagt gravepunkt - skulle opp til 800 for å se på snøfordelingen og grave etter observert kantkorn på bakken.

Skredfarevurdering

3 Betydelig ferske fokksnøflak trenger tid på å stabilisere seg og kan utløses av en enkelt skiløper, særlig der flaket er tynt. Det har kommet mye snø i regionen de siste dagene og fokksnø ligger i flere himmelretninger. Grunnet dårlig sikt kom jeg ikke høyere enn ca 700. I snøprofilen registrerte jeg ikke lagdeling de siste 20 cm over bakken da det var steinhardt, men gravde et lite hull og det virker som at snøen ned til bakken er fuktig. I lavlandet er snødekket fuktig helt ned til bakken og ved store nedbørsmengder kan det gå våte skred. I høyden er det områder med store ansamlinger fokksnø og det vil være lett å løse ut skred på disse ved stor pålagring. Om meldt vær slår til er det grunn til å tro at det kan komme opp i fg4. Kjenner ikke til forholdene i høyden, men vet fra tidligere turer at det er godt med snø i fjellet Varslet faregrad er riktig dagens varsel fd 3 stemmer nok, men kjenner ikke til forholdene i høyden grunnet endring av planlagt tur pga dårlig sikt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø fersk vindtransportert snø i form av myke flak fra skoggrensa opp til 700 moh (kom meg ikke høyere opp i terrenget)

ObsID: 174740

Ofoten / NARVIK

Snø

09.01.2019 kl. 11:32

487 moh

jegu@NVE (*****)

Snødekke

23 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fra 500 moh er snøoverflaten samt 25 øverste cm tørr. Under dette laget er det skare fra regnværet i helga. Gravde ned til bakken og snøpakken under skarelaget er fuktig helt ned

ObsID: 174723

Ofoten / NARVIK

Snø

09.01.2019 kl. 11:16

403 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Ca 20 cm fuktig løs snø oppå skare fra regnvær i helgen. Tåke fra ca 300 moh og oppover. I lavlandet er det kommet ca 5 cm våt/fuktig snø. Over 400 henger snøen fremdeles på trærne.

Vær

-1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 174717

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org