Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over mildværsgrensen har det kommet mye nysnø og vind og vært stor pålagring av fokksnø i leheng. Mer vind og mer snø vil føre til enda mer pålagring av snø i leområder mot øst og sør. Siden det er ventet bygevær vil det være store variasjoner i hvor det kommer mest nedbør. Det vil være svært lett å løse ut skred i de ferske flakene av fokksnø og naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø. Det vedvarende svake laget med kantkorn er fortsatt tilstede, men blir stadig vanskeligere å løse ut. Vær likevel fremdeles ekstra oppmerksom der snødekket er tynt. Under skoggrensen er det gamle snødekket stabilt, men i åpne områder vil vinden herje og det kan legges opp flak av fokksnø som er lett å løse ut også her.
Nysnøen fra mandag og natt til mandag er ujevnt fordelt og snøoverflaten består enten av hard, avblåst skare eller fokksnø. I enkelte leheng har det samlet seg særdeles mye vindtransportert snø. Under tregrensen er hele det gamle snødekket smelteomvandlet, og en observasjon fra 550 moh mandag viser at snødekket er vått og fuktig tvers igjennom. Opp mot 800 moh er bare deler av snødekket fuktig.
Det er observert kantkorn mot bakken. Ved 500 moh er de såvidt fuktet opp av mildværet.
Før og under mildværet var det stor skredaktivitet.
Mandag formiddag var det -1 grad på 300 moh ved skisenteret i Narvik og moderat snøfokk. Det er observert skytende sprekker i den ferske fokksnøen.
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

08.01.2019 kl. 16:53

125 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø HN10 @100moh

ObsID: 174625

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 12:40

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 0 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 12:40 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Skjellesvikskaret (300 moh) kl 12:43 Sludd, 0,0 °C. 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder vanskelig å vurdere pga værforholdene . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174566

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 12:37

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Henrikneset (200moh) kl 12:38 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snømengder .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Lite snømengder noe is

ObsID: 174564

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 12:32

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Sludd 1 °C Lavangsnes (0moh) kl 12:33 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen ufordelaktig vindretning i det sist for de aktuelle rasområdene. Vurdert sammen med brøyteentreprenør på rodene.. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke større forandring i forholdene..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174562

Ofoten / NARVIK

Snø

07.01.2019 kl. 12:35

752 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker i lomme med ferske fokksnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske vindtransportert snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Enkelte leheng har stor innsamling av vindtransportert snø. Staver er 135cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 750moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Ettergårdagens mildvær med regn opp til ca. 800moh, er overliggende snø betydelig mer kompakt enn hva det har vært tidligere. Kantkorn krystaller er fortsatt intakt og gir tydelig resultat på stabilitetstester, men det skal nå generelt mye større tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag. Være likevel obs i område med tynn snødekke i høyden.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Problemen kan finnes fra skoggrensen og oppover, men størrelse av forventet skred blir større desto høyere man kommer. Problemen er økende utover dagen med mer snø og sterk vind fra SV som føre til stor innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NØ

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den mest relevant skredproblem i Ofoten idag er tilknyttet stor innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NØ ovenfor skoggrensen. Igår var det mildt (+5 ved havnivå) og det kom regn ganske høyt til fjells (ca. 800moh i kystnærstrøk), noe som har ført til at snødekket er mer homogent <800moh. Det finnes fortsatt vedvarende svaklag med kantkorn ved bakken, men det skal generelt mye til for å påvirker dette lag nå. Dagens obstur gikk bare til 800moh (snudde her pga. sterk vind, ca. 25m/s og lite sikt). På dette høyde var det tynn skare men det virker ikke som om regn fra igår hadde trukket seg gjennom snødekket. Litt mer snø og fortsatt sterk vind fra SV utover dagen vil opprettholde FG3. Men dette problem blir nok å stabilisere seg relativ raskt. Ved ordentlig gjenfryssing av snødekket vil kantkorn problem blir "inaktiv" under 800moh, men det kan nok være enkelte lomme i område med tynn snødekke >800moh hvor dette problem vil være aktiv en stund fremover.

Snødekke

Moderat snøfokk Enkelte leheng har stor innsamling av vindtransportert snø. Gårdagens mild/regnvær har også trukket gjennom snødekke her på 750moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Inn i leheng vendt mot NØ

Ferske sprekker I lomme med ferske fokksnø

Tester

CTM12@65cmQ1 kantkorn

CTM12@65cmQ1 I kantkorn

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt igjen idag.

Snøprofil

6 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm D, 3 cm P IFrc 0 mm/0 mm, 24 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm 1F+ MFcr 0 mm/0 mm W, 31 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174440

Ofoten / NARVIK

Snø

07.01.2019 kl. 11:45

538 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke ved 550moh. NV vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra natt til idag er ujevn fordelt pga vind. Lomme med innsamling av fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra natt til idag er ujevn fordelt pga vind. Mange steder er avblåst til skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra natt til idag er ujevn fordelt pga vind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  RegObs profil kommer senere
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

88 cm totalt Moderat snøfokk 6 cm nysnø Nysnø fra natt til idag er ujevn fordelt pga vind. Gårdagens mildvær og regn har trukket gjennom snødekke ved 550moh og det er nå våt/fuktig gjennom hele snødekket, men det finnes fortsatt intakt kantkorn krystaller ved bakken som er såvidt fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind fra skoggrensen og oppover gir ferske innsamling av fokksnø i N og Ø vendt leheng.

Tester

ECTP11@77cm kantkorn

ECTP11@77cm I kantkorn ved bakken

Snøprofil

6 cm 4F- DF 0 mm/0 mm D, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 28 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 36 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 12 cm 4F FC 0 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174419

Ofoten / NARVIK

Snø

07.01.2019 kl. 10:57

328 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm 4F MF 0 mm/0 mm W

Vær

Ikke nedbør -1 °C 12 m/s fra V → 75% skyer Igår mildt og mye regn (7-10mm?) i lavlandet.

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh 2cm tørr nysnø fra natt til mandag ligger opp på bristende skare. Snødekke under skoggrensen er ellers fullstendig smelteomvandlet

ObsID: 174403

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 13:00

1026 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS160 @1000moh, N vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bærende fokksnø ovenfor 900moh. PS2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  «Rime» på S vendt sider av stein og gjenstander som er utsatt for vind i høyden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Øvregrensen for skare dannet 190103 er 900moh på Fagernesfjellet (kystnærstrøk). Ovenfor dette høyde er det noen steder litt «rime» på stein og gjenstander som er utsatt for vind. Ellers er det kompakt fokksnø etter sterk vind (>20m/s fra S) på torsdag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN

ECTX Isolert bare de øverste 60cm

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet NB! Ingen skred aktivitet observert- dette sier egentlig bare at det er dårlig sikt, ikke at det ikke har gått skred

Snøprofil

62 cm 1F+ RGwp 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 94 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174183

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 11:54

752 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 760moh V vendt heng, kystnærstrøk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Dette problem ble ikke observert idag, men er basert på været som har vært de siste dagene. Her ved kystnærstrøk må man kommer ganske høyt (>900moh) for å finne fokksnø problem uten overliggende skare. I indrestrøk er det trolig litt lavere øvere grensen for mildværskare og problemen kan dermed være tilstede litt lavere også. Det forventes uansett å stabilisere seg relativ raskt, og største fare i forbindelse med det er alleredes forbi.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kan også betraktes som "lett å løse ut" i "få bratt heng". Kantkorn lag observert ved bakken (og enkelte steder lenger opp i snødekket) er fortsatt tilstede når man kommer ovenfor skoggrensen (600moh), det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag, men i enkelte heng med tynn snødekke høyt til fjells (og/eller i indrestrøk) vil det være mulig å utløse som en enkelt skikjørere

Skredfarevurdering

2 Moderat En spesielt situasjon i Ofoten region etter mildvær på torsdag. Det virker som region fikk svært ujevnt nedbørs mengde, fra 28mm/døgn i Katterat til 9mm/døgn i Skjomen. Det virker også som mest parten av nedbør har kommet under dagen, mens mild temperatur nådde sine høypunkt på kvelden (rundt kl.18-19) og det var da mildvær opp til ihvertfall 900moh i kystnærstrøk. Grunn til at dette er interessant er at der hvor mest parten av nedbør kom som regn (ca. 5-600moh og nedover, beroende på hvor er region) ble hele snødekket gjennomfuktet og "neutralisert". Så finnes det et belt mellom ca. 600moh og 900moh. hvor overflate består av en skare (tynnere desto høyere man kommer) som ligger opp på en ellers tørr snødekket. Tidligere observert vedvarende svaklag ved bakken er ikke blitt påvirket av mildvær, men ligger nå veldig dyp i snødekket de fleste steder ovenfor dette høyde. Relativ mild temperatur på fredag og lørdag har vært gunstig for stabilisering av skredproblem tilknyttet fokksnø fra torsdag. Imorgen blir det en til runde med mildvær og nedbør. Ifølge yr blir regn å når opp til ca. 700moh i kystnærstrøk. Det vil kunne bli dannet ustabil flak med fokksnø >700moh, og hvis det kommer nok regn så vil vi kanskje se noen naturlig utløst skred ovenfor 5-600moh i de område som ikke ble gjennomfuktet alleredes på torsdag (..?) Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Tynn dryss med nysnø opp på skare. Her på 760moh er det også skare, men betydelig tynnere her. Det virker mer som en MFcr (mildværskare) enn IFrc (regnværskare), og den underliggende snø er tørr. Ved bakken finnes det fortsatt kantkorn lag som er helt upåvirket etter mildvær på 3e januar

Tester

ECTP13@56cm På kantkorn

ECTP13@56cm På FC ved bakken

Notater

Andre registrering tilknyttet dette obstur: https://www.regobs.no/Registration/174116 https://www.regobs.no/Registration/174183

Snøprofil

1 cm 4F- DF 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 24 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm P- MFcr 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F- FC 2 mm/3 mm, 7 cm 4F+ FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174149

Ofoten / EVENES

Snø

05.01.2019 kl. 11:16

499 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser ca 150 meter unna obspunkt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Regn 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Dårlig sikt. Grense mellom regn og snø ca på obspunkt.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Nesten isoterm snø her (Målte temp i snøpakka, ca null grader hele veien)

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt og vanskeligheter med å se konturer i terrenget kan være grunnen til at det ikke ble observert ferske skred. (Så skredmasser et sted, men vet ikke når det var fra).

Tester

ECTN25@35cmQ3

Notater

Før det begynte å regne i dag tidlig var det kram snø opp til 350 moh. Over denne høgda var det et tynt skarelag som nå er fuktet av regn.

Skredaktivitet

5. jan. 18-24 Ett (1) Skredmasser rett etter observasjonspunkt, men vanskelig å si hvor gammelt det er og hvor stort pga dårlig sikt.

ObsID: 174144

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 11:00

546 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekket ved 550moh NV vendt heng i kystnærstrøk
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bristende skare på overflate ved skoggrensen,
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  RegObs profil kommer senere
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 44 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 4F+ RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 36 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 2 mm/3 mm, 8 cm 1F IFbi/FC 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

112 cm totalt Ikke snøfokk Skare Under skoggrensen er hele snødekket våt/fuktig. Her ved skoggrensen er det skare på overflate, men underliggende snø er faktisk tørr. Finnes tydelig skarelag ved bakken.

Tester

ECTP28@50cm på skare dannet i romjul (181229). (isolert bare til 70cm)

ECTP28@50cm På skare dannet i romjul

ObsID: 174116

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org