Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 19.04.2018

4
Stor
Publisert:

Når regnet trenger ned til de dype vedvarende svake lagene vil det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge. Nedbør, mildvær og fravær av nattefrost vil øke faren for at de dype vedvarende svake lagene blir svekket slik at store våte naturlig utløste skred kan gå. Vær oppmerksom på at skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/ fjernutløse tørre flakskred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde. Snøoverflaten er fuktet de fleste steder, men nattefrost har stort sett gitt skare på morgenen frem til 18.4. I høyden kan det være stor forskjell på nordvendte sider med tørr snø og sør-vendte sider som har blitt sterkt påvirket av sola.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden februar - mars stort sett i hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye og hard snø over ca.40-70 cm.
Det har gått mange skred de siste dagene på vedvarende svake lag, en del str. 2-3 flakskred og svært mange mindre, våte løssnøskred.
Det har blitt rapportert om kraftige drønn/kollapser i snødekket flere steder.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør sent på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

19.04.2018 kl. 20:20

400 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jean@nve

Skredaktivitet

19. apr. 12-18 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst V. Mellom 700 moh og 0 moh Informasjon om skred fra Banenor, noe usikkerhet i posisjon, men det gjelder Norddalen.

ObsID: 160377

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

19.04.2018 kl. 19:06

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Det er fremdeles en god del løs snø på svaet I Efjorddalen. Mye nedbør på kort tid kan føre til sørpeskred her som går helt ned til kulverten under E6. Det er også fremdeles endel snø I fjellsiden på strekningen Sætran- Kistbotn. (Rv827) Også her kan det gå sørpeskred hvis nedbøren blir nok konsentrert. . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Værobservasjon fra Efjorddalen (200 moh) kl 19:07: Temperatur 4,0 °C. Nedbør: Ingen. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør til natten. Fare for sørpeskred. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 160383

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

19.04.2018 kl. 14:38

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør, mildvær og fravær avnattefrost vil øke faren for ras.. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det vil regne i løpet av neste døgn ..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 160343

Ofoten / NARVIK

Snø

19.04.2018 kl. 10:49

39 moh

jegu@NVE (*****)

Vær

Regn 4 °C Nå drypper det godt her i Narvik.

ObsID: 160253

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

18.04.2018 kl. 15:34

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fremdeles oppholdsvær og ingen nedbør.. EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Værobservasjon fra Efjorddalen (200 moh) kl 15:34: Temperatur 8,0 °C. Nedbør: Ingen. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt regn fra I morgen. Det er mye snø oppover fjellet I Efjord dalen. Ved mye nedbør I form av regn, kan det komme ned mot kulverten under E6. Særlig fredag kan det bli mye regn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 160145

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

18.04.2018 kl. 15:04

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. . FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det melder regn i løpet av neste døgn. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 160144

Ofoten / Fagernestoppen

Snø

18.04.2018 kl. 15:01

1116 moh

Andreas W (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreaswidlund Kommentar:  Mellom 2dre og 3dje toppen på Fagernesfjellet. Også mange skred mellom 3dje toppen og Moskochokka.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Moskochokka
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Moskochokka

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Mellom 1400 moh og 1000 moh Observerte mange naturlige ned sørsiden mellom 2dre toppen og 3dje toppen ned mot Beisfjord. Nedkjøring 5 fingre. Observere også mange store naturlige skred som muligens har blitt utløst av snø eller små skavler som falt ned. Dette mellom 3dje toppen mot Moskochokka. Her også mot S.

ObsID: 160038

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

18.04.2018 kl. 12:33

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ennå har det ikke Kommet nedbør. . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Værobservasjon fra Efjord (100 moh) kl 12:34: Temperatur 8,0 °C. Nedbør: Ingen. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt nedbør I form av regn. Når snøen mettes av vann, vil det komme sørpeskred på denne strekningen. Blir det nok regn og det kommer konsentrert, er det overveiende sannsynlig at noe kommer på veien. Slik det ser ut nå, ligger det an til mest nedbør og størst fare på fredag..

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 159994

Ofoten / NARVIK

Snø

18.04.2018 kl. 07:51

582 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Banenor

Skredhendelse

17. apr 17:00 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 582 moh og sluttet på 446 moh To små skred som traff Ofotbanen ved km 32,3 (kilometrering starter i Narvik). Banen ble stengt og opprydning foretatt mandag ettermiddag/kveld. Det er i tillegg rapportert to større skred, men har ikke fått mer informasjon om dette ennå. Informant fra Banenor forteller at det er uvanlig mye skredaktivitet i dette området.

ObsID: 159919

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

17.04.2018 kl. 14:41

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snødekket har nå vært utsatt for flere dager med høye temperaturer og sol.. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandret værsituasjon .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 159746

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

17.04.2018 kl. 13:48

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Værobservasjon fra Efjorddalen (200 moh) kl 13:48: Temperatur 8,0 °C. Nedbør: Ingen. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 159745

Ofoten / BALLANGEN

Snø

17.04.2018 kl. 11:15

476 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Liten våteflak- kanskje utløst av skavlbrudd eller løssnøskred. Usikker nårtid det gikk, men sannsynligvis når mildvær komm på torsdag eller fredag
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skare på overflate. Fortsatt bærende under obstur, men blir myk og våt utover dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skare på overflate. Fortsatt bærende under obstur, men blir myk og våt utover dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekk på 500moh. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i terreng for å være midten av april.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i terreng for å være midten av april.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fra 500moh. V vendt i kystnærstrøk

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng SØ, S, SV, V under 1500 moh Faren øker utover dagen med sterk solinstråling. Bratt, sørvendt aspekter er mest utsatt, spesielt i område nær stein og klippe. Men det kan går skred når som helst

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Fare i forbindelse med dette problem øker utover dagen når det overliggende lag blir mykere pga. sol innstråling. Per idag er det fortsatt snakk om et tørr flak problem, da kantkorn krystaller ikke har oppsamling av fritt vann rundt seg. Men med regnvær onsdag kveld og fremover blir det et våteflak- og det forventes en brått og alvorlig økning i fare i forbindelse med dette skredproblem

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 20% skyer Oppholdsvær. Kuldegrader under natt til tirsdag, kraftig temp stigning på dagtid og sterk solinnstråling. Varmt. T-shirt føre

Skredfarevurdering

3 Betydelig FG3. Varsom beskrive situasjonen veldig bra. Tiltross for data fra værstasjon på Fagenesfjellet virker det som det var kulde grader inatt som har dannet et tynn men bærende skarelag på overflate. Dagens obstur foregikk på formiddag, da var denne skare på fortsatt bærende og skredfaren mye lavere. Men ut over dagen når solen tar tak i snøen blir overflate fuktig og våt- dette øker skred fare på to måte: for det første vil det svekke binding i selve flak og gjøre det mer sannsynlig for naturlig utløst flakskred, og for det andre vil det mykere snø gjør at en enkelte skikjøre klare å påvirker svaklag lengre ned i snødekket enn hva de hadde gjort tidligere på dagen når overflate skare var bærende. Økning til FG3 utover dagen i forbindelse med varm temperatur og solinnstråling. Imorgen, eller på torsdag (ifølge yr.no) er det meldt regnvær ganske høyt til fjells. Regn vil føre til en reelt økning i skredfare, da det klare å trekke seg ned gjennom snødekket og hoppe seg opp ovenfor skare med kantkorn ovenfor seg. Når dette skjer forventes det en umiddelbar økning i skredfare (FG4), men på lang sikt vil det kunne skaper tryggere forhold til skitur ut i mai. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Stor døgn variasjon i temperatur. Ellers ingen faretegn observert.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Skare på overflate. Fortsatt bærende under obstur, men blir myk og våt utover dagen. Lengre ned i snødekket er vedvarende svaklag med kantkorn og rennsnø fortsatt tilstede og potent, også i område med forholdsvis tynn snødekk.

Tester

ECTP23@42cmQ1 I kantkorn.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø. Mellom 600 moh og 500 moh Liten våteflak- kanskje utløst av skavlbrudd eller løssnøskred. Usikker nårtid det gikk, men sannsynligvis når mildvær komm på torsdag eller fredag

17. apr. I løpet av dagen (+02:00)

ObsID: 159690

Ofoten / TJELDSUND

Snø

17.04.2018 kl. 08:35

503 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 5 - Ekstremt store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 400 moh Stort vått flakskred str4/5, trolig gått ila siste 2 dager.

ObsID: 159765

Ofoten / Katterat- Haugfjell

Snø

16.04.2018 kl. 22:00

390 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Banenor

Skredhendelse

16. apr 22:00 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels V-vendt Skredet startet på 450 moh og sluttet på 389 moh Ett skred ved tunnelutløp Katterat og ett skred ca 200 meter lengre nord. Skred ved tunnelutløp gikk over sikringanlegg.

ObsID: 159685

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

16.04.2018 kl. 14:10

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snødekket har nå vært utsatt for flere dager med høye temperaturer og sol. . FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandret værsituasjon neste døgn. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 159545

Ofoten / D1808(55220) Narvik 2012-2018

Snø

16.04.2018 kl. 10:46

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ganske høye dagtemperatur, I kløfta er nå det meste kommet ned. Tror ikke det er fare for at noe kommer på veien derfra.. EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Værobservasjon fra Efjorddalen (200 moh) kl 10:46: Temperatur 7,0 °C. Nedbør: Ingen. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 159255

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.