Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 29.12.2018

4
Stor
Publisert:

Kraftig vind i kombinasjon med stor pålagring av snø gjør at situasjonen er krevende! Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye snø fjellet i regionen nå, og i utsatte strøk ventes betydelige mengder nysnø over skoggrensa i kombinasjon med sterk vind. Skredfaren øker til 4- stor lørdag. Skiftende vindretning gjennom dagen gjør at det vil legge seg ferske fokksnøflak i mange himmelretninger. Det vil særlig være stor skredfare i områder der fokksnøen ligger oppå nedføyka kantkorn og/eller overflaterim. Under snøgrensa (ca 500 moh) kan det være fare for våte snøskred i forbindelse med regn på snødekket. Situasjonen er krevende og det forventes naturlig utløste skred!
Det er mye snø i regionen, mest i indre strøk. De siste dagene er det kommet inntil 30 cm nysnø. Det har vært kraftig vind i fjellet og det ligger mest snø i Ø-vendte leformasjoner og snødekket er generelt ujevnt fordelt. I lavlandet er snøoverflaten våt opp til ca 500 moh grunnet kraftig regn de to siste dagene. Helt nede ved kysten er det ikke sammenhengende snødekke.
Et lag av kantkorn har utviklet seg under skarelaget i høytliggende områder i forbindelse med lave temperaturer i perioden før jul. Observasjoner fra Narvikområdet og indre deler av regionen, inn mot svenskegrensa, viser at det også fins kantkorn lengre opp i snødekket under fokksnøen fra perioden etter jul.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste 3 døgn.
I løpet av de siste dagene er det observert drønn og skytende sprekker i indre del av regionen, ved svenskegrensa. Drønn er også observert i skoggrensa lengre sør i regionen, og i Narvikområdet Det var stor utbredelse av overflaterim i åpne områder under skoggrensen før jul, som nå kan ligge begravd under nysnøen, men utbredelsen av dette er usikkert da det ikke er gjort observasjoner av dette den siste tiden.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Skyet.
Betydelig lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

29.12.2018 kl. 19:19

706 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Observert ett tydligt skarlager (regn) upp till ca 750möh. Under det senaste dygnet.

Snødekke

Våt snö upp till 650möh , täckt av ett skarlager. Snödekket utgörs för det mesta av våt snö + skarlager upp till tredgrense. Därefter utgörs snödekket av skare, torr snö, och i botten våtare snö upp till ca 750möh.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågående snödrev (Vestlig vind), ca 10 m/s

ObsID: 173135

Ofoten / Narvik

Snø

29.12.2018 kl. 14:19

271 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Natt til lørdag var det mildt (+4 på 100moh) og det kom mye regn (10mm?). Nå er det blitt litt kaldere og nedbør kommer som snø på 100moh

ObsID: 173118

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.12.2018 kl. 07:00

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Isblokker i veibanen

ObsID: 173068

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.12.2018 kl. 16:50

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet gjør at det er liten sannsynlighet for ras over vei.. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellet. .

ObsID: 173022

Ofoten / Narvik

Snø

28.12.2018 kl. 16:27

609 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt i ø-sø vendt heng på 600moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 550 moh på vassdalssfjellet. Litt snø i lufta. Snøen henger på trærne, men nysnøen er fuktig på denne høyden og binder veldig godt.

Vær

Snø -1,5 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye nedbør siste døgnet. Sludd i lavlandet (under 200-100moh) i går, snø i høyden. Mildere vær i dag.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye nysnø fra 100-200moh og videre opp. Fuktig til i alle fall 400moh. Gradvis tørrere etter dette. Generelt er det fortsatt ikke mye snø på fjellet, men mye ny snø som er løs og tilgjengelig for vindtransport.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør i de siste par dagene. I området her rundt 40-50cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, NV over 600 moh Det ble ikke observert markerte områder med vindtransportert snø på denne observasjonsturen, men det er svært sannsynlig at slike finnes og særlige høyere opp. Med bakgrunn i nedbørsmengde og værsituasjon de siste dagene, er dette å regne som et svært sannsynlig skredproblem.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det ble ikke observert markerte leheng eller mye vindtransportert snø på denne turen, men det er sannsynlig at dette er å finne i andre områder og særlig i høyden. Med bakgrunn i værsituasjon og siste dagers nednørsmengde er det sannsynlig at skredfaren er betydelig mange steder i regionen. Det er meldt store nedbørsmengder og tildels mye vind neste døgn og det er sannsynlig at skredfaren vil øke ytterligere. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 173021

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.12.2018 kl. 15:05

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Henrikneset (100moh) kl 13:05 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset, Lite eller ingen snømengder

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite eller ingen snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Regner og lite eller ingen snømengder .

ObsID: 173008

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.12.2018 kl. 12:42

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Skjellesvikskaret (200moh) kl 12:46

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Regner fortsatt så snømengder vil minke ytterligere .

ObsID: 172986

Ofoten / Narvik

Snø

27.12.2018 kl. 11:00

269 moh

Kaj@obskorps (****)

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør under formiddag som snø ovenfor ca.100-150moh

Snødekke

5 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Grense til tørr snø er rundt tregrensen

ObsID: 172886

Ofoten / Narvik

Snø

26.12.2018 kl. 13:30

631 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i leheng vendt mot VNV, med over gjennomsnittlig snødybde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ca. 40cm nysnø ved skoggrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Tester

CTM11@65cmQ1 På FC

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm, 39 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F+ RGwp 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 172746

Ofoten / Narvik

Snø

26.12.2018 kl. 13:01

538 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø er fuktig under 500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 550moh. V vendt. Kystnærstrøk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mange skyttende sprekker
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mange skyttende sprekker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s 90% skyer Relativ mildt idag (+2 grader ved 50moh på formiddag). Lite vind i lavland.

Snødekke

67 cm totalt 7 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca. 30-40cm storm fra de siste 3 dager. Nysnø er tørr ovenfor ca. 500moh. På snaufjell har sterk vind i forbindelse med nedbør ført til svært ujevnt fordeling av nysnø- de siste dagene blåste det primært fra SV og de største innsamling av fokksnø er i leheng vendt mot NØ, men lokal vind effekt gjør at problemen har en ganske diffuse utbredelse Tydelig kantkorn lag under nysnøen. Dette lag ble observert på obstur forrige uke, men da var det hovedsakelig under fokksnøflak. På privat tur i indrestrøk mellom 21-25/12 ble det observert også kantkorn på den gammel overflate noe som gjør at det svaklag kan påvirkes med mindre tilleggsbelastning.

Faretegn

Ferske sprekker Mange!

Drønn i snøen Mange!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Skredproblem #1 idag. Kantkorn som ble dannet på overflate og rett under fokksnøen cirka 10 dager siden er ganske potent. Det har gitt mange faretegn i form av drønn og skyttende sprekker siste dagene og viser god evne til bruddforplantning på stabilitetstester. Dette problem har ganske stor utbredelse og kommer nok til å vedvare en stund fremover. Før nysnøen kom på 23.12 var kantkorn observert både på overflate og under fokksnøflak- det var det sistenevnt som var primær skredproblem før nysnøen, men nå er det førstenevnt som skaper størst utfordring.

Tester

ECTP4@40cm På FC

ECTP4@40cm På kantkorn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Solid FG3 i region i dag og de siste dagene. Mye nysnø mellom søndag ettermiddag og tirsdag ligger mange steder opp på en vedvarende svaklag av kantkorn snø. Dette har gitt mange faretegn både på dagens obstur rundt skoggrensen i kystnærstrøk, og på privat tur de seneste dager på snaufjell i indrestrøk. Det virker som kantkorn hadde større utbredelse enn hva som ble antatt før nysnøen kom. Kantkorn under gammel fokksnø finnes mange steder (dette var observert forrige uke), men mer bekymringsfullt er at det var også tilstede på overflate noen steder før nysnøen kom. Problem i forbindelse med nedsnødd kantkorn forventes å vare en stund fremover. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm, 24 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F- FC 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MFcr/FC 0 mm/0 mm, 22 cm 1F- RG/FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 172713

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org